Rozklad zamítnut: Kněžské bratrstvo je právoplatně registrovanou náboženskou společností

Krátce před Vánocemi jsme informovali o tom, že Ministerstvo kultury ČR vyhovělo žádosti představitelů Kněžského bratrstva svatého Pia X. (FSSPX) v ČR o registraci. Po té jsme publikovali zprávu, že Církev římskokatolická, která byla k řízení přizvána jako tzv. dotčená osoba, proti rozhodnutí podala rozklad, a to tak nenabylo právní moci. Nyní nás představitelé Bratrstva informovali, že jim bylo doručeno rozhodnutí ministra I. Šmída, který rozklad zamítl, a původní rozhodnutí tak potvrdil.

Česká biskupská konference ve svém napadení rozhodnutí ministerstva kultury ze dne 5. 1. 2018 poukázala na dotčenost svých práv, protože FSSPX je součástí římskokatolické církve, a na to, že se stoupenci FSSPX současně hlásí i k ŘKC, což (tedy členství ve dvou církvích) je v rozporu s jejími vnitřními předpisy. Registrací by tak prý došlo k právně nepřípustnému zásahu do vnitřních záležitostí registrované Církve římskokatolické. Navíc zpochybnila metodiku ověřování podpisů těch, kteří se k Bratrstvu hlásí. Všechny námitky ministr nyní označil za neopodstatněné. Ve zdůvodnění mimo jiné píše, že „žádná z církví nebo náboženských společností nemůže zasahovat do autonomie jiné církve či náboženské společnosti“ a že „stát není oprávněn vstupovat do teologické rozpravy a posuzovat oprávněnost argumentů jednotlivých stran, vznikne-li v rámci takové rozpravy neshoda.“ Na závěr ministr konstatoval, že Bratrstvo splnilo všechny zákonné podmínky a není důvod, aby nebylo zaregistrováno.

 

 

Rozhodnutí ze dne 31. 5. 2018 je konečné a nelze se proti němu odvolat. Na stránkách MK ČR (zde) nová skutečnost ještě není uvedena.

Z religionistického i právního hlediska byl průběh procesu registrace velmi zajímavý. Pojednává o něm článek „Bratrstvo jako nová církev?“ v časopise Dingir 2/2018, který vychází příští týden. Objednat lze na stránce http://www.dingir.cz/.

Starší příspěvky o průběhu registrace FSSPX dostupné zde.

 

Dokumenty, zatím ještě bez zmíněného rozhodnutí, jsou dostupné na stránkách Bratrstva, v záložce FSSPX, zde. Fotografie z nižšího svěcení a slavnosti Božího Těla (obojí 2018) jsou rovněž převzaty z těchto stránek.

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments