Tři druhy na Sukot

K židovskému svátku Sukot (Sukkót, Stánky, více zde), který letos trvá od 2. do 9. října,  patří neodmyslitelně tzv. Čtyři druhy. Jedná se o čtyři plodiny (viz náhledový obrázek), které spojené dohromady tvoří tzv. lulav. Jím se slavnostním máváním do šesti směrů vyhlašuje všudypřítomná vláda Hospodinova (do čtyř světových stran a nahoru a dolů). Tento zvyk vychází z příkazu uvedeného ve Třetí knize Mojžíšově, kapitole 23, verši 40: „Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů a sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem.“ V současné době se konkrétně používají tyto plodiny: 1. tzv. etrog, zvlášť vyšlechtěný citrusový plod, neuvěřitelně drahý (cena za jeden kus může jít až do tisíců korun); 2. ratolest z datlové palmy; 3. snítka myrty a 4. vrbové větvičky.

Jeden z vtipů šířených v Izraeli: Hebrejský nápis říká: Litujeme, ale letos budeme mít pouze tři druhy – vrba odešla do karantény. Co se stalo? Nemá ani chuť ani vůni (čich).

V judaismu je pak běžné tyto čtyři druhy plodin vnímat duchovně jako symbolické znázornění čtyř typů lidí v židovském národě. Toto pojetí vychází z midraše Vajikra Rabba 30, 12a, kde se píše, že etrog i voní i má chuť. A tak představuje ty z židovského národa, kteří i voní (studují Tóru) i mají chuť (plní přikázání). Palmová ratolest představuje ty, kdo jenom plní přikázání, ale nestudují – protože datle mají chuť, ale nevoní. Myrta jenom voní, ale nemá chuť, tak představuje ty, kdo sice studují Tóru, ale přikázání neplní. A vrbové proutí ani nevoní ani se nejí – a tak představuje ty, kdo ani nestudují, ani neplní přikázání. A midraš pak svůj výklad uzavírá tím, že je potřeba, aby se všechny tyto druhy v židovském národě spojily, a vzájemně se podporovaly a doplňovaly. Odvolává se přitom na biblický výrok v Amosově proroctví 9,6, kde je v hebrejském originále použit termín „aguda“, který znamená taky svazek, spojení (v Bibli kralické přeloženo jako „zástup“).

Ovšem v současné koronové situaci se v Izraeli říká, že letos mohou být pouze tři druhy – vrbové větvičky totiž nemají ani chuť, ani vůni (čich), a tak musejí být v karanténě.

Související článek:

Sukot oslava žní i radostná připomínka putování.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments