Zahraniční zprávy

Kontroverze kolem křesťansko-muslimské bohoslužby ve Skotsku

Na svátek Zjevení Páně se v anglikánské katedrále v Glasgow konala společná křesťanská a muslimská bohoslužba. Probošt katedrály Kelvin Holdsworth k akci řekl, že již dříve podobná setkání v jiných kostelích „přispěla k prohloubení přátelství na lokální úrovni, k většímu uvědomění si toho, co máme společného, a k dialogu o tom, v čem se lišíme“. Událost však ostře kritizoval Gavin Ashenden, theolog a jeden ze třiceti dvou kaplanů Jejího Veličenstva britské královny. Ashenden patří k dlouhodobým kritikům islámu.

Už před dvěma lety na sebe upoutal pozornost, když publikoval citace z Koránu, které mají navádět k zabíjení nepřátel. Když byl tehdy upozorněn, že jeho komentáře mohou být vnímány jako urážející, odpověděl, že „pokud se někdo cítí uražený mým citováním Koránu, pak není uražen mnou, nýbrž Koránem“. Nyní vystoupil proti tomu, že se v anglikánském kostele četla pasáž ze súry Marie, která přímo popírá božství Krista. Kaplan to označil za „rouhání“ a „urážku perzekuovaných křesťanů ve světě“, kteří v muslimských zemích trpí pronásledování právě kvůli tomu, že jsou věrní učení o Ježíšově božství jakožto „samotnému jádru víry“. Pro BBC uvedl, že ačkoliv byla akce „prezentována jako stavění mostů a způsob vzdělávání lidí, bylo to učiněno špatně, nesprávným způsobem, na nesprávném místě a v nesprávném kontextu“. Krátce po publikování svých názorů reverend Ashenden oznámil svou rezignaci, protože mu v Buckinghamském paláci bylo sděleno, že jeho vystupování je v rozporu s politickou neutralitou královny. Sám uznal, že mu jeho role neumožňovala příliš se veřejně vyjadřovat ke kontroverzním tématům, což nyní bude činit ve větším měřítku, protože mu to přikazuje „jeho svědomí a jeho chápání křesťanství“.

 

 

Gavin Ashenden s papežem Františkem.
Gavin Ashenden s papežem Františkem.
Foto: https://ashenden.org.