Zemřel David Yonggi Cho – tvář úspěchu evangelikálního křesťanství v Jižní Koreji

Dne 14. září 2021 zemřel korejský pastor David Yonggi Cho, zakladatel jedné z největších církví na světě, jihokorejské neocharismatické megacírkve s názvem Církev plného evangelia (Yoido Full Gospel Church).

David Yonggi Cho se narodil v roce 1936. Pocházel z buddhistické rodiny, ve svém mládí však konvertoval k evangelikální formě křesťanství a to poté, co byl uzdraven z tuberkulózy, na kterou měl podle lékařů zemřít. Na základě svého přesvědčení o božím zásahu se začal naplno věnovat křesťanské misii a studovat teologii na „Full Gospel Bible College“, teologické škole evangelikálního střihu, velmi ovlivněné důrazy pocházejícími z radikálně letničního prostředí. Tuto školu absolvoval v roce 1958.

Počátek Církve plného evangelia se také datuje k roku 1958, kdy se věřící scházeli ve stanech na tzv. Modlitební hoře. Pastor Yonggi Cho dokázal své stoupence nadchnout pro vytrvalou modlitbu. Též vedl stanové evangelizace, bohoslužby konal pod stanem nebo přímo pod širým nebem. Vzhledem k úspěchu jeho hnutí vyučoval a ustanovoval vhodné stoupence k další službě a k vedení domácích skupinek. Tyto misijní skupinky nesměly být příliš velké. Při naplnění určitého počtu se rozdělily, aby byly flexibilnější při misijním působení a mohly znovu růst.

Pastor Yonggi Cho je tedy otcem myšlenky jak modlitební hory, kde ve stanech či dřevěných kabinkách probíhala nepřetržitá modlitba za evangelizaci, obrácení, ekonomické pozvednutí a uzdravení korejského národa z válečných útrap a stísňující chudoby, tak i misijního modelu pragmaticky řízených početně nevelkých a množících se domácích skupinek (tzv. buněk či buněčných skupinek) a domácích církví. Jejich náplní byla evangelizace, vzájemná modlitební podpora a sdílení. Tento model zažil díky korejským misionářům svoji expanzi a uplatnil se i v evangelikálním prostředí v České republice. Modlitební hora také dodnes v Koreji funguje jako místo k modlitbě a obstarává ji mimo jiné i kyvadlová autobusová doprava spojující 30 km vzdálenou horu s centrem Soulu.[1]

Příčinu dynamického růstu jeho církve je možné vidět také v souvislosti s koncem korejské války v roce 1953, společenskou bídou a vyčerpáním, a zároveň s americkými dotačními programy, které se snažily nejen povzbudit tamní hospodářství, ale také křesťanské komunity, a tak zabránit šíření komunistických myšlenek.

Protestantská verze křesťanství se totiž už od počátku 20. století na korejském poloostrově nacházela ve zvlášť výhodné pozici. Představovala hráz vůči japonské agresi, ve které tradiční konfuciánské hodnoty selhávaly, neznamenala žádné kolonialistické ohrožení a ani zpátečnictví ve vztahu k rychle se rozvíjející společnosti a po skončení korejské války a rozdělení Korejského poloostrova představovala hráz proti komunismu a těšila se také materiální podpoře ze strany americké společnosti. Důsledkem byl nárůst počtu denominací i počtu členstva v rámci historických křesťanských církví, které více ctily původní kulturu.[2]

V Církvi plného evangelia však došlo také k splynutí protestantské verze křesťanství pentekostálního typu s původní kulturou s prvky šamanismu a s osobitým přístupem, vyjádřeným tzv. teologií Minjung,[3] díky čemuž se tato církev dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejrychleji rostoucí církevní sbor na světě.[4]

Minjung teologie totiž více odpovídá myšlení tehdejšího obyčejného korejského člověka, je mu kulturně blízká a nevymezuje se charakteristikami typickými pro západní import křesťanské zvěsti. Jedná se o kontextuální teologii osvobození svého druhu, která se vzpírá západnímu způsobu myšlení a která je tvořená žitou vírou, písněmi, modlitbami a svědectvími. Má svou písemnou i ústní podobu a do procesu svého utváření zahrnuje myšlení laiků a teologicky nevzdělaných lidí.[5] Právě prostřednictvím domácích skupinek byla tato Minjung teologie nejvíce utvářena a pěstována, protože zahrnovala aktualizované porozumění biblické zvěsti.[6]

Pastor Yonggi Cho se inspiroval myšlenkami Hnutí Víry a prosperity a propojil je s praktikami pozitivní vizualizace, která se používá také v korejském šamanismu, a nebyla proto tak kulturně vzdálená. Zoufalá situace celé společnosti způsobená korejskou válkou také nahrávala jeho poselství.

Svoje myšlenky o budování funkční naděje shrnul v knize Čtvrtá dimenze, která vyšla i v češtině. Jeho kázání přinášela naději na lepší život, který byl spojený s konverzí ke Kristu a k této specifické verzi křesťanství. Naděje a zaslíbení požehnání stejně jako systematická pastorační péče praktikovaná skrze buněčné a domácí skupiny pak přivedla do této církve lidi ze všech společenských vrstev.

Církev plného evangelia v Soulu.

Exponenciální růst sboru nastal již v 70. letech a v letech devadesátých měl více než 700 tisíc věřících.[7] Díky pilnému misionářskému zaujetí založil pastor Yonggi Cho ve své vlasti přes 500 poboček Yoido Full Gospel Church, Církve plného evangelia a vyslal také přes tisíc misionářů do celého světa. Dnes je počet stoupenců tohoto obřího letničního sboru odhadován na 1 100 000. Jeho gigantická církevní stavba se nachází na ostrově Yeouido-dong, což je městská čtvrť v Soulu. V neděli probíhá jedna bohoslužba za druhou a během dne se tam vystřídají desítky tisíc věřících. Církev vlastní další početná zařízení a vzdělávací instituce, televizní studia, školy a misijní a pomáhající organizace.[8]

Působení pastora Yonggi Cho však doprovázely i skandály typické pro kazatele prosperity. Korejské noviny přinesly zprávy o využívání církevního majetku k obchodům s akciemi. Obvinily jeho syna Cho Hee-Juna ze spekulací na burze a nákupu akcií za nepřiměřenou cenu zaplacených z církevních fondů. Cho Hee-Jun měl také vytvářet falešné dokumenty, aby se vyhnul placení daní. Ke spekulacím s církevním majetkem mělo docházet se souhlasem jeho otce. V roce 2014 byl pastor Yonggi Cho za zpronevěru odsouzen ke třem letům vězení, pětileté podmínce a pokutě 5 miliard wonů, tedy téměř 4 miliony eur.[9] Podobně jako i v případech dalších kazatelů prosperity i Yonggi Cho činil veřejné pokání z neuvážlivého nakládání s církevním majetkem a s jeho nepatřičným propojením se světem obchodu.

I přes tyto skandály však pastor Yonggi Cho zůstal obdivovanou a milovanou osobností, byl jmenován emeritním pastorem a dostalo se mu uznání i z letničních, charismatických i neocharismatických zahraničních církví.

Náhledová fotografie Davida Yonggi Cho v roce 2013: Bob Smietana, RNS.

Poznámky:

[1] Více in: Halasová, Tereza, Letničný oheň ako kedysi (1), Rozmer, 3/2019.

[2] Srov. Davieová, Grace. Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě, CDK, Brno, 2009, str. 149–161.

[3] Více in: Hollenweger, W. J. Pentecostalism: Origin and Development Worldwide. Peabody, MA, Hendrickson Publisher, 1997, str. 102–105.

[4] Více in: Halasová, Letničný oheň ako kedysi…

[5] Více in: Hollenweger, W. J., Pentecostalism: Origin and Development Worldwide. Peabody, MA, Hendrickson Publisher, 1997, str. 102–105.

[6] Více in: Halasová, Letničný oheň ako kedysi…

[7] Srov. Davieová, Výjimečný případ Evropa…

[8] Více in: Halasová, Letničný oheň ako kedysi…

[9] Srov. Zemřel jihokorejský pastor David Yonggi Cho, zakladatel největší světové megachurch. Camille Westphal Perrier, 14. září 2021, Info Chrétienne.

Psali jsme v Dingiru:

téma Hnutí Víry, Dingir 11 (2), 2008.

téma Současní evangelikálové, Dingir 22 (1), 2019.

Související články:

Sándor Németh – z vůdce maďarského neocharismatického hnutí evropským apoštolem

Vzpomínková bohoslužba na Reinharda Bonnkeho

„Něčí nemoc v kostech byla právě uzdravena!“ – Benny Hinn evangelizoval v Ostravě

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments