Průzkum: Víra v Boha i ďábla v USA klesá

Během 21. století jsme v západním světě svědky fenoménu klesající víry v Boha a zájmu o organizovaná náboženství. Nový průzkum ukazuje, že i s vírou v ďábla je tomu podobně. Podle průzkumu analytické společnosti Gallup je nevíra v Boha úzce spojena s nevírou v ďábla. Průzkum zjistil, že aktuálně v ďábla věří 58 % Američanů, zatímco v roce 2001 v něj věřilo 68 %. Podobná (i když ne zcela totožná) čísla se ukazují i v případě víry v peklo, ve které věří 59 % Američanů, oproti 71 % před dvěma desetiletími.

Podrobná tabulka vycházející z průzkumu společnosti Gallup ukazuje na různé demografické souvislosti víry a nevíry Američanů.

Výzkum vychází ze vzorku více než tisíce dospělých Američanů, kteří byli osloveni v květnu letošního roku. Byli tázáni, zda věří v následující duchovní bytosti a jevy: Boha, ďábla, anděly, peklo a nebe. Víra v Boha klesla z 90 % v roce 2001 na 74 % v roce 2023. Procento věřících v nebe se snížilo z 83 % na 67 %, víra v anděly ze 79 % na 69 %.

Pokles víry v nadpřirozené bytosti a jevy mezi Američany koresponduje s mírou poklesu členství v organizovaných náboženských společnostech. Jeden ze tří Američanů se nehlásí k žádnému náboženství. Současné studie odhadují, že kolem roku 2070 by mohlo jít až o polovinu Američanů. Méně než polovina obyvatel USA navštěvuje nějaké náboženské prostory (kostel, synagogu, mešitu, aj.)

Průzkum také odhalil, že mezi bílými Američany je více těch, kteří nevěří v Boha a ďábla než mezi těmi, kteří nejsou běloši. Více těch, kteří věří v nebe (89 %) i v peklo (81 %), lze najít mezi protestanty než mezi katolíky. 76 % katolíků věří v nebe, ale pouze 61 % v peklo. Čtvrtina Američanů, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, věří v Boha, ale jen 12 % z nich věří v ďábla.

Víra Američanů v Boha, ďábla, anděly, nebe a peklo od roku 2001 kontinuálně klesá.

Mezi těmi, kdo chodí do kostela (případně jiného náboženského prostoru) pravidelně a těmi, kdo chodí nepravidelně, se ukazují znatelné procentuální rozdíly. Z těch, kteří chodí do svatostánku každý týden, věří v Boha 98 %, v anděly 94 %, v nebe 92 %, v peklo 84 % a v ďábla 86 %. Z těch, kteří náboženské shromáždění navštěvují méně než jednou za měsíc, věří v Boha pouze 57 %, v anděly 52 %, v nebe 48 %, v peklo 41 % a v ďábla 40 %.

Průzkum odhalil i politické a sociální aspekty víry a nevíry v Boha, ďábla, anděly, nebe, a peklo.  Výrazně více těch, kdo věří v peklo (79 %) a v ďábla (78 %) najdeme mezi republikány, oproti demokratům, z nichž v peklo (48 %) a v ďábla (44 %) věří méně než polovina. Víra v Boha a ďábla také souvisí s finančním zajištěním – členové domácností s ročním příjmem nižším než 40 tisíc dolarů věří častěji v Boha (81 %) i ďábla (63 %). Naopak členové domácností s ročním příjmem nad 100 tisíc dolarů věří v Boha (68 %) i ďábla (54 %) méně často.

Za povšimnutí stojí fakt, že respondenti průzkumu obecně mají tendenci věřit spíše v Boha a nebe, než v ďábla a peklo. Tohoto fenoménu si lze všimnout napříč všemi zmiňovanými kategoriemi. Jak u lidí, kteří chodí každý týden do náboženského společenství, tak i mezi těmi, kteří se vůbec k žádnému náboženství nehlásí, vždy víra v Boha a nebe převažuje nad vírou v ďábla a peklo. Je zajímavou výzvou pro religionisty i všechny zájemce o náboženství zvážit, jaké za tímto faktem stojí příčiny, zda psychologické, teologické, historické či kulturní – nebo v různé míře všechny zmiňované.

Zpracováno podle článku Religion News Service. Náhledový obrázek: Pixabay.

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženství ve Spojených státechDingir 9 (2), 2006, text zde.

Související příspěvky:

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments