V Košiciach sa uskutočnil 36. ročník VITALfestu

Počas dní 24.-25. mája sa uskutočnil VITALfest – festival zdravia a znania. Bol to 36. ročník festivalu EZOfest, ktorý sa pravidelne organizuje v Košiciach. Atmosféra bola dobrá, návštevníci si mohli pozrieť vystavené produkty, ochutnať dobrú kávu, kakao, kombuču, porozprávať s vystavovateľmi o filozofických a duchovných myšlienkach, alebo navštíviť niektorú z prednášok.

Prednášky sa organizovali v sále A a B, kde sa prednášajúci striedali podľa vopred určeného harmonogramu. Obsah prednášok bol naozaj pestrý. Niektoré sa venovali témam ako je zdravý životný štýl alebo medziľudské vzťahy. Iné vo väčšej miere vychádzali z alternatívnych svetonázorov a rozoberali prepisovanie histórie, alternatívnu medicínu alebo vplyv ezoterických síl na život človeka.

Popis prednášok od VITALfestu bol: „Už niekoľko rokov Vám prinášame iný pohľad na svet. Známi, aj menej známi odborníci Vám sprostredkujú svoje rokmi nadobudnuté znanie v oblasti zdravia a osobnostného rozvoja, vedy, skutočnej minulosti a aj toho, že čo nás čaká v budúcnosti.“[1]

Medzi prednášajúcimi boli aj známe osobnosti venujúce sa spiritualite ako Jozef Banáš s prednáškou „Význam motivačných osobností (Štefánik, Baťa, Aurel, Stodola) pre náš rozvoj“ alebo Emil Páleš s prednáškou „Fénixov cyklus a zmysel súčasnosti“.

Na festivale bola jednou z najviac očakávaných chvíl prednáška pána Páleša. Zúčastneným predstavil tému „Fénixov cyklus a zmysel súčasnosti“. Táto prednáška sa venovala vplyvu solárneho princípu na dejiny, ktorý sa vracia každých 500 rokov.[4] Niektorí účastníci si odchytili pána Páleša už pred prednáškou na rozhovor. Dal sa nájsť na festivale medzi vystavovateľmi, kde sa predávali jeho knihy venujúce sa angeológii.

RNDr. Emil Páleš, CSc vyštudoval kybernetiku, vyučoval počítačovú lingvistiku na Katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 založil a vedie nadáciu Sophia. Táto nadácia sa snaží o integrovať empirickú vedu so spiritualitou a syntézu prameňov poznania. [2] Napísal dielo Angelológia dejín, ktoré skúma a opisuje paralelné a periodické javy v dejinách. Toto dielo opisuje vlny intuície a inšpirácie v kolektívnom podvedomí ľudstva a cyklické zákonitosti ich striedania. Podľa angeológie sa tieto pôsobenia prejavujú striedaním kultúrnych epoch, estetického cítenia, náboženských kultov, filozofických intuicií, vedeckých paradigmat a politického usporiadania. Tieto intuície sú intersubjektívne prežívané ako psychologická realita.[3]

Medzi vystavovateľmi boli zastúpení aj predstavitelia Hnutia Grálu, ktorí prezentovali svoju literatúru a filozofiu. Základnou literatúrou Hnutia Grálu je samotné Posolstvo Grálu, ktoré bolo napísané autorom a zakladateľom, známym pod menom Abd-ru-shin. Pôvodným menom Oskar Ernst Bernhardt (1875 – 1941) pôsobil v Nemecku a založil synkretické náboženské hnutie so silnými kresťanskými prvkami. Vystavovatelia venujúci sa Posolstvu Grálu boli slušní a otvorení diskutovať. Podelili sa o skúsenosti s čítaním „Posolstva“ a vplyve tejto literatúry na ich život.

Na VITALfeste boli aj účastníci hlásiaci sa k rekonštrukcii a znovuobjaveniu slovanských tradícií a náboženstva. Momentálne u nás existuje rôznorodá škála slovanských hnutí  (napr. rodnoverci, staroverci). Na Slovensku pôsobí viac vplyvných osobností, ktoré prinášajú svoj špecifický pohľad na slovanskú identitu. Veľmi známym je napríklad autor Žiarislav, ktorý sa hlási k rodnému duchovnu – pôvodné prírodné vyznanie.[5] Odlišné vnímanie slovanstva môžeme vidieť u zastáncov myšlienky, že Slovania boli technicky vyspelou civilizáciou v minulosti. Napríklad prednášajúci na VITALfeste Ing. Mojmír Mišun sa hlási k slavjanskej múdrosti a hovoril o prepisovaní dejín a vytváraní histórie. V prednáške sa zmieňoval o apokalyptických katastrofách, ktoré sa mali podľa jeho výkladu udiať v pravých dejinách, ktoré sú zatajované širokej verejnosti. Venuje sa témam Veľkej Tartárie – tá mala byť vysoko vyspelou civilizáciou Slovanov.[6]

Medzi vystavovateľmi a prednášajúci bol aj Branislav Rybička, ktorý hovoril o Zdravých vzťahoch. Na výstave vystavoval ceremoniálne kakao, ktoré sa používa tak, že ho človek pije s určitým pozitívnym zámerom a naladením. Na Slovensku existujú stretnutia, na ktorých účastníci pijú kakao ceremoniálne v skupinách, čo na nich má pôsobiť povzbudivo a uvoľňujúco. Na svojej internetovej stránke pán Rybička uvádza: „Cacao je podľa juhoamerických tradícií plodom, ktorý prepája svet ducha – otca, so svetom matky – zemou.“[7]

Vplyvy budhistických a hinduistických prvkov sa dali zaznamenať pri vystavovateľoch tibetských misiek. Tieto misky boli bohato zdobené vyobrazeniami budhov, bódhisattvov, mandál, hinduistických božstiev, ale aj znaku ÓM. Niektoré produkty rozpoznateľne zobrazovali božstvá Šivu, Krišnu, Radharáni s tradičnými znakmi.[8]

Fotografie: autor.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments