FORUM 18: Odsouzení svědkové Jehovovi z Krymu odpykávají tresty v ruských pracovních táborech, další je budou patrně následovat

Jak jsme již informovali například zde, ruský nejvyšší soud roku 2017 zakázal činnost svědků Jehovových a prohlásil jejich sbory za extremistické organizace. Svědkové jsou v Rusku stíháni i za organizaci bohoslužeb nebo za účast při nich, neboť bohoslužby mohou být považovány za extremistické aktivity, ale také za distribuci své literatury či jiné misijní aktivity. Stejný postup uplatňuje Rusko i na okupovaných územích. Kromě svědků Jehovových čelí nějaké formě omezování náboženské svobody prakticky všichni věřící, kteří se nehlásí k Ruské pravoslavné církvi moskevského patriarchátu.

Dne 6. října odsoudil soud v krymském Sevastopolu k šestiletému trestu odnětí svobody s následným sedmiletým zákazem činnosti tři svědky Jehovovy Vladimira Sakadu, Viladimira Maladyku a Jevgenije Žukova. Pokud neuspějí s odvoláním, budou pravděpodobně v rozporu s mezinárodním právem převezeni k výkonu trestu do pracovních táborů v Rusku stejně jako čtyři již dříve odsouzení svědkové Igor Schmidt, Sergej Filatov, Arťom Gerasimov a Viktor Staševskij. Všech sedm odsouzených bylo přidáno na „Seznam teroristů a extremistů“ ruské Finanční monitorovací služby, byla jim zmrazena aktiva a ponechána možnost provádět jen drobné finanční transakce.

Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva ve Zprávě o situaci v oblasti lidských práv na Ukrajině mezi 1. srpnem 2020 a 31. ledem 2021 odsoudil „nezákonné uplatňování právních předpisů Ruské federace okupačními orgány Ruské federace na okupovaném území [Krym]“. Ve zprávě je řečeno: „Na Krymu se okupační mocnost [Rusko] dopustila porušení mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv.“ Uvedl, že tato porušení zahrnovala „porušování práva na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, nezákonné deportace a nucené převozy, včetně zadržovaných, jakož i politováníhodné zacházení a podmínky ve vazbě.“

Také dokument shrnující výsledky pozorování Výboru OSN pro lidská práva, zveřejněný dne 3. listopadu 2022, vyzývá Rusko, aby „respektovalo a zajistilo svobodu náboženského vyznání a přesvědčení na Krymu a zdrželo se jakýchkoli zásahů v rozporu s ustanoveními Paktu [o občanských a politických právech].“

Práva civilních obyvatel na územích okupovaných jiným státem označuje Ženevská úmluva o ochraně civilních osob v době války jako „práva chráněných osob“. Článek 76 obsahuje ustanovení, že chráněné osoby obviněné z trestných činů budou zadrženy na okupovaném území, a pokud budou odsouzeny, odpykají si svůj trest tam.“ Také pravidlo č. 59 Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni (známé jako Mandela Rules – A/C.3/70/L.3 ) uvádí: „Vězni by měli být v co největší míře přidělováni do věznic v blízkosti jejich domovů nebo míst sociální rehabilitace.“

Podrobná zpráva služby Forum 18 v angličtině s možností překladu do dalších jazyků je dostupná zde.

Náhledový obrázek: Zleva Sakada, Žukov, Maladyka. Zdroj: rádio Svobodná Evropa (RadioFreeEurope).

 

Psali jsme v Dingiru:

téma Svědkové Jehovovi a vývoj jejich společenstvíDingir 12 (3), 2009, plný text čísla zde.

Související příspěvky:

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments