Evangelikální teologický seminář oslavil 30 let existence

V sobotu 2. října se v prostorách sboru Církve bratrské v Praze 1 konala slavnostní bohoslužba u příležitosti 30. výročí vzniku vyšší odborné školy teologické a sociální, která od roku 1993 nese název Evangelikální teologický seminář (ETS). Setkání se zúčastnily asi dvě stovky současných i bývalých studentů a pedagogů školy, zástupců Církve bratrské a příznivců školy.

Svou činnost tato škola zahájila v září 1990 jako „Teologický seminář Církve bratrské“ a sídlila právě v budově sboru Církve Bratrské v Soukenické ulici, kde se konala bohoslužba. Odtud se v roce 1999 přestěhovala do vlastní budovy ve Chvalech na Praze 9 (nedaleko konečné stanice metra B na Černém mostě). Jak napovídá původní název, zřizovatelem školy je Církev bratrská (CB), která se zásadní měrou také podílí na financování provozu. Studenti i pedagogové včetně současného ředitele Miloše Poborského pocházejí i z jiných křesťanských denominací. Aktuálně škola početně mírně roste a přijímá mezi dvaceti a třiceti studenty ročně.

Petr Raus přivítal přítomné na slavnostním shromáždění.

Evangelikální teologický seminář nabízí tři obory pomaturitního studia, a sice sociální práci, pastoraci a teologii, v současnosti však připravuje akreditaci novou, podle níž by měl začít pracovat již v příštím akademickém roce. Teologický obor se rozdělí podle zaměření na biblickou a aplikovanou teologii, obory pastorace a sociální práce zůstanou zachovány, i když se mírně změní jejich struktura. Seminář nyní také nabízí a do budoucna plánuje rozšířit kratší kurzy zaměřené na určité formy služby v církvi. V minulém akademickém roce se uskutečnil první běh ročního kurzu zaměřeného na hudbu v církvi. V září 2022 by měl přibýt ještě roční kurz o zahraniční misii, letos na podzim proběhne kurz církevního práva. Podrobné informace o historii, současnosti, kurzech, studijních oborech a možnostech návazného studia na českých i zahraničních univerzitách poskytuje internetová prezentace školy zde.

Slavnostní bohoslužbu v sobotu odpoledne zahájil stručným uvítáním a úvodní modlitbou předseda Rady ETS a první místopředseda Ekumenické rady církví Petr Raus a vyzval k prvnímu vystoupení hudební uskupení vzniklé z letošních absolventů kurzu „Hudba v církvi“. Ti během bohoslužby zahráli a zazpívali celkem šest chval. Byly mezi nimi jak starší, velmi známé písně jako „Ty jsi jediný Bůh“ či „Jen v Tebe důvěru mám“, ale i písně zcela nové, které jsou výstupem práce hudebníků v kurzu.

Letošní absolventi Evangelikálního teologického semináře.

Po první písni se ujal slova a moderování zbytku oficiální části programu ředitel školy Miloš Poborský. V úvodní promluvě popsal hlavně současný stav a směřování školy, poděkoval Církvi bratrské za podporu školy, pedagogům za jejich práci a nastínil program slavnostního odpoledne. Dalším řečníkem v pořadí byl jeden z prvních absolventů Evangelikálního teologického semináře, v současnosti však tamní pedagog a předseda Rady Církve bratrské David Novák. Ten vzpomínal na okolnosti vzniku ETS a věnoval se teologickým východiskům i důrazům školy. Podle něj chce seminář vychovávat akademicky vzdělané církevní služebníky, kteří jsou zároveň pevní ve víře v Ježíše Krista. Právě toto „vědomí Krista“ považuje za klíčové pro formování studentů a jejich budoucí službu.

Zbylá část programu patřila současným studentům. Nejdříve byli imatrikulováni nastupující studenti prvního ročníku. Složení studentských slibů provázely modlitby představitelů školy (ředitele Miloše Poborského, zástupce ředitele Jiřího Bukovského a předsedy Rady ETS Petra Rause) a předsedy rady zřizovatelské církve Davida Nováka. Následovalo předávání certifikátů absolventům kurzu „Hudba v církvi“ a závěrečným bodem programu bylo vyřazení letošních absolventů studia a modlitby za jejich budoucí službu v církvích. Formální část programu zakončil opět modlitbou ředitel Poborský a pozval přítomné k rozhovorům a shledání u připraveného občerstvení.

 

Náhledová fotografie: Vlevo předseda Rady CB během projevu, vpravo ředitel ETS Miloš Poborský. Všechny fotografie: Bronislav Matulík.

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 1/2019: Současný evangelikalismus (obsah a vybrané články zde)

 

Související příspěvky:

Svět jako Boží domov: Miroslav Volf v Praze

Modlitba na Václavském náměstí: Evangelikálové v Česku mají týden modliteb

Film „Disco“: inspirativní pokus popsat prožívání mladého dospělého, který vyrostl v evangelikální církvi

Reflexe: Svatý zpěv

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments