Osobnost kněze a mága v dějinách

V sobotu 18. května 2019 proběhla na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy další ze série „hermetických“ konferencí, tentokrát na téma „Osobnost kněze a mága v dějinách“. Tato konference je unikátní nejen obsahově, ale také v tom smyslu, že vedle akademických řečníků poskytuje prostor i současným zástupcům českého hermetismu. Díky těm tak mohli posluchači také nahlédnout pod pokličku žité religiozity tohoto směru.

Hlavní organizátor konference dr. Marek Dluhoš a první přednášející prof. Milan Nakonečný. Foto: Petr Kalač.

V letošním roce hostila konference rekordní počet přednášejících, kterých bylo celkem sedmnáct; dvanáct řečníků z „akademického bloku“ a pět z „bloku duchovní praxe“.  Konferenci zahájil prof. Milan Nakonečný, který příspěvek věnoval prototypu faustovského mága a dalším archetypálním postavám. V dopoledním akademickém bloku dále přednášel doc. Martin Dojčár (Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě) na téma „Míla Tomášová a invocatio divina“. Následoval doc. Ivan Štampach z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, který se věnoval křesťanským postojům k postavě mága. Pokračoval dr. Jan Kozák z norské University v Bergenu, který představil téma z prostředí severské mytologie, a to postavu nejvyššího boha severského panteonu Ódina jakožto boha-mága. Svůj příspěvek doplnil recitací části Eddy ve staroseverštině.

Dopolední program pokračoval příspěvky dr. Jaroslava Hrdličky „Osobnost husitského kněze vojska Jana Žižky z Trocnova“ a doc. Gorazda Josefa Vopatrného „Svatý starec Paisios Athoský: význačný soudobý představitel hesychastické spirituality“. Dr. Hrdlička přednáší na katedře historické teologie a církevních dějin a doc. Vopatrný v Ústavu východního křesťanství na Husitské teologické fakultě UK. Zároveň byl prezentován první příspěvek z bloku duchovní praxe od mgr. Petra Lisého „Osobnost Jana Kefera v zrcadle archetypové astrologie“, jenž je členem Budapešťského klubu ČR.

Po polední přestávce zahájila druhou část programu doc. Markéta Holubová „Rabi Avraham Abulafia: Nekonečná transformace aneb Hledání jasu Hospodinovy Tváře“. Z téže katedry biblistiky a judaistiky na HTF UK pokračoval dr. Marek Vinklát přednáškou věnující se mnohoznačné postavě rabína, jemuž jako příklady posloužily postavy Chaniny ben Dosy a Jošuy bar Perachii. Dalšími přednášejícími z akademického bloku byli: dr. Zuzana Kostićová „Mayský král jako kněz a šaman“ a dr. Marek Dluhoš „Mág a fenomén démonického“, oba z katedry religionistiky HTF UK, Mgr. Diana Míčková z Filozofické fakulty UK „Vyšli mne do Egypta, abych spatřil toho, kdo tam čaruje: Vzdělanci, čarodějové a šarlatáni v zemi na Nilu“ a dr. Lukáš Nosek „Příklad severní Nigérie: stále živé ideje islámského charismatického vůdce džihádu Usmána Dan Fodia (1754-1817)“, z katedry religionistiky HTF UK.

V pozdně odpoledních hodinách na akademický blok plynule navázal „blok duchovní praxe“, ve kterém přednášeli jednak představitelé některých aktuálně působících hermetických a jiných esoterních skupin či další neakademičtí badatelé a příznivci tradice západního esoterismu. Přednášeli: Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu, jehož příspěvek seznámil přítomné s významnými postavami moderního českého hermetismu a jejich osobitými přístupy k magickým praktikám. Dále pak Pavel Jurkovič, Velmistr Lóže u Zeleného Slunce, který prezentoval vlastní svérázné pojetí „Desatera hermetikova“, a Ing. Oldřich Válek, spoluzakladatel Sdružení badatelů v psychotronice, s přednáškou „Ontogeneze psychiky kněze, mága a psychotronika“. Konferenci pak zakončil příspěvek Mgr. Veroniky Šulcové „Kněží a čarodějové v haitském vúdú“, která na toto téma vydala již dvě publikace (Vúdú 2013, Santería 2017).

Vedle zejména historicko-kritických přednášek byla možnost účastnit se také konceptuálních a terminologických diskusí. Zvláště pak s ohledem k problematice pojmů „magie“, „mág“, „čarodějnictví“ a dalších a k jejich interpretacím. Letošní hermetická konference byla opět velmi výživná nejen po odborné stránce, ale také díky autentickým příspěvkům současných českých hermetiků. Husitská teologická fakulta se tak znovu stala místem setkání a prostorem pro dialog mezi akademickou obcí a těmi, kteří se hlásí k nějaké z forem současného, zejména západního, esoterismu.

Foto. Kateřina Hlaváčová.

 

 

 

 

 

 

 

Související články:

Pátá „hermetická“ konference

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments