Pozvánka: Košická egyptologická jeseň 2023

Zabehnutým popularizačno-vedným podujatím Centra pre religionistiku a historické štúdia, n.o. je prednáškový cyklus „Košická egyptologická jeseň,“ ktorej 6. ročník sa uskutoční už tradične, v záverečných mesiacoch roku 2023.

V aktuálnom ročníku prednášky výnimočne nebudú priamo pojednávať o stavbe či staviteľoch pyramíd, ani o staroegyptskom panteóne. Prednášky umožnia detailnejšie spoznať staroegyptskú spoločnosť prostredníctvom predstavenia jej fungovania, pomôže k tomu popis života vtedajších bežných obyvateľov krajiny, a zvlášť ich profesií.

Košická egyptologická jeseň 2023

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

Mgr. Silvia Nigrelli, Ph.D.: Medicína a lekári v starovekom Egypte (6. 9. 2023)

Vedeli ste, že starí Egypťania si pri liečbe plešatosti natierali hlavu krokodílím tukom? Alebo že pomocou úhora, zohriateho v oleji, bojovali proti zápachu spotených nôh? V tejto prednáške sa pozrieme na to, ako Egypťania praktizovali medicínu pred tisíckami rokov, bez technologických vymožeností dnešnej doby. Prečítame si pasáže z lekárskych papyrusov a preskúmame múmie, aby sme si ukázali, ako Egypťania chápali a liečili choroby, ktoré ich trápili. Povieme si aj o tom, ako boli staroegyptskí lekári školení, aké nástroje používali a koľko toho vedeli o ľudskej anatómii. Nakoniec spomenieme aj špecializované odvetvia medicíny, v ktorých pôsobili, napríklad, zubári, oční lekári, či chirurgovia.

Silvia Štubňová Nigrelli momentálne dočasne pôsobí na Fakulte Egyptológie a Asyriológie Brownovej univerzity v Providence, USA, kde v roku 2020 získala doktorát. Egyptológiu študovala aj v anglickom Liverpoole (2009-2012) a v holandskom Leidene (2012-2013). Venuje sa najmä výskumu staroegyptského jazyka, literatúry i každodenného života a náboženstva Egypťanov.

Mgr. Veronika Verešová, PhD., Ústav orientalistiky SAV: Staroegyptské fantastické bytosti a démoni (4. 10. 2023)

Kompozitné fantastické bytosti sú jednou z najtypickejších čŕt staroegyptskej civilizácie a jej náboženských predstáv.Podľa starovekých Egypťanov všetky oblasti života na zemi ako aj v podsvetí ovládali nielen bohovia, ale aj fantastické bytosti a démoni. Ich čiastočne ľudské a čiastočne zvieracie vlastnosti a konanie, ich rozmanitosť a často hrôzostrašnosť sa odzrkadľovala v ich podobe. Bol to práve ich desivý zovňajšok, ktorý odrážal ich moc. Často však býval doslova logickým prekladom rôznych vlastností, ktoré v sebe spájali. Hoci sa ich Egypťania báli, zároveň sa ich snažili si podmaniť a nakloniť vo svoj prospech. Spoločne sa pozrieme na tie najvýznamnejšie bytosti ako sfingy, gryfy či rôzni zvierací démoni a na ich úlohu, ktorú zohrávali v staroegyptskom náboženstve a mytológii.

Veronika Verešová je absolventkou klasickej archeológie Trnavskej univerzity, egyptológie na Viedenskej univerzite a doktorát získala na Inštitúte klasickej archeológie Viedenskej univerzity. Je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos a vedeckou pracovníčkou Ústavu orientalistiky SAV. Zaoberá sa predovšetkým egejskou dobou bronzovou, 2. Prechodným obdobím a Novou ríšou v Egypte, dejinami a materiálnou kultúrou a medzikultúrnymi vzťahmi vo východnom Stredomorí doby bronzovej. Od roku 2008 je členkou poľsko-slovenskej misie na lokalite Tell el-Retábí.

Mgr. Marie Peterková Hlouchová PhD.: Staroegyptské pohřební zvyklosti (8. 11. 2023)

Nesprávně se uvádí, že staří Egypťané byli posedlí smrtí, ale je pravdou, že pro zajištění života po smrti vynakládali nemalé prostředky. Co vše bylo potřeba zabezpečit, ať už z hlediska architektury, materiální kultury nebo rituálů a náboženství, jak probíhal samotný pohřeb a jak se žilo na onom světě, o tom bude tato přednáška.

Marie Peterková Hlouchová se zabývá se staroříšským náboženstvím a zpracovává dřevěné rakve ze Staré říše a První přechodné doby a také dřevěné rakve z 1. tisíciletí př. n. l. nalezené v Abúsíru. Od roku 2015 se účastní archeologických expedic do Egypta a Súdánu. V současné době je hlavní řešitelkou projektu GAČR 23-04989S „Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a význam.“

Mgr. Veronika Dulíková, PhD.: Zajímavé profese a svět královských poddaných v době stavitelů pyramid (14. 12. 2023)

Přednáška posluchačům přiblíží, jak vypadala společnost v době stavitelů pyramid. Nápisy v hrobkách nám prozrazují mnohé o zaměstnání starých Egypťanů, kteří žili přibližně před 4500 lety. Dozvíte se, jaké funkce zastávali u královského dvora a kdo pečoval o faraona, živoucího boha. Společně se podíváme také na některé z mocných rodinných klanů, jejichž vliv narostl natolik, že král využil členek královské rodiny, aby s nimi uzavřel sňatkové aliance.

Veronika Dulíková je vědeckou pracovnicí Českého egyptologického ústavu FF UK. Od roku 2010 je pravidelnou účastnicí výzkumů na české archeologické koncesi v egyptském Abúsíru. Věnuje se zejména společnosti, materiální kultuře a administrativě v období stavitelů pyramid (Staré říše, 2700–2100 př. Kr.). Pomocí metody analýzy komplexních sítí rozkrývá společně s matematiky, jak fungovala společnost ve starém Egyptě.

 

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Všetky prednášky v rámci prednáškového cyklu budú realizované formou živého vysielania na YouTube. Prednášky je možné sledovať na YouTube kanály n. o. CEREHIS. Link pre sledovanie prednášok bude možné nájsť aj na webovej stránke a facebookovej stránke organizácie, ktorá jednotlivé linky pre sledovanie prednášok obvykle dáva do pozornosti 30 minút pre začiatkom podujatia (vždy o 17:30).

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments