Tématem Teologického fóra křesťanství-islám 2024 ve Stuttgartu byla umělá inteligence

V roce 2024 neslo Teologické fórum křesťanství a islám trefný podtitul „Vše spočítáno?“. Na první pohled to může být provokativní otázka. Co má společného nauka o Bohu s matematickými postupy? Pokud se zájemce o současnou německou, rakouskou a švýcarskou teologii začte do programu detailněji, všechno je hned jasné. Tématem totiž byla reflexe problémů, které před společnost staví umělá inteligence.

Pořadatelský tým otevírá konferenci.

Digitální transformace světa okolo nás s novými technologickými možnostmi nabírá na rychlosti. Na tuto skutečnost je potřeba reagovat nejen v oblasti technických a přírodních věd. Neovlivní pouze badatelskou práci napříč obory, ale také náboženskou praxi a komunikaci. Proto se na začátku března sešlo ve Stuttgartu přibližně osmdesát kolegyň a kolegů z oblasti teologie, filosofie a religionistiky.

Jak shrnout klíčové otázky, kterým se diskutující po tři dny věnovali? Pro teologickou antropologii jsou transhumanistické vize lidstva výzvou. Technologická vylepšení naší zranitelné tělesnosti je potřeba vnímat ve světle lidské touhy po spáse a úspěšném životě. Sám jsem byl překvapen, jak mě jako římského katolíka a religionistu zároveň toto téma zaujalo. Především diskuze s Chrisem Hewerem, která následovala po sunnitských evangelických příspěvcích, byla obohacující.

Hlavní přednáška prvního dne byla religionistická.

Podle účastníků konference je nutné vystihnout spojitost nových technologií se stávajícími sociálními a globálními nerovnostmi a nespravedlností. S tím pak souvisí změny v etických otázkách spojených s odpovědností v procesu automatizace, robotizace a využití umělé inteligence. Po zmínce přednášejícího Alexise Fritze jsem si vzpomněl na práci mého katedrového koledy Daniela Novotného v Etické komisi pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel. Opět to může být pro někoho překvapující, ale i na Ministerstvu dopravy České republiky působí etická komise.

Druhý den odpoledne jsem si zvolil seminární skupinu zaměřenou na digitální náboženskou praxi. Měl jsem k tomu dobrý důvod, protože jednou z přednášejících byla Ayşe Almıla Akcaová z University Innsbruck. Dlouhodobě se odborně zajímám o muslimské komunity v západní Evropě a kolegyně patří v německém a rakouském kontextu k předním odbornicím na tuto problematiku. Období covidové pandemie postavilo mnoho společenství před zcela nové výzvy. Z různých důvodů nebylo delší dobu možné pořádat pravidelné modlitby v sálech mešit. Rozvinul se zcela nový způsob digitální komunikace mezi duchovními a řadovými členy spolků. Otázkou zůstává, co z toho bylo jen provizorním řešením, a bude naopak běžně využíváno i v budoucnosti. A také zde hraje roli, jak do celé problematiky praktického využití těchto moderních technologií doslova promlouvá umělá inteligence.

Muna Tatariová reaguje z pozice sunnitské teologie na vstupní přednášku.

S digitálním a bezprostřednějším přístupem k náboženskému obsahu souvisí nové možnosti jeho hodnocení ze strany věřících. Tím se ale zároveň mění základní struktury předávání autenticity a autority v kontextech náboženské komunikace. Pak je to aktuální výzva pro křesťanské i muslimské teology. Musí se vyrovnat s tím, že náboženští aktéři mají novou roli v digitální sociální transformaci. Opět jsem si při debatách vzpomněl na svoje české kolegyně a kolegy, kteří se této široké problematice věnují již delší dobu.

Pokud vás téma zaujalo, na webových stránkách fóra si můžete projít anotace hlavních přednášek a seminárních skupin. Do Stuttgartu jsem přijížděl s určitou skepsí k probírané problematice. Odborně se mu totiž blíže nevěnuji a kontext znám spíše zběžně – asi jako každý běžný uživatel moderní techniky určené pro komunikaci v sociálních sítích atd. Odjížděl jsem s mnoha zajímavými impulzy pro mou další práci. A tak je to s Teologickým fórem křesťanství-islám pokaždé.

Fotografie: autor.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments