Humanistické svatby ve Velké Británii

V posledních letech je ve Velké Británii na vzestupu vlna zájmu o svatební obřady, které se vymykají tradičnímu dělení na „církevní“ a „civilní“. Tzv. humanistické svatby, které zatím v Anglii nejsou státem akceptovány jako platné, budou předmětem soudního jednání londýnského Vrchního soudu, jež se uskuteční tento týden.

Nemalý podíl na existenci samotného fenoménu humanistických obřadů a zájmu o něj má na svém kontě charitativní organizace Humanists UK, která se identifikuje jako nositelka ideálů „sekulárního humanismu“. Hlavní body jejího programu zahrnují kromě požadavku na zakotvení „humanistických sňatků“ v legislativě také boj proti diskriminaci z náboženských důvodů či podporu stejnopohlavních sňatků. Organizace, spojená například se jménem Richarda Dawkinse, se mimo jiné zapsala do povědomí veřejnosti kampaní na veřejných dopravních prostředcích, která hlásala nepravděpodobnost Boží existence a vyzývala k vychutnávání života. Úsilí Humanists UK přineslo plody v podobě uzákonění humanistických svateb ve Skotsku (2005) a v Severním Irsku (2018), kde od té doby počet takto uzavřených sňatků vykazuje výrazně vzestupnou tendenci.

Andrew Copson, výkonný ředitel Humanists UK, zdůrazňuje klíčovou důležitost svatebního obřadu a požaduje v tomto ohledu stejná práva, jako mají všichni vyznavači nějakého náboženství v zemi. Ohradil se proti „dvojímu metru“, který je dle něj státem v této oblasti legislativy aplikován, a podotkl, že kvůli nevstřícnosti vlády byli nuceni proti diskriminaci vystoupit samotní zájemci o humanistický svatební obřad. „Věříme, že akt uzavření sňatku je hluboce osobní a možnost mít humanistický obřad je stěžejní vzhledem k naší humanistické identitě,“ shrnuly své důvody pro zájem o vstup do manželského života prostřednictvím netradičního obřadu Kate Harrisonová a Christopher Sanderson z hrabství Lincolnshire na východě Anglie. Za „hluboce diskriminující“ považují fakt, že osoby s náboženským vyznáním mají možnost uzavřít sňatek způsobem odpovídajícím jejich víře, avšak v případě absence náboženského přesvědčení má stát „monopol na to, jak se vezmete“. Kate a Christopher jsou jedním ze šesti párů, které vystoupily prostřednictvím svých právníků s protestem proti stávajícímu stavu sňatkové legislativy. Podle statistik Humanists UK  v současné Anglii každoročně uzavře přes tisíc párů humanistický sňatek a následně musí kvůli zákonnému uznání znovu uzavřít sňatek civilní.

Průběh humanistického obřadu je značně individuální, odvíjí se od preferencí daného páru. Například historicky první humanistický sňatek v Severním Irsku mezi Emmou Taylorovou a Paulem Malonem trval zhruba 30 minut a místo náboženských textů byla recitována „vtipná poezie a úryvky z textů Johnyho Cashe.“

Podle vyjádření ministerstva spravedlnosti chce stát „dát párům možnost volby v tom, jak oslaví své vzájemné zaslíbení.“ Ministerstvo zároveň uvedlo, že jeho cílem jeho snah je „jednoduchý, spravedlivý a konzistentní systém pro všechny.“ Mluvčí Labouristické strany Janet Dabyová uvedla, že „je na čase, aby vláda začala brát ohled na tisíce humanistů po celém území státu, kteří se prostě dožadují zákonem uznané svatby reflektující jejich přesvědčení a hodnoty.“

Zdroje: BBC, s příhlédnutím k jiným zdrojům. Foto: Wikipedia.

Psali jsme v Dingiru:

téma: Atheismus, Dingir 12 (2), 2009, plný text čísla: zde.

Související články:

Pew: Roste počet zemí, kde jsou napadáni lidé bez náboženského vyznání: zde.

Jak se v USA žije osobám bez vyznání?: zde.

Misionář ateismu v muslimském světě Richard Dawkins: zde.

Slavný ateista R. Dawkins vyjadřuje obavy z odkřesťanšťování Evropy: zde.

Dny ateismu v Polsku I.: zde.

Dny ateismu v Polsku II.: zde.

Egyptská vláda chce chránit křesťany, ale postihovat ateisty: zde.

Studie: ateisté preferují kočky, křesťané psy: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments