Ekumenická keltská bohoslužba připomněla život a dílo Martina Grubera

Dne 5. listopadu 2022 proběhla pod záštitou plzeňské diecéze Církve československé husitské (CČSH) ekumenická keltská bohoslužba s poděkováním za život a dílo kněze a básníka Martina Grubera – Kentigerna, od jehož úmrtí uplynul 31. října rok. Nekrolog Martina Grubera připravil pro Náboženský infoservis Ivan Štampach a je dostupný zde. Martin Gruber byl vpravdě osobností, jejíž záběr přesahoval hranice jedné církve. Od poloviny 90. let 20. století se věnoval aktivně keltské křesťanské spiritualitě, překládal texty z původní keltské křesťanské tradice (tj. z období raného středověku), životopisy světců a částečně i keltské mýty předkřesťanského období. Na toto téma dlouhodobě přispíval do měsíčníku Getsemany a časopisu plzeňské diecéze CČSH Katabáze. Mimo tvorby vlastní poezie přebásnil některé z textů k liturgickému užití. Mimo duchovenskou činnost by aktivně činný také v řádu českých filidů (alternativní název Společenství filidů opata Columcilla; více o tomto společenství je zde).

Připomenout si osobnost Martina Grubera nebylo možno jinak než bohoslužbou v keltském stylu. Bohoslužba byla výrazně dialogická. Podle vzoru soudobých britských komunit měli v rámci bohoslužby nezastupitelnou funkci akolyté (v anglikánském prostoru by tuto funkci vykonávali ustanovení laičtí služebníci, tzv. readers). Mimo texty z Písma byl zařazen také Martinem přeložený text z Liber Landavensis.[1] Přímluvy byly koncipovány na základě keltské modlitby caim.[2] V anafoře byli připomínáni keltští světci a misionáři Evropy, např. Columcille, Kolumbán a také Kentigern, jehož jméno si Martin Gruber zvolil jako jméno řádové. Před závěrečným požehnáním zazněla modlitba Kristův kříž, připisovaná Columcillovi, v Martinově překladu.

Bohoslužbě předsedal Kamil František Kozelský, člen Společenství filidů opata Columcilla a kněz Starokatolické církve, homilii pronesl Tomáš Procházka, farář CČSH z Klatov. Mezi přítomnými byli mimo zástupců rodiny také biskup církve Filip Štojdl, duchovní a věřící plzeňské diecéze CČSH, členové Společenství filidů opata Columilla a spolužáci Martina Grubera z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy z oboru Teologie křesťanských tradic, a také duchovní dalších církví z regionu. Po bohoslužbě se shromáždění vydali na vzpomínkovou cestu k Martinovu hrobu.

Poznámky:

[1] Gruber, M. Požehnaná je bříza v Pumlumonu, str. 58

[2] Bártová, D. Caim – keltská modlitba o ochranu, online dostupné zde.

Náhledové foto z události: plzeňská diecéze CČSH.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments