Jižní Asie slaví svátek Guru púrnimá

V Indii, Nepálu a Bhútánu dnes probíhají oslavy svátku Guru púrnimá. Koná se každoročně při prvním úplňku (púrnimá) v indickém měsíci ašadha. Ten připadá buď na červen nebo červenec. Svátek slaví jak hinduisté, tak i buddhisté a džinisté. Guru púrnimá je svátek zasvěcený především oslavám duchovních učitelů (guru), má však více rozměrů.

Největší počet slavících tvoří hinduisté. Pro hinduisty je Guru púrnimá nejen oslavou duchovních učitelů, ale také narození mudrce Vjásy. Legendární mudrc je podle hinduistické tradice autorem spisu Mahábhárata. Vjása také uspořádal védy do podoby, jak je známe dnes, totiž do čtyř částí: Rig, Jadžur, Sama a Atharva. Vjása je tedy mýtickým otcem – zakladatelem indického písemnictví a jakýmsi praobrazem všech guruů. Proto bývá svátek hinduisty nazýván také Vjása púrnimá.

Hinduisté, kteří mají svého gurua, mu během svátku projevují mimořádné pocty a snaží se pobývat v jeho přítomnosti. Součástí svátku bývá rituál zvaný guru púdža, uctívání gurua. Milost gurua (gurukrupa) je během Guru púrnimy mimořádně aktivní a může přinést ctitelům gurua požehnání větší než kdykoli jindy v roce.

Tradice duchovních mistrů, guruů, je v hinduismu značně rozšířená a je prastará. Rozšířená etymologie říká, že slovo guru je složeno ze dvou slov: gu (v sanskrtu „temnota“) a ru („odstranění“). Guru je tedy ten, kdo odstraňuje temnotu. Guru je často chápán jako někdo, kdo je v přímém kontaktu s božskou podstatou univerza, a v tomto smyslu je roven bohům, nebo bohy dokonce přesahuje, protože na rozdíl od nich není vázán žádnou formou, ani blaženou. Pojetí se však liší mistr od mistra, tradice od tradice, neboť hinduismus je více než jakékoli jiné náboženství širokou paletou rozmanitých názorů, postojů a praktik.

Hinduisté, kteří uctívají jako nejvyššího boha Šivu, slaví Guru púrnimu jako den, kdy se Šiva stal prvním guruem tím, že předal duchovní poznání svým žákům, takzvaným Sedmi mudrcům (saptariši).

Sekulárnější rozměr má svátek Guru púrnimá v indickém akademické prostředí, kde je slaven jako den učitelů. Během svátku přicházejí studenti za svými pedagogy a dávají jim dary. Konají se také vzpomínkové akce na zesnulé významné akademiky.

Podle indických, nepálských a bhútánských buddhistů je pak Guru púrnimá tím dnem, kdy Buddha pronesl své první kázání („roztočil kolo dharmy“) v Sarnáthu, zhruba pět týdnů poté, co okusil nirvánu. Podle legendy se první kázání konalo za úplňku a tento úplňkový den byl ztotožněn se svátkem Guru púrnimá.

Džinisté slaví svátek jako den, kdy Mahávíra přijal za žáka Indrabhuti Gautamu, později známého jako Gautam svámí.  Ten byl prvním z jedenácti žáků (ganadharů) Mahávíry.

Mýtické příběhy spjaté se svátkem Guru púrnimá ukazují, že nejen v hidnuismu, ale i v dalších indických náboženstvích (buddhismus, džinismus) hraje vztah učitele a žáka klíčovou roli.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_púrnimá

https://en.wikipedia.org/wiki/Guru%E2%80%93shishya_tradition

https://en.wikipedia.org/wiki/Saptarishi

https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Swami

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments