Oddaní Krišny ve virtuálním světě

Hnutí Haré Krišna je známé svým misijním zaměřením. Lze přímo říci, že misie je od samého vzniku hnutí jedním z jeho ústředních důrazů. K šíření poselství o modrém bohu Krišnovi využívá toto hnutí mnoho různých aktivit. Za běžných okolností můžeme i několikrát do týdne potkat v ulicích některých měst průvody oddaných, kteří tančí a zpívají mantru Haré Krišna, rozdávají drobné sladkosti nebo ovoce. Na místech, kde denně projde velké množství lidí, nabízejí misionáři knihy zakladatele hnutí Bhaktivédanty Svámina Prabhupády. Místem setkávání s oddaností Krišnovi jsou také vegetariánské restaurace Góvinda, Balaráma a další, jednotlivá centra hnutí nebo třeba letní hudební a kulturní festivaly. Členové hnutí Haré Kršna tam nabízejí jídlo a připravují pro návštěvníky programy s přednáškami, ukázkami tradičních indických tanců a odívání.

Při všech těchto aktivitách je klíčovým misijním prostředkem, a také zdrojem finančních příjmů hnutí, osobní setkávání oddaných s veřejností. Při současných opatřeních proti šíření pandemie koronaviru, která tento kontakt naprosto znemožnila, pomáhá oddaným udržet kontakt s veřejností řada projektů, které byly nastartovány již mnohem dříve a dnes nabízejí solidní základ pro jejich rozvoj, využití ke komunikaci s veřejností a udržení alespoň některých aktivit a finančních příjmů hnutí.

Prezentace hnutí Haré Krišna na webových stránkách byla vždy poněkud pozadu oproti obecným trendům. Webové stránky byly obvykle velmi jednoduché, informací na nich nebývalo příliš mnoho a často zastarávaly. Problematické bylo také to, že ani na stránkách, které by se daly považovat za centrální (zde), nebyly k dispozici informace o všech centrech, které oddaní v Česku provozují, a neplnily dost dobře ani funkci rozcestníku, protože jednotlivé komunity také neměly kvalitní internetové prezentace na webu, případně neměly web vůbec. V posledních několika letech prošly zmíněné hlavní stránky hnutí několikrát velkou přestavbou, kdy se značně zprofesionalizoval jejich vizuál a přibylo zde informací. Přesto ani dnes nejsou nijak živou platformou zejména proto, že jednotlivé komunity fungují do značné míry samostatně a své aktivity koordinují jen v případě těch největších akcí, jakými jsou například letní festival vozů Ratha játra (reportáže z minulých ročníků naleznete zde, zdezde) nebo společný letní tábor českých a slovenských oddaných Náma Hatta.

Centrem virtuálního života oddaných se v posledních třech až pěti letech stala sociální síť Facebook. Některé komunity dokonce zcela zrušily své webové stránky a prezentují se pouze zde. Mimo komunitních facebookových stránek jednotlivých center hnutí a Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny v České republice jako celku zde vzniklo i mnoho dalších stránek a diskusních skupin, které jsou tematicky zaměřené. Samostatná skupina se zaměřuje na otázky a odpovědi související s věroukou texty, ale i životním stylem, výchovou dětí nebo vztahy. Najdeme zde skupiny, jejichž ústředním tématem je vaření a vegetariánské stravování, ochrana krav či indické oděvy, ozdoby nebo líčení. Svou facebookovou prezentaci má Dětský spolek Dváraka, který připravuje program a výuku pro děti oddaných, každá jednotlivá vegetariánská restaurace a mnoho dalších aktivit pro členy i zájemce o hnutí Haré Kršna. Také akce, festivaly a další události se v současnosti inzerují nejvíce právě prostřednictvím Facebooku.

Druhou službou, kterou oddaní velmi často využívají, je Youtube. Zatímco některé náboženské společnosti se teprve nyní pod tlakem koronavirových omezení začínají učit práci se streamovacími službami, oddaní tuto formu prezentace intenzivně využívají již několik let. Patrně nejstarším je kanál Ekologické farmy Krišnův dvůr v Městečku u Benešova, který funguje již od roku 2011. Jsou tam zejména záznamy z přednášek konaných na farmě a pravidelný pořad Zprávy z Krišnova dvora. Vznikl zde i další kanál nazvaný Skrytá tajemství Hare Krišna, který připravovala stejná skupina jako Zprávy. Jeho cílem bylo zprostředkovat základní informace o oddaných mírně odlehčenou formou. V současnosti projekt ale stojí. Bohatý obsah nabízí kanál brněnského centra Prabhupád Bhavan. Zde je například krátký film o každoroční letní Bus party, kdy mladí misionáři cestují v upraveném autobuse od města k městu, kde pořádají sankírtany a distribuují knihy. Postupem času viditelně roste řemeslná, technická, zvuková i obrazová kvalita zveřejňovaných videí na všech kanálech českých oddaných a v současnosti některá dosahují téměř profesionální úrovně. Pozoruhodný je také kanál Lifehack pro duši. Zde jsou zveřejňována krátká videa, která vznikají v rámci mezinárodního projektu oddaných s cílem sdělit divákům jasné a stručné odpovědi vztahující se k důležitým aktuálním problémům (zde díl věnovaný koronaviru).

Rostoucí aktivitu oddaných registrujeme zvláště v posledních týdnech také na Instagramu, a to především na osobních profilech oddaných. Instagram totiž díky systému hashtagů (klíčových slov, před nimiž je vždy umístěn symbol #) umožňuje ještě snadnější a rychlejší zveřejňování a šíření obsahu, než je tomu u Youtube. Zároveň umožňuje jejich okamžité sdílení na Facebook. Nejaktivnější jsou v tomto směru zřejmě oddaní z vegetariánské restaurace Góvinda v Benešově. Těm se díky pravidelnému zveřejňování denního menu a aktualit daří udržet provoz i v době zásadních omezení.

Tento přehled aktivit českých oddaných ve virtuálním prostoru zdaleka není vyčerpávající. Omezuje se jen na ty nejvýraznější a nejdůležitější aktivity, které v současné době dokáží do značné míry suplovat veřejné programy, přednášky a jiná setkávání s veřejností. Ukazuje však především na další krok v procesu denominalizace a etablování na první pohled exotického náboženského hnutí v rámci české, vlastně můžeme klidně říci globální, společnosti. Drahý chytrý telefon, který je dnes věrným společníkem téměř každého oddaného, každodenní sebeprezentace na osobních i skupinových facebookových, instagramových a dalších profilech na sociálních sítích, multimediální projekty nebo mobilní aplikace pro počítání odzpívaných manter při pravidelné džapě, to vše by se ještě před deseti lety zdálo oddaným nepřijatelné. Dnes je však toto vše běžnou součástí jejich života a umožňuje jim to zůstávat ve stálém kontaktu s vnějším světem, do něhož dříve jen občas vycházeli za účelem misie.

Náhledová fotografie: Oddaní při natáčení písně 120 jmen Šrí Krišny (zde).

Psali jsme v Dingiru:

Téma 1/2007: Hnutí Hare Kršna (plný text čísla zde)

 

Související příspěvky:

Hnutí Hare Krišna se na Slovensku rozvíjí

Lanšperk včera a dnes: vzpomínka na počátky Haré Kršna v Československu

Oddaná Krišny usiluje o úřad prezidenta Spojených států

Boris Johnson v chrámu hnutí Hare Krišna

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments