Náboženství na cestách: rovníková Afrika má nového proroka a zázračného léčitele

Autorem dalšího článku ve čtenářské soutěžní sérii „Náboženství na cestách“ je spolupracovník redakce Ondřej Havelka. O článcích a odměně pro autory se píše zde.

V Demokratické republice Kongo začal před lety působit prorok Khonde Mpolo Dominique, muž, který si získal miliony oddaných věřících nejen v samotném demokratickém Kongu a nejbližším okolí, ale po celé subsaharské Africe. V jeho domovské středoafrické zemi na rovníku je prorok Khondo známý jako strůjce zázraků, léčitel, jenž tvrdí, že jím navržený léčebný preparát dokáže nejen léčit AIDS, epilepsii, rozličné typy rakoviny a další závažné choroby, ale dokáže rovněž vzkřísit mrtvé.

Prorok si poměrně pečlivě chrání své soukromí; známa jsou pouze jeho masově navštěvovaná a hojně oslavovaná veřejná vystoupení, kde obklopen početnou ochrankou slibuje profesionálním, bezchybným projevem uzdravení veškerých nemocí a lepší budoucnost a známé je jeho jméno, pod kterým veřejně vystupuje a které je rovněž spojeno s jeho masově vyráběným produktem, jímž je džus. Není to však džus ledajaký, je to léčivý džus, který člověka – nejen podle proroka Khondeho, ale rovněž podle mnoha jeho stoupenců – léčí závažné choroby a křísí mrtvé. Lidé v Kongu jej znají jako prorokův zázračný džus. Jeho produkcí a prodejem zejména na kazatelských veleakcích pořádaných na stadionech a také ve své navštěvované ordinaci vydělal prorok Khonde v jedné z nejchudších zemí světa mimořádně vysoké částky, zaměstnává spoustu dalších lidí a zařadil se mezi nejbohatší a nejvlivnější obyvatele demokratického Konga. Khondeho zázračný džus obsahuje citronovou limonádu, benzín a údajnou další tajnou složku. Na plných stadionech, kde Khonde slibuje ukončení všech strastí a více než světlé zítřky pro pravidelné konzumenty jeho džusu, nechybí ani nejvyšší politici a nejvlivnější podnikatelé. Tato vystoupení bývají v přímém přenosu vysílána státní televizí.

Našinec by mohl snadnou podlehnout zbrklému hodnocení a označit proroka primárně za mimořádně úspěšného náboženského podnikatele, obchodníka s nadějí v zemi, kde naděje dlouhodobě zoufale chybí. Afrika – a její centrální část povýtce – je ale zcela jiným světem, než je ten náš; svět, který známe a skrze nějž chápeme i své okolí, ať už blízké nebo velmi vzdálené. V demokratickém Kongu lidé dekódují realitu skrze zásadně odlišný program, než je ten náš, a tak se naprostá absurdita v naší perspektivě může jevit jako zcela pochopitelná a důvěryhodná. Nezapomínejme, že subsaharská Afrika má silnou tradici léčitelství a také příbuzného, leč jinak zacíleného čarodějnictví. Úcta k mocným léčitelům a úzkostné obavy z mocných čarodějů jsou v tamější oblasti v lidech hluboce zakódovány. Khonde jistě nemůže být spojován s čarodějnictvím, vždyť výsledkem jeho činnosti není nemoc, smrt nebo neštěstí (typické produkty afrického čarodějnictví), ale naopak uzdravení a obrovská dávka naděje.

Někteří argumentují, že nahromaděné finance jaksi diskvalifikují opravdovou duchovní hodnotu, ovšem tento argument není tak pevný, jak se může zdát. Například katolickou církev můžeme rovněž chápat jako mimořádně úspěšnou podnikatelskou entitu vydělávající dnes a denně závratné peníze, i když se v katolických kostelích dnes někteří kněží usilovně snaží přesvědčovat farníky o opaku.

Prorok Khonde Mpolo Dominique velmi úspěšně prodává citronovou limonádu s benzínem, s tím však prodává také víru a naději a výsledkem je – alespoň podle četných svědectví údajně uzdravených – zázračný džus, vhodný v podstatě na všechno. Kdo ví, kolik by se ho prodalo u nás, na každý pád Khondeho záměr expandovat nejen do okolních států a celé Afriky, ale dokonce do celého světa je neskrývaný. Možná se bude prorokův JUS RÉVÉLÉ K. M. AU COCO brzy servírovat na našich konferencích. Ochutnali byste?

Náhledová fotografie: autor.

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženství v současné Africe, Dingir 18 (4), 2015.

Související články:

„Je Božím požehnáním.“ Křesťané v Kongu uvítali Nobelovu cenu pro Denise Mukwegeho

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments