Odmítání transfúze krve svědků Jehovových – pohled do současné praxe

Náboženská společnost Strážná věž zařadila od roku 1961 přijetí krevní transfúze na roveň hříchům jako je smilstvo či vražda.[1] Svědkové Jehovovi od té doby mohli být za přijetí transfundované krve exkomunikováni.[2] Od roku 2000 provedla Strážná věž formální úpravu v tom, že se na takového člena pohlíží jako na někoho, „kdo se sám oddělil od Společnosti“.[3] Z právního hlediska tak nyní může Náboženská společnost Svědkové Jehovovi prohlašovat, že za přijetí krve své členy nevylučuje. Takový člověk není dále považován za Jehovova svědka a ostatní svědci se s ním nesmí (mimo členů domácnosti) stýkat. Důsledky pro takového odpadlíka jsou prakticky identické jako pro vyloučeného.[4]

Lloyd Evans.

Zajímavé poznatky ze současné praxe ve sborech svědků Jehovových byly uvedeny na kanálu Lloyda Evanse[5] v rozhovoru z 5. 12. 2021 s Danielem Gravesem.[6] Daniel Graves pracoval do června 2021 v ústředí Společnosti Strážná věž jako člen oddělení „Nemocniční informační služby“ (Hospital Information Services). Do působnosti tohoto oddělení spadá distribuce odborných materiálů, týkajících se bezkrevní léčby a nevýhod transfúzí, a školení svědků, kteří jsou pověřeni hovořit s lékaři či přímo zastupovat svědky Jehovovy v situaci zdravotní nouze, jež vyžaduje podání krve. Graves pracoval v této pozici po dobu 3,5 let a – jak uvedl – styk s každodenní realitou, s konkrétními pacienty a s konkrétními rodinami pacientů, kteří museli čelit důsledkům svého rozhodnutí ohledně odmítnutí transfúze krve, bylo důvodem, proč z ústředí odešel.

Daniel Graves v rozhovoru s Lloydem Evansem na kanálu YouTube.com/c/LloydEvans.

Graves uvádí, že na své předchozí pozici technika při výrobě videí časopisu Strážná věž vnímal téma transfúze odtažitě. Když ale na svém novém místě vystupoval jako zástupce ústředí tváří tvář umírajícímu člověku, jeho vnímání se změnilo. Říká, že viděl utrpení. Viděl příbuzné, kteří se snaží zachránit umírajícího. Když jej ztratí, viděl, jaký devastující vliv to mívá na víru přeživších a jak to navždy rodiny změní. Zmiňuje případy novorozenců, případy mladých matek krvácejících po porodu, případy, kdy byla možnost „transfúzí překonat malou zdravotní krizi“.[7]

Daniel Graves popisuje, jak pacienti svědkové byli často velmi rádi, že je zastupuje někdo z ústředí, kdo je dobře informovaný o jejich problematice. Ovšem neuvědomovali si, že tito zástupci Společnosti Strážná věž nejsou lékaři a ve svých běžných zaměstnáních například tesařů nebo instalatérů nemají dostatečnou medicínskou erudici. V situacích, kdy svědek Jehovův odmítl takové zastupování, se zástupci Společnosti stáhli a již se do případu dále nevměšovali. Takový svědek nebyl vyloučen, pokud po svém uzdravení vyjádřil lítost nad přijetím transfúze. Ve skutečnosti se tento hřích často ani ve sboru neřešil. Graves se setkal s případy, kdy bylo silné podezření, že svědek tajně přijal transfúzi a nepřiznal to. Doporučení Nemocničních informačních služeb však v takových případech bylo nic nedělat a nechat věc být. Graves poznamenává, že to souvisí i se změnami zákonů na ochranu osobních dat pacientů. Společnost Strážná věž se obává právních důsledků, které začaly vyvstávat, a tak je vlastně donucena omezit své zásahy do autonomie pacientů.

Jedna z otázek moderátora byla, zda Graves může uvést, kolik asi svědků ve Spojených Státech během jeho působení v Nemocničních informačních službách zemřelo kvůli odmítnutí transfundované krve. Desítky, stovky, či tisíce? Gravesova odpověď zněla: „Odhadem tisíce.“[8]

Náhledový obrázek: logo „Žádnou krev“ z materiálu Plná moc, který vydali Svědkové Jehovovi.

Poznámky:

[1]Questions from Readers: How can one tell if meat purchased from a butcher or in some other market has been properly bled? Also, how can one tell if cold-meat loaves, pastry or preparations sold by druggists contain any blood or blood fractions? Watchtower, 1961, November 1, 82(20), s. 669.

[2] Exkomunikace je v terminologii Svědků Jehovových nazývána „vyloučení“.

[3] Statement to media. Jehovah´s Witnesses Public Affairs Office, 2000, June 14. Dostupné z: http://www.krev.info/library/jwpressrelease6-14-00.pdf.

[4] O problematice transfúzí krve u svědků Jehovových pojednávaly podrobně články v Dingiru: MALÝ, Michal M., Svědkové Jehovovi a otázka krve. Čí volba a čí svědomí? Dingir, 2005, 8 (3), s. 76–78, a MALÝ, Michal M., Tichá revoluce, Dingir, 2007, 10 (1), s. 2–4.

[5] Lloyd Evans je bývalý svědek Jehovův, spisovatel, aktivista a filmař. Na svém kanálu na YouTube uveřejňuje videa zaměřena na rozbor různých učení svědků Jehovových a na nový vývoj v tomto náboženství. The Lloyd Evans Channel [online]. Dostupné také z: https://www.youtube.com/c/LloydEvans.

[6] „I recently defected from the US branch“ – A conversation with Daniel Graves. The Lloyd Evans Channel [online]. 2021, 5.12.2021 [cit. 2021-12-13]. Dostupné z: https://youtu.be/thT3BQKkhYo.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

Psali jsme v Dingiru:

téma Svědkové Jehovovi a vývoj jejich společenství, Dingir 12 (3), 2009, celý text je dostupný zde.

MALÝ, Michal, Svědkové Jehovovi a otázka krve. Čí volba a čí svědomí? Dingir 8 (3), 2005, s. 76–78.

MALÝ, Michal, Tichá revoluce, Dingir 10 (1), 2007, s. 2–4.

Související články:

Jací jsou tedy svědkové Jehovovi?

Rusko stupňuje tlak na svědky Jehovovy a scientology

Svědkové Jehovovi: Koronavirus jako znamení posledních dnů

Změna pravidel svědků Jehovových v případech obvinění ze zneužívání dětí

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments