Odhalené zneužívání u amerických jižních baptistů

Kauzy pohlavního zneužívání mladistvých bývají spojovány hlavně s Církví římskokatolickou. Její kněží latinského, západního ritu a všichni její biskupové mají předepsaný celibát. Má se za to, že chybějící partnerské soužití obrací jejich pozornost k dětem nebo mladým dospívajícím.

Nedávno bylo publikováno, že po dlouhých letech utajování byly odhaleny podobné kauzy u amerických jižních baptistů. Baptisté jsou větví protestantského křesťanství pojmenovanou podle novozákonního řeckého slova pro křest (βάπτισμα). Je tomu tak, protože od svého vzniku odmítají křest nemluvňat jako prázdnou ceremonii a praktikují po vzoru rané církve křest jako znamení osobně prožité víry, obrácení a znovuzrození.

Baptisté jsou podle dostupných zdrojů silně zastoupeni ve Spojených státech amerických, kde tvoří s uváděnými 15 – 17 % obyvatel po katolících druhou nejsilnější denominaci, která ovšem existuje ve stovkách jednotlivých lokálních společenstvích sborů. Představují zhruba polovinu z nějakých až sta milionů baptistů v celosvětovém měřítku.

Za samostatný útvar jsou v USA považováni jižní baptisté. Jsou silně zastoupeni a politicky vlivní v „biblickém pásu“ (Bible Belt) na jihozápadě území Unie, ve státech Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Jižní Karolína, Severní Karolína, Oklahoma, Tennessee, Virginie a Západní Virginie. Většina z nich se hlásí k Jižní baptistické konvenci (SBC). Názorově se řadí k biblické ortodoxii označované okolím někdy jako fundamentalismus. Z témat polemicky probíraných mezi konzervativnějším a liberálnějším směrem křesťanství zastávají manželství jen mezi mužem a ženou a odmítají ženy ve službě pastorů.

Za reprezentanty jižních baptistů bývají považováni Jerry Falwell (1932–2007) a Pat Robertson (*1954). Prvního z nich může charakterizovat věta: „AIDS není jen Boží trest pro homosexuály, je to Boží trest pro společnost, která homosexuály toleruje.“

V polovině května se sešlo v kalifornském Anaheimu více než osm tisíc baptistů. Delegáti sborů schválili 22. 5. 2022 doporučení pracovní skupiny pro sexuální zneužívání. Stanovili pravidla na ochranu jeho obětí. Má se vytvořit databáze církevních činitelů obviněných nebo odsouzených za tyto aktivity. Má to zabránit tomu, aby odhalený sexuální predátor neřešil situaci tím, že se přesune do jiného regionu, kde se o jeho deliktech neví.

O případech, kdy si pastoři (u českých baptistů označovaní jako kazatelé) a jiní vedoucí představitelé vynucovali sexuální kontakty, se vědělo po celá desetiletí. Podle zprávy ze shromáždění delegátů byly stížnosti ignorovány nebo ututlávány duchovními na nejvyšších místech. Představitelé konvence podle zprávy zastrašovali oznamovatele sexuálního násilí a naopak chránili pachatele těchto zločinů.

Téměř třísetstránková zpráva podrobně popisuje, jak byly stížnosti v církvi drženy jako „přísně střežené tajemství“, aby se zabránilo vyvození zodpovědnosti. Církevní představitelé obviněné kryli a umožňovali jim zůstat pastory nebo v jiných vedoucích pozicích. Zneužívaní lidé byli podle zprávy očerňováni. Jejich sdělení byla označována jako neopodstatněná.

Jižní baptisté podobně jako současné vedení římských katolíků naznačuje rozhodnuti se zneužíváním skoncovat. „Jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom předešli budoucím případům sexuálního zneužívání v církvích, abychom zlepšili naši reakci a péči a odstranili překážky při hlášení,“ stojí v novém dokumentu.

Na tiskové konferenci po zasedání advokátka a oběť sexuálního zneužívání Rachael Denhollanderová uvedla, že přijetí doporučení je výsledkem „neúnavného úsilí přeživších“, kteří se „nevzdali“. Kolem milionu členů reagovalo v posledních letech na stav v denominaci odchodem z ní.

Baptistická tradice důsledně hájí a praktikuje společné kněžství celého Božího lidu. Člen církve, který by mohl být označen za laika, může konat cokoli z toho, čím jsou ve sborech pověřeni pastoři. Kazatel je sborem zvolen a sboru odpovědný. Je pod autoritou zvoleného staršovstva. Proto by nemělo docházet ke kauzám typickým pro církve, v nichž klérus tvoří samostatnou společenskou skupinu obdařenou mocí nad životem komunity, bohoslužbou, kázáním a katechezí.

Fundamentalistické křesťanství však fakticky posiluje autority. Nejen autoritu textu Bible, ale návazně na to autoritu těch, kdo Bibli vykládají. Splývá autorita kognitivní a deontická, které jsou v sekulární společnosti spíše odděleny. V křesťanském prostředí se označují jako učitelská a pastýřská. Je však možné, že se američtí jižní baptisté touto sebekritikou či pokáním vrací k tradičním baptistickým zásadám oddaného, ale zároveň svobodného křesťanství.

Náhledový snímek ze zdroje zde.

Psali jsme v Dingiru: 

téma Náboženství, moc a zneužití, Dingir 25 (2), 2022, obsah zde.

téma Náboženství ve Spojených státechDingir 9 (2), 2006, plný text čísla zde.

téma Současný evangelikalismus, Dingir 22 (1), 2019, obsah zde.

Miloš Mrázek: Nejlepší přátelé Donalda Trumpa: Konzervativní evangelikalismus v USA u politického kormidla, Dingir 22 (1), 2019.

Miloš Mrázek:Náboženský hlas pro Donalda Trumpa: Role náboženství v amerických prezidentských volbách 2016, Dingir 20 (1), 2017.

Související příspěvky:

Jerry Falwell rezignoval kvůli skandálům

D. Trump jako nový král Kýros? Evangelikální teolog s tím polemizuje

Modlitba při otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě

Subscribe
Upozornit na
guest
5 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Ingrid
Ingrid
3. 8. 2023 22:01

Zajímalo by mně proč se Církev Bratrská setkává s americkými protestanty?

Ingrid
Ingrid
Reply to  Ingrid
5. 8. 2023 10:39

Nevadí vám, že se američtí prostestanté nikdy neomluvili za tu genocidu indiánských kmenů, jak v USA, tak v Kanadě?

Ingrid
Ingrid
Reply to  Ivan Štampach
5. 8. 2023 15:16

A jak jsou na tom američtí indiáni k návratu k jejich původním kořenům?