Milenialismus v mormonském náboženství

V průběhu roku 2022 se v mormonském prostředí začaly objevovat zprávy, že značné množství mormonů se stěhuje do státu Missouri.[1] Motivem za tímto jednáním mělo být přesvědčení, že brzy nadejde apokalypsa a přežijí jen ti mormoni, kteří budou shromážděni v Jackson County v Missouri.[2] Kde se tato víra vzala a proč se objevila právě v této době?

Kdo jsou mormoni

Termínem „mormoni“ se zpravidla označují členové církví, následujících učení Josepha Smithe (1805­–1844). Ten na počátku 19. století založil Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (zkratkou LDS), která (jak už název napovídá) žila v přesvědčení, že se blíží konec světa. Její členové byli lidově nazývání „mormoni“ podle základního církevního spisu Kniha Mormonova. Mormoni měli být svatí, vyvolení Bohem pro období posledních dnů na zemi. Smith už v třicátých letech zveřejnil zjevení, podle kterého se měli všichni věřící shromáždit ve státě Missouri v Jackson County, kde před mnoha tisíci lety žili biblický Adam s Evou. Toto místo, kdysi středobod rajské zahrady Eden, se mělo stát Novým Jeruzalémem, kam mezi svaté sestoupí Ježíš Kristus.

Smithova zjevení tehdy přiměla několik tisíc lidí, aby se začalo stěhovat do oblastí ve státě Missouri. Náhlá migrace mormonů však mezi tamními starousedlíky vyvolala nelibost a odpor, který vyvrcholil ozbrojeným konfliktem v roce 1838. Tehdy byli mormoni ze státu Missouri vyhnáni vojsky guvernéra a bylo jim zakázáno se sem vrátit. Zákaz platil až do dvacátého století.

Shromažďování jako idea

Joseph Smith při vytváření svého náboženství pracoval s myšlenkami, které byly v Severní Americe 19. století populární i v jiných náboženských společenstvích. Jednou z takových myšlenek byla i představa, že se věřící musí shromáždit na konkrétním geografickém místě, kde bude založen Nový Sion (Nový Jeruzalém). V době Josepha Smithe existovalo přímo v jeho blízkosti několik takových shromaždišť. Nedaleko od jeho bydliště ve státě New York se nacházelo město Ararat, sloužící jako shromaždiště pro Židy a indiány v komunitě Mordechaie Noaha.[3] Podobně Smith označil za vyvolený Sion město Jackson County v Missouri. Jeho nástupci toto proroctví nikdy nezrušili, ale kvůli zákazu vstupu do Missouri hledali jiná řešení.

Po Smithově smrti odvedl jeho nástupce Brigham Young značnou část mormonů na západ dnešních USA, kde založili teritorium Deseret (současný stát Utah). To se na dlouhou dobu stalo novým shromaždištěm svatých z celého světa. Young i jeho nástupci vysílali misionáře do světa, aby se vraceli s masami konvertitů, připravených žít se svatými v tomto teritoriu. Před svou smrtí však Young nezapomněl upozornit, že jednoho dne nastane chvíle, kdy se Svatí vrátí do Jackson County v Missouri. Tím vytvořil jedno ze základních dogmat moderního mormonského fundamentalismu.[4]

Obnovený milenialismus

V průběhu mormonských dějin se objevilo množství menších skupin, které se obvykle odpojily od největší církve (LDS). Protože se tyto skupiny (obvykle fundamentalistické a polygamní)  necítily v běžném mormonském prostředí příjemně, vyzývaly své členy k přestěhování do menších „sionů“. Asi nejznámějším příkladem je Short Creek. Odejít na toto místo přiměl své následovníky hrozbou nadcházející apokalypsy prorok Warren Jeffs. O něm a jeho polygamní komunitě fundamentalistických mormonů jsme psali například zde.

Dalším příkladem hledání Sionu se stalo apokalyptické proroctví Julie Roweové, prorokyně mormonského fundamentalismu, ovlivněné hnutím New Age.[5] Ta předpovídala, že během zatmění Měsíce v roce 2015 dojde k hrozivé katastrofě, kterou přežije jen několik vyvolených. Svým následovníkům vzkázala, aby se ve stylu amerického prepperství připravili na Konec dní a na shromáždění v tzv. stanovém městě.[6]

Idea stanového města pochází z proroctví raných vedoucích mormonské církve. Jedná se o město, ve kterém se Svatí mají shromáždit ve svých stanech po vzoru postav z Knihy Mormonovy.[7] Stanová města měla sloužit k přesunu Svatých mezi Utahem a Missouri. V první dekádě nového tisíciletí vydal mormonský spisovatel John Pontius knihu, ve které zapojil představu stanových měst do fundamentalistického kontextu.[8] Podle Pontia byla mormonská církev (LDS) zkorumpována a Svatí se už nemohou spoléhat na varování jejích představitelů.[9] Musí hledat alternativní vizionáře a připravit se na vlastní shromáždění.

Mileniální očekávání byla v roce 2015 silná (přispěl k tomu i fakt, že zemřeli 3 významní představitelé církve). Desítky tisíc lidí se připravovalo na zkázu světa. Zklamání z tohoto nenaplněného proroctví se projevilo různými způsoby. Mnoho prepperů si začalo stavět vlastní rodinné „siony“, které fungují jako jeden rozsáhlý bunkr.[10] V takových bunkrech plánují shromáždit svou rodinu a své přátele v den apokalypsy.

Vzhůru do Missouri

Lindsay H. Parková, autorka podcastu Year of Polygamy a jedna z představitelek organizace Sunstone, uvádí zajímavou spojitost mezi mormonským milenialismem a politikou Spojených států.[11] Podle ní se ukazuje, že kdykoliv v moderních dějinách vládne prezident z Demokratické strany, začne se mezi mormonskými fundamentalisty objevovat obnovený katastrofický milenialismus. Prepperskou apokalypsu roku 2015 proto spojuje s vládou prezidenta Obamy a o současném stěhování do Missouri mluví jako o důsledku prezidentství Joe Bidena. Jde o nesporně zajímavý pohled na tuto problematiku.[12] Existují však i jiná vysvětlení.

Asi není náhodou, že se mormonští fundamentalisté stěhují z Utahu, který je ovládán tradičně smýšlejícími mormony, a hledají příznivější prostředí jinde. Missouri je v tomto ohledu i přes násilnou minulost a dekret proti mormonům dost možná nejlepším místem. Není totiž jiné místo na Zemi, kde by bylo takové množství různých mormonských společenství. V Missouri sídlí desítky, možná dokonce stovky drobných odštěpených hnutí, z nichž některá se k tomuto území pojí už od dob Josepha Smithe. V Missouri sídlí také největší liberální mormonská církev, Kristova komunita, která se zvláště v posledních dekádách stala mezi mormony velmi populární. Jak popisuje Moroni Jessop, vedoucí jedné fundamentalistické skupiny, Missouri se pro všechny netradiční mormony stalo bezpečným místem k diskusím, kde si mohou fundamentalisté vyměňovat názory s liberály a společně nacházet nová řešení.[13] Pokud by to byla pravda, můžeme jistě brzy v Missouri očekávat nové formy mormonské religiozity, které možná pokusí usmířit více než staletý spor mezi jednotlivými odvětvími mormonismu.

Náhledový obrázek: malba mormonských poutníků na Sion od Kimballa Warrena.

Poznámky:

[1] ​​Different-Director26, Lots of Mormons moving to Missouri after apndemic, 2022, Reddit. Online.

[2] Full-Middle3099, Are Mormons moving to Missouri?, 2022, Reddit. Online.

[3] FELDBERG, Michael, Mordecai Manuel Noah, American Jews, My Jewish learning. Online.

[4] TOWNSEND, Tim, Missouri remains land of religious promise for Mormons, 20.9.2012, Religion News Service. Online.

[5] JAHL, Jakub, Q přijíždí na bílém koni, Religio 2022/2. Online.

[6] PROCTOR, Maurine, Why do some Latter-day Saints flock to false prohets of doom?, 27.9.2015, Meridian magazine. Online.

[7] Jde o alegorii na exodus krále Mosiáše I. ze země Nefi do Zarahemly, stejně jako na exodus, který na Abinadiho radu provedl Alma starší.

[8] BLYTHE, Christopher James, How the seven missions of the doomsday couple connect them to the larger LDS prophecy subculture. Online.

[9] Někteří fundamentalisté naopak tvrdí, že církev vysílá skryté zprávy. V roce 2012 vydala církev oficiální text ve svém časopise s názvem: „Vezměte si své stany a utečte“. Ve fundamentalistické kultuře byl vnímán jako skryté poselství a potvrzení teorie stanového města. Online.

[10] Jakub Jahl, Q přijíždí na bílém koni, Religio 2022/2. Online.

[11] PARK, Lindsay Hansen, Episode 189: Mormons and Missouri, 25. 3. 2022, Year of Polygamy podcast. Online.

[12] Je nutné podotknout, že proces stěhování do Missouri nezačal po pandemii, pouze zesílil. Záznamy o starším stěhování ve vztahu k fundamentalismu a snům existují už z období prezidenta Obamy: SCHUESSLER, Ryan, Mormons return to state they once fled, Al Jazeera America, 20. 12. 2014. Online.

[13] PARK, Lindsay Hansen, Episode 189: Mormons and Missouri, 25.3.2022, Year of Polygamy podcast. Online.

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 3/2001: Náboženství mormonů (plný text čísla zde)

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments