Oznámení

Religiozita a spiritualita v současné České republice a Polsku – konference 17. října 2023

Religiozita a spiritualita v současné České republice a Polsku – konference 17. října 2023

 Polsko-česká vědecká společnost

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Sociologický ústav Akademie věd ČR

si Vás dovolují pozvat na

Církevní a náboženskou sekci

II. Kongresu polských bohemistických a českých polonistických studií

Religiozita a spiritualita v současné České republice a Polsku

Termín: 17. 10. 2023

Místo: Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4, Praha 4, aula.

(cca 5 minut pěšky od stanice metra C Budějovická).

Předběžný program:

9:00 – 9:30      prezence

9:30                    Uvítání děkana HTF UK (doc. Dr. Jiří Vogel)

9:40                    Prof. Dr. Jan B. Lášek (Univerzita Karlova): Význam duchovních tradic pro současnou religiozitu

10:00                 Prof. Dr. Zdeněk R. Nešpor (Akademie věd ČR): Náboženství a spiritualita v současné střední a východní Evropě – Česká republika a Polsko

10:20                 diskuse

10:30 – 11:00               přestávka na kávu

11:00 – 12:50               dopolední blok, předsedá prof. Dr. Jan B. Lášek

11:00                 Doc. Dr. David Václavík (Technická univerzita Liberec): Sekularizace a důvěra – v čem jsou si podobné polská a česká sekularizace?

11:20                 Doc. Dr. Zdeněk Vojtíšek (Univerzita Karlova): Třicet let českých „bojů o mešity“

11:40                 Dr. Olga Nešporová (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí): Pohřbívání v současné české společnosti

12:00                 Doc. Dr. Tomáš Havlíček (Akademie věd ČR): Současné geografické aspekty religiozity v Česku se zaměřením na česko-polské pohraničí

12:20                 diskuse

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 15:30 odpolední blok I., předsedá prof. Dr. Zdeněk R. Nešpor

14:00               Doc. Dr. Kamila Veverková (Univerzita Karlova): Reformní proudy alternativního katolicismu v Polsku a v Čechách v první polovině dvacátého století – pokus o komparaci

14:20                 Dr. hab. Paweł Leszczyński (Akademia Jakuba z Paradyźa): Powstanie Kościoła Czechosłowackiego (husyckiego) w 1920 roku a kwestia rozdziału kościoła od państwa u zarania i Republiki Czechosłowackiej

14:40                 Dr. Andrea Beláňová (Akademie věd ČR): Sociální služba s náboženským pozadím v nenáboženské zemi – případ CČSH

15:00                 Dr. Józef Szymeczek (Ostravská univerzita): Polští luteráni na Těšínském Slezsku – minulost, současnost a výzvy budoucnosti

15:20                 diskuse

15:50 – 16:20 přestávka na kávu

16:20 – 18:00 odpolední blok II., předsedá doc. Dr. Zdeněk Vojtíšek

16:20                 Dr. Pavel Helan (Univerzita Karlova): Církevněpolitické pozadí Všesokolského sletu v Praze v roce 1926

16:40                 Dr. Jaroslav Hrdlička (Univerzita Karlova): Čeští historici na VII. mezinárodním sjezdu historiků Varšava 1933

17:00                 Julian Golak (Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka): Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną“ (1990–2023)

17:20                 diskuse

17:50                 závěrečné slovo (doc. Dr. Kamila Veverková)

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments