Křížkovy deníky

Knihu s názvem Křížkovy deníky vydalo nakladatelství Unitaria v samém závěru roku 2022. Nakladatelství Unitaria publikuje knihy a tiskoviny Náboženské společnosti českých unitářů (NSČU). V pomyslné literární společnosti unitářských teologických a historických publikací, esejů unitářských duchovních a členů, případně spirituální poezie, se Křížkovy deníky v mnohem vyjímají. Jedná se o jednu z nejpozoruhodnějších publikací nakladatelství Unitaria za poslední roky. Jde o knihu s potenciálem stát se mezi českými unitáři a jejich příznivci jak velmi úspěšnou, tak i kontroverzní.

Autorem knihy je reverend Petr Samojský (*1966), duchovní Pražské obce unitářů a Obce širšího společenství českých unitářů. Samojského dřívější publikace byly spíše eseji či teologickými zamyšleními, např. Spiritualita všedního dne (Unitaria, 2021) nebo Spiritualita (nejen) pro skeptiky (Unitaria, 2014). V případě Křížkových deníků se však unitářský duchovní vydal do oblasti beletrie.

Křížkovy deníky by šlo označit jako experimentální deníkový román. Jeho koncepce se pohybuje na rozhraní reality a fikce. Děj knihy je tvořen deníkovými záznamy unitářské rodiny Křížků. Ty na diskety přepsal a v prostorách pražské Unitarie ukryl její technický zaměstnanec a věrný člen Emil Křížek. Diskety s deníkovými záznamy po mnoha letech, během rekonstrukce pražské Unitarie, objevil a knižně vydal Petr Samojský.

Tedy, ve skutečnosti (tak, jak ji standardně chápeme) žádná unitářská rodina Křížků, její deníkové záznamy ani ukryté diskety nikdy neexistovaly. Ovšem rekonstrukce pražské Unitarie v letech 2018–2020 opravdu probíhala, Petr Samojský je osobnost zcela reálná a mnohé výroky, které se v knize objevují, opravdu zazněly. Samojský je totiž neobjevil na tajemných disketách ukrytých ve zdech Unitarie, nýbrž v archivu NSČU.

Křížkovy deníky tak na osudech Lídy Křížkové (První republika, 50. a 60. léta), Emila Křížka (normalizace, 90. léta, počátek 21. století) a jejich rodinného přítele, britského unitáře Ferguse Shelleyho, ilustrují dějiny českého unitářství od jeho nejranějších počátku až po začátek 21. století. Křížkovy deníky s určitými mezerami pokrývají dějiny českého unitářství od roku 1921 do roku 2002. V podstatě se jedná o zatím nejkomplexnější průřez historií českého unitářství, byť naroubovaný na osobní příběhy postav.

Dějiny českého unitářství jsou v knize pochopitelně líčeny úhlem pohledu, kterými se na ně dívá autor. Celkově je v knize autorská stopa silně znát. Samojský vkládá svým postavám do úst nejen dobové citace z unitářských shromáždění, tiskovin a literatury, ale také svá zamyšlení o povaze světa a smyslu lidského života. Knize nechybí ani autorův svérázný humor. Křížkovy deníky jsou také záznamem autorova pohledu na dějiny 20. století, zejména na období komunistického režimu. V knize jsou často líčena setkání hlavního hrdiny s agenty Státní bezpečnosti a další dobové reálie totalitního režimu. Deníkový román představuje i Sametovou revoluci, „divoká“ devadesátá léta (včetně kontroverzního působení reverenda Vladimíra Strejčka mezi českými unitáři) a povodně v roce 2002. Jimi děj románu končí.

Deníkový román je opatřen epilogem, ve kterém autor objasňuje fiktivní povahu předcházejícího textu. Tím sice uvádí věc na pravou míru, zároveň tím ale oslabuje zamyšlené kouzlo postmoderní hry na pomezí reality a fikce, jistoty a nejistoty. Fiktivní postava unitářského údržbáře, věrného člena a přemýšlivého člověka Emila Křížka však žije dál. Zvažuje se například nominace Emila Křížka na unitářskou cenu ČAPKA, která se uděluje zasloužilým osobnostem českého unitářství v rámci slavnosti Sdílení světla. Emil Křížek má do určité míry potenciál stát se jakýmsi „Járou Cimrmanem“ českých unitářů.

Křížkovy deníky jsou každopádně dobrou četbou pro kohokoli, kdo se chce blíže seznámit s dějinami českého unitářství, byť bez jakékoli předchozích znalostí osobností, témat a reálií může být místy složité do textu proniknout. Kniha je tak určena především unitářům anebo těm, kteří mají opravdový zájem se o dějinách českého unitářství dozvědět víc, navíc z neobvyklé perspektivy deníkového románu.

Náhledová fotografie: Prostory pražské Unitarie v roce 1930 ze zdroje zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments