Náboženství na cestách: za svatou Ludmilou na Tetíně

Redakční článek do letního seriálu Náboženství na cestách je poslední před vyhodnocením čtenářské soutěže kolem tohoto seriálu. To nastane v pondělí 20. září.

Pravděpodobně právě dnes, 15. září 2021, je to 1 100 let ode dne, kdy byla zavražděna kněžna Ludmila, jedna z nejvýznamnějších postav galerie světců a světic českých dějin. Uctívána byla již brzy po smrti a svatořečena ve 12. století. Místem, kde byla zavražděna, je obec Tetín. Co je v této pěkné obci nad Berounkou v současnosti se svatou Ludmilou spojeno?

Portál na jižní straně kostela svaté Kateřiny – snad pozůstatek kostela z doby kněžny Ludmily. Fotografii je možné zvětšit.

Je to především kostel svaté Kateřiny, postavený v románském slohu ve 12. století. Původně byl zasvěcen svaté Ludmile a svatá Ludmila je i na hlavním oltáři. Je možné, že kostel byl vystavěn na místě předchozího kostela, který tam stál v době Ludmily. Portál na jižní straně kostela by mohl být zbytkem tohoto původního kostela. Je tedy možné, že tudy Ludmila procházela.

Socha svaté Ludmily na vnější zdi kostela svaté Kateřiny. Fotografii je možné zvětšit.

Malý prostor před kostelem svaté Kateřiny uzavírá zvonice. V tomto prostoru snad byl kdysi hřbitov. Datuje se údajně do 10. století, a je tedy možné, že za života Ludmily byl již založen. Na zahrádce, která starý hřbitov nahradila, může návštěvník vidět sochu svaté Ludmily, umístěnou do výklenku na severní straně kostela svaté Kateřiny. Je z poloviny 19. století, kdy byl kostel svaté Kateřiny znovu vysvěcen (odsvěcen byl v době Josefa II.), rekonstruován a kdy k němu byla přistavěna zvonice.

Na ostrohu nedaleko kostela jsou zbytky hradu. Ten byl sice postaven ve 13. století a sloužil asi do doby Karla IV., ale podobně jako v případě kostela svaté Kateřiny stál asi na místě dřevěného hradu, který podle pověsti založila právě Ludmila.

Jméno Ludmily nese barokní kostel z konce 17. století, oddělený od kostela svaté Kateřiny jen úzkou uličkou. (Právě do této travnaté uličky vede zmíněný starý portál.) V barokním kostele je hlavní oltář svaté Ludmily a po jeho stranách jsou sochy její a jejího vnuka, svatého Václava. Portál tohoto kostela je na náhledové fotografii. Pod oltářem je kámen, na němž údajně byla svatá Ludmila zavražděna.

Na skále nad Berounkou stojí kostel svatého Jana Nepomuckého v Tetíně. Fotografii je možné zvětšit.

Třetí tetínský kostel, zasvěcený kdysi archandělu Michaelovi a nyní svatému Janu Nepomuckému, je zdálky nejviditelnější. Původně byl románský, postavený kolem roku 1225, ve druhé třetině 18. století byl zbarokizován. Se svatou Ludmilou nemá kromě umístění v Tetíně nic společného.

 

Související články:

Náboženství na cestách: Sen zo „Strechy sveta“

Náboženství na cestách: tradicionalisté v Jaidhofu

Náboženství na cestách: rovníková Afrika má nového proroka a zázračného léčitele

Náboženství na cestách: areál Karla Farského ve Škodějově

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments