Zemřel reformovaný pastor Timothy Keller (1950-2023)

Po třech letech zápasu s rakovinou slinivky zemřel Timothy Keller – známý evangelikální reformovaný kazatel Presbyterian Church of America. Jeho kazatelská a pastýřská služba se stala ve světě známou a inspirovala mnoho kazatelů a zakladatelů sborů v různých částech světa, včetně Česka. Jeho knihy jsou v knihovnách mnoha duchovních a ovlivnily misijní praxi řady sborů různých církví. Tim, jak byl nazýván svými spolupracovníky a přáteli, inspiroval k biblickému kázání a misijní práci, včetně motivace k „plantatio ecclesiae“ – zakládání nových sborů.

Timothy Keller se narodil a vyrostl v Pensylvánii, magisterská studia v teologii absolvoval na Gordon-Conwell Seminary v Bostonu a dva doktoráty získal na Westminster Theological Seminary ve Filadelfii. Byl ordinován jako pastor a později se stal také profesorem na Westminsterském semináři. Po dvaceti letech pastorské a profesorské práce se v roce 1989 přestěhoval s manželkou a dětmi do New Yorku na ostrov Manhattan s vizí misijní služby. Přesto, že byl přáteli zrazován od budování nového sboru v komunitě tamních umělců, úředníků, intelektuálů a bezdomovců, do této práce se pustil. Postupem doby zde vznikl sbor Redeemer Prebyterian Church s více než pěti tisíci členy. Založil v této lokalitě různé druhy sociální a evangelizační služby. Jako důležité se ukázalo založení mezinárodní misijní služby Redeemer City to City. Prostřednictvím této organizace byly v různých zemích organizovány konference zaměřené na zakládání nových sborů v komunitách, které je postrádaly. Z této iniciativy vznikly a dále vznikají nové sbory ve velkých městech jako jsou např. Amsterdam, Berlín či Řím. Jedna taková konference se konala v Praze a přijelo na ni 200 pastorů z různých evropských zemí. Řada z nich již založila nové sbory v dalších městech. Tim Keller byl zván na různé konference, napsal 31 knih, které vyšly v milionových nákladech v 29 jazycích. V roce 2008 byla jeho kniha „Proč Bůh: Rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu“ vyhlášena časopisem World Magazine knihou roku. Některé jeho knihy vyšly česky péčí nakladatelství Biblion a Triton.

Co bylo na tomto reformovaném teologovi a pastorovi mimořádné? V jeho díle se objevuje kombinace poctivé biblistiky s nevšedním pochopením kultur současného světa. Při poslechu jeho kázání a při četbě jeho knih mnozí dostávají dojem, že Keller mluví jejich jazykem a dotýká se jejich skutečných problémů. Byl obdarován pro mimořádnou kontextualizaci evangelia. Kellerova dlouholetá služba prokázala, že kombinace klasického křesťanského učení spojená s důkladným studiem kultur našeho světa je lidem srozumitelná a evangelizačně nosná. Keller byl přesvědčen, že na základě Jeremiáše 29,7 je třeba usilovat o pokoj města a modlit se za město. Odtud pramení jeho zaměření na službu městům. Kellerovo působení narušuje stereotypy o amerických evangelikálech a jejich postojích. Tim vždy kombinoval sociální službu s evangelizací. Nedal se zavléct do politických a mocenských bojů americké společnosti. Exegetoval Písmo svaté, homileticky ho tvůrčím způsobem zpracovával a zajímal se o problémy současných lidí. Jeho důraz na inkarnační misii byl nepřehlédnutelný. I po své smrti 19. 5. 2023, zůstane Timothy Keller inspirací a jeho teologie inspirací pro řadu mladých pastorů, evangelistů a zakladatelů nových sborů.

V češtině jsou dostupné následující knihy:

„Kristův kříž“, „Naděje navzdory“, „Smysl manželství“, „Tajemství Vánoc“, „Evangelium pro všední den“, „Modlitba“, „Dává Bůh smysl?“, „Proč Bůh?“, „Marnotratný Bůh“. Ve slovenštině je k dispozici Kellerova kniha o kázání.

Náhledový obrázek: Pocta Timu Kelerovi, The Gospel Coalition (Youtube).

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 2/2006: Náboženství ve Spojených státech (plný text čísla zde).

Téma Dingiru 1/2019: Současný evangelikalismus (obsah zde).

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments