Konec starých časů: radikální změna ve společenství svědků Jehovových

Jako blesk z čistého nebe se 7. října 2023 rozšířila mezi členy Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi zpráva, že od listopadu 2023 již nebude nutné vést podrobnou evidenci o tom, kolik hodin běžný svědek Jehovův měsíčně „odsloužil“ pro svou organizaci. Nebude se vést ani podrobná evidence počtu rozšířených kusů časopisů a knih jednotlivými členy (zvěstovateli).

Toto oznámení se objevilo na hlavní straně internetové prezentace společnosti.  V sobotu 7. října bylo na výročním shromáždění společnosti „Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania“ oznámeno, že od 1. listopadu 2023 se již nebude od zvěstovatelů ve sboru vyžadovat, aby podávali zprávu o čase, který strávili v kazatelské službě. Nebudou muset hlásit ani počet rozdaných publikací, přehraných videí a opětovných návštěv. Místo toho bude na zprávě ze služby prostě jenom políčko, ve kterém může každý zvěstovatel vyznačit, že se ten měsíc účastnil nějakého druhu služby. Do druhého políčka může napsat, kolik biblických studií ten měsíc vedl. Misionáři, krajští starší a jejich manželky, zvláštní průkopníci, pravidelní průkopníci a pomocní průkopníci budou dál psát, kolik hodin ve službě strávili a kolik studií vedou. 

Ještě tento měsíc se na toho, kdo nepodá podrobnou zprávu ze své kazatelské služby, pohlíží jako na toho, kdo je mezi svědky Jehovovými „nepříkladný“, ale od listopadu 2023 to již bude jinak. Od doby prezidenta J. F. Rutherforda byla podrobná statistika každého člena povinností. Musel každý měsíc odevzdávat podrobnou zprávu o své činnosti a rozšířeném počtu kusů jednotlivé literatury svědků Jehovových. Tato zpráva během let doznala různých změn. Co vše v ní muselo být uvedeno, bylo nedávno zopakováno v publikaci Organizovaně sloužíme Jehovovi na stranách 78–84 (k dispozici je i zde). Organizace svědků Jehovových měla na tuto zprávu dokonce zvláštní formulář, který každý měsíc každý z členů musel odevzdávat ve sboru, kam patří.

Informace o tom, co má Zpráva z kazatelské služby obsahovat, byly vždy organizací svědků Jehovových vypracovány do podrobností a vysvětlovány členům na několika stranách interních publikací. Za příklad může posloužit 27. odstavec:

„Do kolonky ,Hodinyʻ je důležité napsat přesnou zprávu o čase stráveném v kazatelské službě. V podstatě je to čas, který jsi strávil ve službě dům od domu, na opětovných návštěvách, vedením biblických studií nebo jiným formálním či neformálním vydáváním svědectví lidem, kteří nejsou Bohu zasvěcenými, pokřtěnými svědky Jehovovými. Jestliže spolu slouží dva zvěstovatelé, můžou si čas počítat oba. Opětovné návštěvy, které spolu vykonají, nebo biblická studia, kterých se spolu zúčastní, si však může počítat pouze jeden z nich. Oba rodiče, kteří své děti poučují při rodinném uctívání, si můžou počítat až jednu hodinu týdně. Bratři si můžou počítat čas, který stráví přednesem přednášky pro veřejnost. Ten, kdo přednášku tlumočí, si může čas počítat také. Některé důležité činnosti se ale do času stráveného ve službě nepočítají – například příprava na kazatelskou službu, návštěva schůzky před službou, vyřizování různých záležitostí a podobně.“

Jaká byla u svědků Jehovových do nedávné doby praxe? Tajemník sboru má každý měsíc získat od každého zvěstovatele zprávu. Pokud ji někdo neodevzdá, má se s dotyčným členem spojit a požádat o dodatečné vyplnění. Když má zprávy ode všech zvěstovatelů, přepisuje vše do jiného formuláře, do tzv. Karty zvěstovatele. Tato karta obsahuje údaje jednoho člena za posledních 12 měsíců. V této kartě byl počet hodin za příslušný měsíc, opětovné návštěvy, počet rozšířené literatury (knih, časopisů), počty opakovaných návštěv u lidí, kteří projevili zájem o nauky svědků Jehovových, a další údaje. Každý měsíc se setkání rady starších sboru tyto karty procházejí a hovoří se o jednotlivých členech. Pokud se někdo radikálně zhorší v počtu hodin pro organizaci, navrhuje se návštěva, která jej má podnítit k větší činnosti a která také zjistí příčinu poklesu činnosti daného zvěstovatele. Přijmou se opatření, aby se s tímto zvěstovatelem domlouval do služby někdo zkušenější (svědkové Jehovovi stojí u stojanů vždy ve dvou a více lidech). Každý starší má kdykoli možnost v Sále království, kde se svědkové Jehovovi shromažďují, do těchto karet nahlédnout. Do evidence nahlíží přibližně jednou za půl roku i krajský dozorce. Před jeho povzbuzující návštěvou musela být evidence o každém členu a o jeho činnosti v tzv. zvěstovatelské kartě aktualizována. Pokud by se starším sboru nedařilo motivovat některého člena k vyššímu výkonu, má podobné úsilí vyvinout i krajský dozorce. Na počtu hodin ve službě záleží jmenování či odvolání staršího sboru návrhem krajským dozorcem. Starší sboru by měli mít počet hodin vyšší, než je průměr sboru. Nižší počet po dobu několika měsíců mohl být důvodem k odvolání staršího sboru.

Doposud sbíranými údaji například o narůstajícím počtu hodin ve službě a počtu rozdaných publikací se společenství sice mohlo pochlubit, ale přímý efekt (kromě kontroly jednotlivých svědků) byl téměř nulový. Svědkové Jehovovi se dlouhodobě potýkají s neschopností udržet nově získané členy. Na získání nových členů musí navíc vynakládat stále vyšší počet hodin (podle interní statistiky až 8 000 hodin na jednoho nového člena; další roky se číslo již přibližovalo více než 14 000 hodin). Důvodem zrušení evidence může být to, že nepodporuje propagační obraz svědků Jehovových jako rychle se rozvíjejícího náboženského hnutí.

Náhledový snímek z prezentace Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.

Psali jsme v Dingiru:

Téma časopisu Dingir 3/2009 „Vývoj společenství svědků Jehovových“, dostupné zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
stopjw
stopjw
11. 10. 2023 7:38

Někdo prostě miluje byrokracii a chce ji zřejmě i po smrti. 8)

Otravují vás jehovisti? Jak jsem se jich jednoduše zbavil:

Zvoní zvonek, ozve se chlap, že by se mnou chtěl mluvit o zajímavém časopisu věnujícím se světovému dění. Přerušuji ho slovy: “Nevydává se ten časopis náhodou v Brooklynu? (sídlo jejich ústředí) Vymažte mě z databáze.”

Jehovistické […] popisuje stručně protestant Matt Slick: http://carm.org/doctrine-and-theology/the-warning-tract/

Více o fungování této […] najdete v knize bývalého člena jejího brooklynského vedení Raymonda Franze zvané Krize svědomí (Crisis of conscience). E-kniha na úložištích.

Zdeněk Vojtíšek
Reply to  stopjw
13. 10. 2023 19:07

Neuctivé výrazy v tomto komentáři jsem nahradil takto: […]. Prosím o pochopení, že nám v náboženském infoservisu jde o vytvoření prostoru pro slušný rozhovor.