Na Husitské teologické fakultě probíhá výstava o světových náboženstvích

V budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (HTF UK) v Pacovské ulici uvedli ve středu 12. října ve 14 hodin přední čeští teologové výstavu SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ – SVĚTOVÝ MÍR – SVĚTOVÝ ÉTOS. Výstava je inspirována programem globální etiky, který v roce 1990 představil teolog prof. Hans Küng ve své knize Projekt Weltethos, jež je vizí mírového soužití mezi národy, náboženstvími a kulturami.

Základem výstavy je celkem šestnáct panelů, z nichž prvních osm panelů představují osm světových náboženství: hinduismus, čínská náboženství, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám, sikhismus a víru bahá´í. Další tři panely ilustrují „zlaté pravidlo“ a „princip lidskosti“ vyskytující se ve všech náboženstvích a mnoha filozofických tradicích. Posledních pět panelů znázorňuje výsledné pokyny v Prohlášení ke světovému étosu přijímané z náboženských, duchovních a kulturních tradic.

Výstava vznikla za podpory odborníků Husitské teologické fakulty, kteří se věnují problematice mezináboženského dialogu, a neformální náboženské iniciativy Společný hlas. Zástupci tří abrahámovských náboženství (křesťanství, židovství a islámu) se od roku 2010 věnují organizaci setkání, přednášek a diskuzních akcí na aktuální společenská témata. Na počátku iniciativy Společný hlas stál religionista Zdeněk Vojtíšek, jehož domovským působištěm je právě Husitská teologická fakulta.

„Tato výstava je sice malým, ale důležitým kamínkem do mozaiky, která představuje podanou ruku, otevřenou dialogu. Akademická půda je právě tím otevřeným prostředím, v němž může dialog probíhat a v němž můžeme podanou ruku přijímat. Tato výstava sem proto patří,“ řekl na úvod profesor Jan Blahoslav Lášek, proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky, který se osobně setkal s profesorem Hansem Küngem.

Projekt Hanse Künga byl inspirací pro Deklaraci o globální etice. Tuto deklaraci přijal Parlament světových náboženství v Chicagu v roce 1993. V roce 2018 v Torontu u příležitosti 25. výročí PROHLÁŠENÍ KE SVĚTOVÉMU ÉTOSU byly tyto zásady doplněny o etický závazek ke kultuře udržitelnosti a péči o Zemi.

„Nemáme se vztahovat k jiným náboženstvím kvůli nim, abychom je poučili a podobně, ale kvůli nám samotným. Náboženský dialog potřebujeme kvůli sobě, aby nás obohatil a abychom se nestali uzavřenou a společensky neplodnou skupinou, jako se to stalo před 2000 lety například u esejců. Naproti tomu farizeové byli zvyklí diskutovat, a jejich směr proto přežil. Jde totiž o to, zda jsme schopni dialogu, zda jsme schopni měnit své názory v opravdovém dialogu, v takovém rozhovoru, který by nebyl jen dvěma monology jdoucími proti sobě, v nichž se každý snaží obhajovat ten svůj vlastní názor. Výstava má svůj účel v tom, že bez hluboké znalosti nemůžeme vést hluboký rozhovor,“ doplnil Robert Řehák, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. Na závěr zmínil citát Hanse Künga, který vytváří most mezi diplomacií a náboženstvím:

…ve světě nemůže být mezi národy mír, pokud není mír mezi náboženstvími. A nemůže být mír mezi náboženstvími, pokud náboženství nejsou v dialogu, pokud spolu nekomunikují a nemůže být dialog bez opravdového poznání a zkoumání těch náboženství.

Profesor Hans Küng byl zakladatelem Nadace Světový étos, která pokračuje v četných aktivitách i po nedávné smrti svého zakladatele a připravila také tuto výstavu. Její českou mutaci si vzala na starost Českobratrská církev evangelická a její farář pro humanitární aktivity, menšiny a sociálně vyloučené Mikuláš Vymětal. Během zahájení osobně provedl návštěvníky instalací a vysvětlil jakým způsobem číst vystavené bannery a jak vnímat a porozumět vztahům mezi světovými náboženstvími. Zdeněk Vojtíšek vyřídil pozdravy od filosofa Karla Flosse, který jako osobní přítel Hanse Künga kdysi zakládal českou Nadaci Světový étos, ale kvůli věku se vernisáže této výstavy už nemohl zúčastnit.

Náhledová fotografie: Robert Řehák, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání zahajuje výstavu. Autor: Marek Vinklát. 

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 3/2003: Mezináboženské vztahy (plný text čísla zde).

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments