Univerzální Kristus pro naši dobu

Donedávna jsme slýchali, že současnému člověku, možná to byla už generace našich rodičů a prarodičů, nic neříká Kristus víry vyjádřený mýtopoetickým jazykem původem z prostředí helenizovaného judaismu a že se musíme pečlivě propracovat k historickému Ježíši z Nazareta. V této moderní snaze vrátit se od koncepcí k faktům ovšem vznikla celá sada historických Ježíšů. Jen některé podle preferencí autorů: Ježíš – lidový léčitel, Ježíš – zakladatel židovské komunity podobné tehdejším Esejcům, Ježíš – prorok budoucího věku, Ježíš – osvoboditel od římské nadvlády nebo Ježíš – sociální reformátor.

Dnes však víme, že čistě faktografického a v tomto smyslu historického Ježíše prostě nemáme. Nemáme záznamy z evangelií a zbytku Nového zákona s čím srovnat. A pak, každý záznam a každá rekonstrukce jeho postavy jsou výrazem nějakého osobního nebo skupinového přesvědčení. Holá fakta se nenaskýtají.

Do této situace vstupuje americký františkán, autor četných knih o duchovním zrání a rozvoji, vydávaných i v češtině, Richard Rohr (*1943). Názvem svého právě v českém překladu Jany Ogrocké vydaného obsáhlého spisu o univerzálním Kristu přibližuje Ježíše Krista z opačné strany než to činí moderní skepse. Jde mu o Krista víry, poznání a akce. Jde mu o to, jaká podněcující skutečnost se konkretizuje v příbězích Nového zákona, ale nalezneme ji v intuicích všemožných duchovních škol lidstva, je tedy, jak Rohr zdůrazňuje, univerzální. Podobně uvažující křesťané také mluví o kosmickém Kristu.

Univerzálně pojatý Kristus je přítomen, tedy jedná a promlouvá v člověku Ježíši, ale vtělení přesahuje tuto manifestaci. Žádný člověk není od Boha oddělen, pokud eventuálně sám oddělení od něj nezvolí. Irský zpěvák ze skupiny U2 známý pod jménem Bono shrnuje pojetí vyslovené na 254 stránkách knihy tato: Rohr vidí Krista všude a nejenom v lidech. Připomíná nám, že prvním vtělením Božím je samo stvoření světa a říká, že „Bůh miluje věci tím, že se jimi stává“. Už jen pro tuto větu – a je jich tam mnohem víc – nemůžu tu knihu odložit.

Rohrovo pojetí bývá v rámci křesťanství charakterizováno jako alternativní ortodoxie. Sám se hlásí k panenteismu, který není v dějinách křesťanského duchovního života neznámý. Vše je v Bohu. Bohatá rozmanitost jevů zůstává zachována, ale vše je ponořeno do božské Plnosti, kterou zmiňuje i Nový zákon (Pavlův list Kolosanům, 1, 19), do Přítomnosti, do Světla a Života.

Kniha má dlouhý podtitul Jak může zapomenutá skutečnost změnit všechno, co vidíme, v co doufáme, v co věříme. Zřejmě se tím míní to, že křesťanství tak, jak je dnes obvykle tlumočeno, má prakticky Ježíše Krista přebývajícího na nebesích, k němuž se nakonec ve věčnosti přidruží jen vyvolený okruh těch, kdo se náležitým způsobem hlásí k Bibli, resp. k věrouce, a praktikují rituály, které spojení s ním poskytují. Plnost božství vylévající se do světa je známa křesťanským mystikům, ale v obvyklém kázání a učení je zapomenuta. Když se znovu odhalí, mění se pohled na svět, a tím i svět, se kterým jsme spojeni a na který působíme.

Rohr zde ani v jiných knihách nezamlčuje drama lidského života, jak je vyjadřuje ve středu křesťanství Kristův kříž. Vyslovuje to mimo jiné takto: Bůh … zaujímá vaši stranu ve vnitřním dialogu sebeobviňování a sebeobhajoby. Bůh vás miluje skrze to, že vaše chyby proměňuje v milost a že vás neustále vrací k sobě samým ve velkorysejší podobě (s. 85).

Podobné myšlenky vyjadřuje Rohr v česky doposud vydaných spisech vycházejících vstříc sekulárním hledajícím a přemýšlivým lidem, tedy i nevěřícím tušícím možnost spirituality, ochotným vidět a ctít Tajemství leckdy lépe než mnozí náboženští lidé. Příkladem budiž Nesmrtelný diamant: hledání našeho pravého já (Vyšehrad, 2018). Podobně příběhy meditace a vnitřních zápasů s neúspěchem, strachem a obavami přináší kniha Nahá přítomnost: mystici to vidí jinak (Cesta, 2013).

Vedle těchto textů lze v Rohrově bohaté nabídce najít také texty, kterými se u nás stal nejdříve známým a které jsou věnovány spirituálnímu zvládnutí a rozvoji mužství. Rohr psal také k psychologickým otázkám, například k otevřeným možnostem pro obě části života, mladí spolu s dospělostí a stáří, které nemusí být jen dobou úpadku a ztráty sil. A nutno zvlášť připomenout, že neváhá vybírat ze zkušeností tradičního křesťanského duchovního života, píše např. o práci z biblickým textem nebo k liturgickým obdobím. Napsal dokonce spis Proč být katolíkem (Cesta, 2003).

Rohrovy knihy včetně posledně vydané jsou příspěvkem k diskusi o spiritualitě pro současného hledajícího člověka, který nenašel nebo ztratil kontakt s obvyklým náboženstvím. Je to duchovnost konkrétní, vycházející z domácí tradice a zároveň široce rozkročená.

Richard Rohr, Univerzální Kristus: jak může zapomenutá skutečnost změnit všechno, co vidíme, v co doufáme, v co věříme, Brno: Barrister & Principal, 2020.

Náhledový obrázek autora knihy ze zdroje zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments