Žáci Guru Járy rozvíjejí veřejné aktivity

O Jaroslavu Dobešovi, který je veřejnosti spíše znám jako Guru Jára, jsme naposledy slyšeli v březnu tohoto roku, kdy jeho i jeho nejbližší spolupracovnici Barboru Pláškovou uznal Krajský soud ve Zlíně vinnými ze znásilnění dalších šesti žen, které byly mezi lety 2004 a 2007 studentkami jeho soukromé školy Poetrie (psali jsme zde).

Jaroslav Dobeš. Foto: CGJ.

Spolu s jedním případem, za který byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na 5,5 a 5 let už vloni, se tedy jedná o uznání viny v celkem sedmi případech. V osmém projednávaném případu jim vina prokázána nebyla. Vzhledem k povaze českého trestního práva to pro Dobeše a Pláškovou sice neznamenalo navýšení trestu, ale přesto má verdikt soudu velkou váhu. Je tím řečeno, že v daných sedmi případech byl rituál tzv. odháčkování proveden nedobrovolně, bez souhlasu či proti projevenému nesouhlasu žen, a proto se jedná o znásilnění bez ohledu na proklamovanou náboženskou povahu aktu (psali jsme zde). Dobešův obhájce se proti rozsudku na místě odvolal, žalobkyně a obhájce Barbory Pláškové si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Další vývoj ve věci odvolání zatím není znám, ale již po odvolání obhájce Jaroslava Dobeše je jasné, že kauza bude mít ještě další pokračování a nová projednávání. Rozsudek odnětí svobody v uvedené délce trestu je však v každém případě pravomocný a oba odsouzení jsou stíháni jako uprchlí, ačkoli je místo jejich pobytu známé – jsou stále zadržování v imigračním detenčním zařízení ve filipínském hlavním městě Manile.

Jejich dosud stále málo početní stoupenci v Česku zatím postupně obnovují veřejnou činnost. Po neúspěšných pokusech o registraci náboženské společnosti Cesta Guru Járy, která měla vytvořit dojem organizovaného duchovního společenství podle zákona 3/2002 sb., což by Dobešovi a Pláškové výrazně zlepšilo šanci získat na Filipínách náboženský azyl, se Dobešovi učedníci vracejí k dřívějšímu způsobu fungování. Ten spočíval v komerčním zprostředkovávání nauk Guru Járy formou workshopů, seminářů, duchovních poutí, knih, časopisů a výtvarných děl.

Stánek Nirvana Tree na festivalu Evolution 2020. Foto: JS.

Prvním ze současných distribučních kanálů je nakladatelství Nirvana Tree, na jehož webových stránkách je možné objednat knihy Guru Járy a jeho blízkých žáků, různé předměty jako tarotové karty, talismany nebo Dobešovy charakteristické koláže nazvané Astrofocus. Nakladatelství Nirvana Tree se letos poprvé prezentovalo na festivalu osobnostního rozvoje Evolution, který se konal ve dnech 18. až 20. září na Výstavišti Praha Holešovice. Vcelku nenápadný stánek nabízel dvě aktivity. První z nich spočívala v zatočení kolem, na jehož výsečích se nacházely jednotlivé tarotové karty, podle nichž si návštěvník vylosoval na lístečku větu, která měla odpovědět na otázku, kterou si v duchu položil. Jako druhou mohl návštěvník využít možnost přibližně desetiminutové meditace v tmavém stanu, kde mu vystavovatelé pustili do sluchátek jednu ze tří ukázek meditace podle kamene, který si zájemce před začátkem vybral. Na stánku sice ležely tři Dobešovy knihy, ale o spojení prezentovaných aktivit a nakladatelství Nirvana Tree s Jaroslavem Dobešem vystavovatelé hovořili jen velmi málo a zdráhavě až na přímý dotaz. Vysvětlovali při tom, že negativní obraz Guru Járy by mohl zájemce odradit. Na webových stránkách se však Nirvana Tree hlásí k odkazu svého duchovních učitele otevřeně. Převzalo patrně také rozesílání pravidelných newsletterů o činnosti, které do srpna letošního roku rozesílala přímo Cesta Guru Járy.

Tarotové kolo a předměty na stánku Nirvana Tree na festivalu Evolution 2020. Foto: JS.

Další platformou, na které Dobešovi žáci nabízejí kurzy, meditace a semináře, je webová stránka Klubu duchovního bohatství Guru Járy (zkr. DBGJ). Statutárně má toto uskupení formu zapsaného spolku, jehož náplní je „činnost přispívající k dosahování obecného blaha prostřednictvím rozvoje vědění o duchovních hodnotách, a to zpřístupňováním poznatků o spirituální podstatě lidských bytostí a způsobech, jak kultivovat duchovní potenciál člověka v duchu snášenlivosti bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení.“[1] Tomuto účelu slouží tři úrovně členství, jehož podmínkou je zaplacení ročního členského příspěvku: Aktivní členství, členství Diamant a Světlonoš. Členství Diamant a Světlonoš jsou vyhrazena pokročilejším členům na základě rozhodnutí členského shromáždění a jejich hlasy mají větší váhu při rozhodování. Většině členům je pak určeno Aktivní členství, které je opět odstupňované na třech úrovních v oprávněních, poskytnutých slevách na kurzy a výši ročního členského příspěvku. K členským příspěvkům je na webových stránkách uvedeno: „Členská schůze schválila roční členské poplatky, které jsou pro členství Světlonoš 1080 Kč. Aktivní člen má členské poplatky podle varianty, kterou si sám zvolí. Tím zvolí i míru svých výhod z daného členství plynoucí (více na www.duchovnibohatstvi.cz). Roční členský poplatek varianty Účastník stanovila členská schůze na 1080 Kč, u varianty Nadšenec jde o 2700 Kč a pro Trekkera je stanoven roční členský poplatek  5400 Kč. Členství Diamant bude mít roční členské poplatky stanoveny podle míry výhod, kterých bude chtít člen Diamant využít. Minimální výše příspěvku  je 108 000 Kč.“ Nečlenové mohou využít fanouškovský přístup za nízký poplatek, který jim však neposkytuje přístup téměř k žádnému obsahu. K některým aktivitám se mohou zájemci připojovat také prostřednictvím přenosů na facebookové stránce Klubu DBGJ.

Nabídka oborů studia v obnovené duchovní škole z newsletteru Nirvana Tree.

Novinkou pro letošní rok je snaha o obnovení duchovní školy v konceptu vzdělávacího institutu, který povede studenty jednotlivých oblastí učení Guru Járy, jak tomu bylo před Dobešovou emigrací v případě školy Poetrie. Na možnost studia Dobešových nauk na fakultách Astromóda, Astrofocus a Artantra upozornil newsletter nakladatelství Nirvana Tree z 1. října 2020. Píše se zde: „Ochota učit se novým věcem je dobrý návyk, který můžete aplikovat ihned. CGJ vytvořilo pro sezónu 2020/21 platformu k osobnímu růstu i vzdělávání.“ Následuje přehled možných studijních oborů a kontakty na proděkanky jednotlivých fakult Lucii Komínkovou, Lucii Mynaříkovou a Danu Rakovou-Příhodovou, které zájemcům sdělí bližší informace až osobně.

Kromě již zmíněných tří společných projektů vedou žáci Jaroslava Dobeše a Barbory Pláškové své vlastní kurzy s různým zaměřením zejména Praze, Brně, Opavě, Olomouci, Černošicích u Prahy nebo Luhačovicích. Reportáž z pražského meditačního setkání s jednou z nejaktivnějších lektorek CGJ Danou Rakovou-Příhodovou si můžete připomenout zde.

 

[1] Kompletní stanovy Klubu duchovního bohatství Guru Járy z. s. zde.

Psali jsme v Dingiru:

Téma 2/2017: Tantra a neotantra (obsah zde).

A. Borzić: Tantra a západní svět. Dingir 3/2008, s. 92-94. (plný text čísla je dostupný zde).

J. Schlichtsová a Z. Vojtíšek: Guru Jára zadržen. Dingir 2/2015, s. 43n (dostupný zde).

Související příspěvky:

Kauza Guru Járy opět před soudem.

Stoupenci Guru Járy zvítězili u akademiků.

(Ne)veřejná meditace Cesty Guru Járy.

Ještě k registracím v roce 2018: nevzdává se ani Guru Jára.

Závěr, nebo nová kapitola kauz Guru Járy?

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments