Zahraniční zprávy

Atlantida, duchové a UFO ve víře Američanů

Víra Američanů v jednotlivé paranormální jevy podle loňského výzkumu Chapmanovy univerzity. (Obrázek lze zvětšit.)

V prvním čísle letošního roku informoval americký časopis Sceptical Inquirer o výzkumu, který v loňském roce provedla Chapmanova univerzita mezi 1 207 dospělými Američany. Základním záměrem výzkumu bylo zjistit míru obav, které u Američanů vyvolává osmdesát politických a společenských jevů současného světa, a srovnat ji s výsledky předchozích let. V rámci výzkumu byli respondenti také dotázáni na svou víru v sedm tzv. paranormálních jevů či faktů (souhrn výsledků je zde). Jako nejběžnější se ukázalo přesvědčení, že kdysi existovaly takové civilizace jako Antlantida. Tomu věří 55 % Američanů. O trochu méně (52 %) věří tomu, že na některých místech straší. Na dalších dvou stupních se umístila víra v mimozemšťany: že kdysi ve starověku navštívili Zemi, je přesvědčeno 35 % Američanů, 26 % věří, že mimozemšťané přišli v naší době. Víru v to, že někteří lidé mohou mentální silou pohybovat předměty, sdílí 25 % respondentů, věštcům a senzibilům jich věří 19 %. Na konci se umístila víra v existenci člověku podobné bytosti („bigfoot“), jež je severoamerickou obdobou yettiho.

Pouhá čtvrtina (25,3 %) Američanů odmítá podle tohoto výzkumu víru ve všechny tyto jevy, zatímco pětina (20,8 %) věří v jeden ze sedmi jmenovaných jevů, a každý dvacátý věří dokonce v existenci všech.

Víru v paranormální jevy vykazují spíše ženy. Dále tito věřící sami sebe častěji charakterizují jako konzervativní, „ve velké míře náboženské“, ačkoli málokdy navštěvující bohoslužby, častěji jsou to obyvatelé zemědělských oblastí západních států USA, mající nižší příjmy, a častěji žijící mimo manželství či sami.