Rétorika Tvořivé společnosti je čím dál tím naléhavější

„Uvědomuješ si vůbec, že co se týká klimatu, tak už jsme v koncích?“[1]

„Dnes klima zvyšuje každým dnem svou sílu. A to je válka, ta nejhorší válka ze všech. Jakým debilem musí být člověk, aby to neviděl? Jsi úplný magor, nebo jen líný porovnat fakta a statistiky rostoucích katastrof?“

„Jak ale můžeš ty (a vyhříváš si své líné pozadí)[2] u televize klidně spát?“

„Nejsme my ti parchanti, když tohle dovolíme? Vraždí nás a my mlčíme.“

„Pokud souhlasíš s tím, co se v této nelidské spotřebitelské společnosti děje, tak jdi za svými dětmi a řekni jim: jsem parchant a nic dělat nebudu.“[3]

Dušan Valeček na videu hnutí AllatRa.

Všechny uvedené citace jsou z úst Dušana Valečka, jednoho z důležitých členů hnutí Tvořivé společnosti. O tom, o jaké společenství se vlastně jedná, pojednáváme v několika předešlých článcích (např. zde a zde). Ještě předtím, něž se zde budeme zabývat uvedenými citacemi, tak je zapotřebí upřesnit, proč se v současnosti s ohledem na hnutí vyjadřujeme jako o Tvořivé společnosti, a ne jako o hnutí AllatRa, když se ve své podstatě jedná o totožné společenství. Pokud bychom věci poněkud zjednodušili, mohli bychom prohlásit, že AllatRa reprezentuje tu složku hnutí, která je explicitně spirituální. Tvořivá společnost je sice projekt se stejnými cíli, ovšem mnohem více využívá vědecké rétoriky se snahou o podklad svých slov vědeckými fakty.  Tvořivá společnosti a její důraz na vědeckost a vyhrocenou mileniální rétoriku se ukázala jako mnohem účinnější strategie, jak oslovit větší množství potenciálních zájemců. To je tedy tím hlavním důvodem, proč se členové hnutí dnes spíše identifikují s tímto novějším projektem než se starším hnutím AllatRa. Nezřídka kdy také může nastat situace, že novější účastníci projektu Tvořivé společnosti nemusejí o jejím duchovním základu v AllatRa nikterak vědět.[4]

Není však tolik podstatné, jak hnutí vlastně nazýváme. Mnohem podstatnějším faktem je, že strategie zvolené Tvořivou společností fungují a společenský dosah hnutí sílí. To mimo jiné dokazuje i otevření nového koordinačního centra v Praze. Jako velmi silnou vzpruhu a velkou motivaci do pokračování svých aktivit členové také považují povedený den otevřených dveří svého koordinačního centra v Brně. Centrum na konci října navštívily desítky až stovky zájemců. Tyto a další podobné aktivity pořádané společenstvím podporují primární zájem jejich členů, tedy vytvoření „nového formátu společnosti“. Ten by měl být v přímém kontrastu se současným způsobem života, který je nálepkován termínem „spotřebitelský formát“. Hnutí zdůrazňuje nutnost jeho zavrhnutí v co nejkratším časovém horizontu, protože tento „formát“ přivolává na Zem apokalyptické události. Život současným spotřebitelským způsobem, alespoň dle tvořivé ideologie, vytváří katastrofická kataklyzmata, která vyvrcholí v ekologickou apokalypsu. Ta zasáhne všechny, kteří odmítli vstup do nového tvořivého společenství.

Z pohledu religionistického badatele se v tomto případě jedná o typický katastrofický milenialismus. Tedy jde o očekávání tragických událostí, jejichž odvrácení není příliš pravděpodobné. Přečkat je může pouze skupina vyvolených členů. V našem případě se jedná o stoupence Tvořivé Společnosti, potažmo hnutí AllatRa. S tím, jak očekávání tragických událostí sílí, narůstá i naléhavost ideového sdělení. Tvořivá společnost v posledních měsících přistoupila k silně agresivní rétorice, která podtrhuje důležitost poskytnutých informací. Zmíněné citace Dušana Valečka vhodně dokumentují situaci, v níž se členové společenství v současnosti nacházejí. Rostou jejich obavy z celospolečenské nečinnosti a v jejich důsledku se zostřuje vidění světa v pouze černobílých konturách. Ty, kteří ještě stále nechápou závažnost situace, nazývá Tvořivá Společnost ústy Dušana Valečka „lenochy, parchanty a magory“. Duální vidění světa: tedy „my jsme ti dobří – vyvolení“ a zbytek jsou ti „špatní – zavrženíhodní“ dosahuje v kontextu vyhroceného mileniálního očekávání svého vrcholu. Tlak, který je z podobných prohlášení vytvářen na pasivní konzumenty jejich misijních materiálů (videí a příspěvků na sociálních sítích), má za cíl, aby v současném „posledním čase“ konvertovalo co největší množství potenciálních členů, a tím byly zachráněny jejich životy a v důsledku i naše planeta.

Poznámky:

[1] Autor použil expresivnější výraz, který jsem se rozhodl v rámci snahy o zachování úrovně článku nepublikovat.

[2] Autor použil expresivnější výraz, který jsem se rozhodl v rámci snahy o zachování úrovně článku nepublikovat.

[3] Všechny uvedené citace jsou součástí videa: Jaký vyšší cíl existuje, než záchrana života na Zemi? (online), YouTube.com, 2022, cit. listopad 2022.

[4] Podle neveřejných informací čelilo hnutí i několika rozkolům díky stále většímu důrazu, který je kladen na propagaci Tvořivé společnosti. Zatímco členové hnutí AllatRa mohou považovat Tvořivou společnost za příliš agresivní, tak naopak účastníci projektu Tvořivé společnosti zase mohou mít hnutí AllatRa za zlé její pohodlnost a příliš explicitní religiozitu.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments