Marko Pogačnik, akupunkturista Země, přednášel v Praze

Ve středu 30. srpna 2023 se ve večerních hodinách uskutečnila v pražské Unitarii přednáška Marko Pogačnika (*1944). Tento slovinský spisovatel a umělec je známý především díky rozvíjení myšlenky léčení Země podobným způsobem, jako se lidé léčí akupunkturou. Již na mnoha místech světa vznikly tzv. geopunkturní instalace (zemská akupunktura): umělecká díla tvořená opracovanými kameny obvykle postavených do kruhových tvarů. Tyto výtvory tak svou formou připomínají land art. Jen v Čechách takovýchto míst nalezneme hned pět. Instalace umístěné v krajině by měly sloužit k harmonizaci energetických toků a informačních polí planety, které jsou narušeny lidskou činností nebo kosmickými změnami. Zemi pak Marko Pogačnik nazývá Gaiou, která je živoucí bytostí procházející procesem transformace a která potřebuje naši podporu a spolupráci. Výraz Gaia Pogačnik dle svých vlastních slov používá proto, aby vyjádřil, že Země není pouze mrtvou materií, ale především tvořitelkou. O svých zkušenostech a poznatcích napsal hned několik knih, např. Cesty léčení Země, kde popisuje různé techniky a a projekty, které realizoval v rámci své krajino-léčebné činnosti.

Geopunkturní instalace v obci Vstiš u Dobřan. Foto: Bio Vstiš.

Hlavním tématem přednášky, které se neslo celým večerem, bylo prohloubení a obnovení vztahu se Zemí. Marko Pogačnik zastává názor, že lidé ztratili přímé spojení se zemí, tedy sami se sebou. V minulých staletích jsme chápali Zemi jako cosi od nás odděleného a zapomněli jsme, že je tvůrkyní všeho, tedy i nás.

Došlo také na téma klimatické změny, jejíž pojetí většinovou společností Marko Pogačnik vnímá jako naprostý omyl a nepochopení situace. Dramatické klimatické události chápe jako příchod doby, kdy se dostávají na povrch procesy, které se odehrávají uvnitř Země. Bude smeteno vše, co této proměně stojí v cestě. Civilizace se snaží této přeměně zabránit, jelikož by znamenala naprostý obrat a radikální změny v našich životech a fungování světa, jak jej známe. Tento proces proměny přitom bez spoluúčasti lidí není možné naplnit. Slovy samotného Pogačnika: „Gaia po miliony let rozvíjela člověka tak, aby byl vědomá bytost, která dokáže spojit Zem. Vytvářela nás tak, abychom byli rozhodujícím článkem vývoje. Kvůli osudu nás samých, ale i kvůli osudu Země.“

Návštěvníci přednášky zcela zaplnili sál pražské Unitarie. Fotografie: Stanislav Drda.

V průběhu celé přednášky bylo možné pozorovat nejrůznější reakce publika. Někteří posluchači byli viditelně probíranými tématy pohnuti, jiní snad celý večer strávili v usebrání a tiché meditaci. V čase věnovaném otázkám se objevovaly především dotazy na to, jak může člověk jako jednotlivec být Zemi v této náročné době nápomocný. Odpovědí Pogačnika bylo, aby si každý uvědomil, kde proces blokuje a jak tento bránící se přístup proměnit v něco životadárného. Není důležité, co kdo dělá, ale aby každý žil v procesu obnovy. Abychom nedělali věci jen sami pro sebe, protože jsou pro nás zdravé. Celé podílení se na léčení Země především není pouze otázkou vědomí, nýbrž především lásky. Pěstování intimní lásky ke světu, který není ničím jiným než projeveným procesem tvoření, řekl Pogačnik.

Náhledová fotografie: Marko Pogačnik (vlevo) s překladatelem. Fotografie: Stanislav Drda.

Psali jsme v Dingiru:

téma: Co přišlo po hnutí Nového věku?Dingir 26 (2), 2023.

téma: New AgeDingir 6 (2), 2003, celý text zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments