Neregistrované náboženské společnosti

Tento týden jsme informovali o průběhu registrace Ecclesia Risorum (zde), jediné náboženské společnosti, která se o statut registrované církve podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v současnosti uchází.

Od roku 2002, kdy začal zmíněný zákon platit, zažádalo o registraci 42 samostatných uskupení (dále pak ještě 2 naddenominační organizace: Vojenská duchovní služba a Ekumenická rada církví). Úspěšnými žadateli jich bylo pouze dvacet z nich. Trend je přitom takový, že roste relativní počet neúspěšných žadatelů. Za dvanáct let platnosti zákona bylo vyhověno sedmnácti žádostí, zamítnuto jich bylo čtrnáct. Od roku 2015 byly zaregistrovány pouze tři náboženské společnosti, odmítnuto bylo sedm. Osmou je právě Ecclesia Risorum, která se proti rozhodnutí odvolala, a to tak nenabylo právní moci. K hlavním důvodům zamítnutí patří nesrovnalosti na podpisových arších. Zákon vyžaduje, aby žádající náboženská společnost prokázala, že se k ní hlásí minimálně 300 dospělých lidí trvale žijících v ČR. Ministerstvo kultury po té podpisy pečlivě prověřuje. Někdy šlo o formální pochybení, v několika případech však registrující orgán konstatoval, že se uchazeči dopustili podvodného jednání. Dalším důvodem k zamítnutí bývá to, že o registraci usilující subjekt úřad nepřesvědčil, že se v jeho případě skutečně jedná o společnost náboženskou (ministerstvo si nechává vypracovat znalecké posudky od religionistů). V některých případech bylo problematické i samotné pojmenování organizace. Zákon výslovně zakazuje, aby nově registrovaná církev měla název zaměnitelný s jinou právnickou osobou. Ve sporných případech jsou zváni soudní znalci z oblasti ochrany známek a patentů.

Podrobnější popis procesu registrace neúspěšných žadatelů za posledních pět let si můžete přečíst v první části článku „Neregistrovaní“, který najdete v nejnovějším čísle Dingiru. Pojednává konkrétně o Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církvi, Církvi husitské Jana Žižky z Trocnova, České pravoslavné církvi, České ortodoxní církvi, Řádu Strážců koruny a meče krále železného a zlatého, rytířském řádu Pauperes commitiones Christi templique Salomonici a Lvech kulatého stolu.

Data registrace církví a náboženských společností: zde.

 

 

Psali jsme v Dingiru:

M. Mrázek a Z. Vojtíšek, Nové registrace, 1/2008. online.

M. Mrázek a Z. Vojtíšek, Nové registrace II, 1/2014. online.

M. Mrázek, Bratrstvo jako nová církev?, 2/2018.

 

Související příspěvky:

Registrace náboženských společností v roce 2018: tradicionalističtí katolíci, liberální baptisté, théravádoví buddhisté, Církev smíchu i právní bitva Konopné církve

Co prožívají muslimové na Slovensku

41. registrovaná náboženská společnost

Rozklad zamítnut: Kněžské bratrstvo je právoplatně registrovanou náboženskou společností

Náboženská společnost „Théravádový buddhismus“ registrována

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments