Česká pravoslavná církev aktuálně k ruské válce proti Ukrajině

Veřejnost s vážným znepokojením sleduje stanovisko Ruské pravoslavné církve (Moskevského patriarchátu) k ruské invazi na Ukrajinu. Je to mimo jiné početně nejsilnější pravoslavná církev (38 % všech pravoslavných). Od určitých rozpaků v prvních dnech se posunula k jednoznačné podpoře agrese ruského impéria.

Světové pravoslaví je v této době rozděleno na dvě vzájemně se neuznávající větve. Menšina zachovává tradiční jednotu s Ekumenickým patriarchátem se sídlem v Istanbulu, většina se přiklání k Moskevskému patriarchátu. Důvodem rozkolu je církevní situace na Ukrajině, kde existují vedle sebe dvě pravoslavné církve: Ukrajinská pravoslavná církev s patnácti procenty ukrajinské populace a Pravoslavná církev Ukrajiny s padesáti osmi procenty obyvatel země. Ačkoli prve jmenovaná je církevně závislá na Moskvě, obě církve se postavily proti ruské agresi.

V této situaci je zajímavé stanovisko druhé nevětší náboženské společnosti v Česku, Pravoslavné církve v českých zemích, která je spojena s pravoslavím na Slovensku. Společný metropolita sídlí v Prešově. Celý tento útvar je vzájemným uznáním a sdílením propojen s Ruskou pravoslavnou církví.

Zdejší pravoslavná církev je ve své slovenské části převážně etnicky rusínská a Rusíni bývají obvykle počítáni k Ukrajincům. U nás je pravoslavných Čechů málo, ale přesné údaje nejsou k dispozici. Oficiální farnosti nebo neformální komunity této církve jsou etnicky dané. Její významnou část tvoří Ukrajinci s českým i ukrajinským občanstvím, starousedlíci i nově příchozí. O většině nových ukrajinských imigrantů se dá předpokládat, že se zapojí do jejího života. Církev bude muset řešit prostorové a personální kapacity.

Představiteli této církve jsou biskupové z Česka i Slovenska, kteří společně tvoří Posvátný synod. Ti se k napadení Ukrajiny Ruskem staví protikladně. Prešovský metropolita Rastislav sám uváděný jako Ukrajinec, na začátku vydal výzvu k modlitbě za Ukrajinu. Agresi označil v souhlasu s ruskou propagandou jako vojenský zásah. Vyslovuje naději, že duchovní a historické propojení ruského a ukrajinského národa pomůže překonat konflikt. On, ani pražský arcibiskup Michael se neshodují se zástupci českých křesťanských církví, které jasně pojmenovaly viníka války.

Olomoucko-brněnská eparchie, kterou v zastoupení šestadevadesátiletého olomouckého arcibiskupa Simeona spravuje biskup Izaiáš slovenské národnosti, se vyslovila 10. března mimo jiné těmito slovy:

Bohužel, došlo k nesmírné tragédii, k nevyprovokované agresi Ruské federace pod vedením prezidenta V. Putina proti svrchovanému sousednímu státu. Je to nejen porušení mezinárodního práva a barbarský čin, ale z křesťanského hlediska je zabíjení Ukrajinců strašným hříchem. … Ruská pravoslavná církev je zřejmě v Putinově zajetí a tento hřích ani nepojmenovala ani neodsoudila. … Konstantinopolský patriarchát (tzv. Ekumenický), který požívá kanonického primátu ve společenství všech pravoslavných církví ve světě, ruskou agresi ostře odsoudil a vyzval Rusko k okamžitému ukončení útoků a církve ve světě k modlitbám za přepadenou Ukrajinu a k pomoci. … I naše eparchie se postavila na stranu pravoslavných bratří na Ukrajině – pozdviženým hlasem, modlitbou i praktickou pomocí.

V těchto dnech byl publikován dopis metropolitu Rastislavovi podepsaný věřícími Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Jejich jménem tam jsou uvedeni Petra Světlana Mrázková, Daniel Mrázek, Jan Křipač. K dopisu se lze připojit formou petice.

Dopis mimo jiné apeluje na nejvyššího představitele zdejšího pravoslaví i těmito slovy:

S hlubokým zármutkem sledujeme bratrovražedný boj na Ukrajině, kdy ukrajinský národ trpí a je vražděn ruskými vojáky v nesmyslné válce. Tento mírumilovný suverénní národ byl zákeřně napaden svým ruským sousedem bez jakéhokoliv důvodu. Denně vidíme, jak jsou zabíjeny ženy, děti, staří lidé…

S bolestí rovněž sledujeme jednání patriarchy moskevského a celé Rusi Kirilla, který schvaluje toto nesmyslné vraždění … Nechceme církev Goebbelsovu, chceme Církev Kristovu. … Citujíce Jeho Všesvatost patriarchu Bartoloměje, tato válka není svatá ani požehnaná. … Prosíme Vás, Vaše Blaženosti, následujte konstantinopolskou Matku Církev, odsuďte jasně tuto agresi a apelujte na moskevského patriarchu Kirilla, aby se zasadil o její ukončení.

Dílčí iniciativy by mohly církev jako celek dovést k jednoznačnému morálnímu postoji a mohly by se promítnout do společného stanoviska Ekumenické rady církví České republiky.

Náhledový snímek metropolity Pravoslavné církve Ukrajiny Epifanije ze zdroje zde.

Psali jsme v Dingiru:

téma Pravoslavné křesťanstvíDingir 7 (2), 2004.

Související články:

Bůh byl zapojen do války skrze projev Volodymyra Zelenského

Dramatické změny nejen v ukrajinském pravoslaví

Víra na Ukrajině mezi Moskvou a Kyjevem

Náboženské aspekty ruské invaze na Ukrajinu

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments