„Usilujeme o právo obrátit jeden druhého.“

Světová evangelikální aliance (WEA) byla založena v roce 1951 a je největší mezinárodní organizací křesťanů hlásících se k evangelikálnímu hnutí. Reprezentuje národní evangelikální aliance ze 140 zemí a více než 600 milionů protestantů po celém světě. Loni se stal generálním sekretářem této aliance arcibiskup prof. Thomas Schirrmacher z Německa. Je také prezidentem Mezinárodní rady společnosti pro lidská práva. Tento teolog je dlouhodobě zapojen do ekumenického hnutí, mezináboženského dialogu a zápasu o lidská práva. Po řadu let se účastní dialogu evangelikálů s Vatikánem a považuje se za přítele papeže Františka.

Thomas Schirrmacher vnesl do aliance svěží vítr svými ekumenickými kontakty a zároveň začal praktikovat jedinečný mezináboženský dialog. Všiml si, že velmi často se na mezináboženských setkáních účastníci pluralisticky vzájemně utvrzují v tom, jak je dobré být buddhistou, muslimem či křesťanem. Tato setkání zpravidla nemají velký vliv na společnost. Schirrmacher přišel s iniciativou, kterou praktikuje v jednáních s představiteli islámu. Snaží se vyjednat se svými islámskými partnery náboženskou svobodu, která by dávala jedněm i druhým právo na svědectví a možné obrácení druhých ke své víře. Jestli skutečně věřím v Boha a spásu skrze Ježíše Krista, potom to nejcennější chci nabídnout také lidem jiných náboženství.

Schirrmacher s překvapením zjistil, že v některých zemích jsou muslimové dialogu o náboženské svobodě otevřeni. V minulosti k takovým setkáním došlo např. v Malajsii. Tentokrát přichází zpráva o jednání s největší islámskou organizací světa Nahdlatul Ulama (NU) v Indonésii, která sdružuje více než 90 milionů muslimů. Hlavním tématem jednání byla náboženská svoboda pro všechny. Probíhající dialog byl shrnut v knize pod názvem: Bůh nepotřebuje obranu – přehodnocení muslimsko-křesťanského dialogu ve 21. století.

WEA a NU mají naději, že získají křesťany a muslimy, aby si vážili jeden druhého a vzájemně se respektovali i přes rozdíly, které vidí ve víře druhých. To, co někteří považovali za „nepravděpodobné partnerství“ mezi WEA a NU, se rozvinulo do nebývalé podoby. Společně byla deklarována touha odporovat násilným projevům a budovat bezpečnější a pokojnější svět. Jako zcela zásadní pro pokojné soužití se ukázala potřeba, aby stát a společnost respektovaly právo všech osob přihlásit se k jakémukoli náboženství. Thomas Schirrmacher to vyjádřil větou: „Usilujeme o právo obrátit jeden druhého.“

Schirrmacher si je vědom, že někteří věřící se bojí mezináboženského dialogu s lidmi jiné víry, protože nechtějí kompromitovat svou víru. Na jejich adresu sděluje, že mezináboženský dialog a spolupráce neodporuje poslání vyznávat svou víru. Podle něj je možné usilovat o náboženskou svobodu, sociální harmonii a mezináboženskou spolupráci, aniž by bylo nutné sdílet přesvědčení druhých.

Ukazuje se, že relativisté a pluralisté, kteří nemají pevnou víru o absolutní pravdě, jsou mnohem méně schopní smysluplného dialogu, protože si sami nejsou jisti, co vlastně věří. Naopak, pokud jsou zde skupiny lidí, kteří vědí, co věří, mohou mnohem lépe identifikovat oblasti, ve kterých je spolupráce s druhými možná.

Náboženská svoboda byla agendou WEA od založení první evangelické aliance v Londýně v roce 1846. Bylo to tenkrát první seskupení křesťanů, které usilovalo nejen o náboženskou svobodu pro sebe, ale i pro druhé. Dnešní společné úsilí s NU o rozvíjení mírové koexistence a umožnění sdílet s druhými svobodně svou víru, je možné postavit na tuto dlouhou tradici. Tento trend je nyní diskutován také v dalších zemích. Ukazuje se, že křesťané a mnoho muslimů touží po mírové koexistenci, a my bychom je měli ocenit. Společné úsilí evangelikálů a muslimů v poslední době pomohlo v některých zemích zamezit vložení zákonů šaría do státních ústav.

Více informací obsahuje článek v prezentaci Thomase Schirrmachera ze 16. listopadu 2021: “We Are Working Together for the Right to Convert Each Other”.

Náhledový obrázek: Thomas Schirrmacher a Yahya Cholil Staquf, generální sekretář nejvyšší rady organizace Nahdlatul Ulama. Foto: Timothy Goropevsek, WEA.

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 3/2003: Mezináboženské vztahy (plný text čísla zde).

Související články:

Sebe vědomá identita jako předpoklad mezináboženského dialogu

„Krize dává lidi dohromady“: evangelický kostel nabídl muslimům prostor pro modlitbu

Fórum mladých kresťanských a moslimských mierotvorcov

Další setkání k Týdnu mezináboženské harmonie

Rešpekt majme, no svoju identitu nezrádzajme

Kontroverze kolem křesťansko-muslimské bohoslužby ve Skotsku

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments