„Pán Ježíš přijde zachránit svět“

„Pán Ježíš přijde zachránit svět“

Na jedné prázdninové fotografii (zde) se na vyfotografované reklamní ploše objevila nabídka biblických proroctví zdarma. Shodou okolností jsem si tato proroctví s názvem „Pán Ježíš přijde zachránit svět“ na konci června objednal. Poštou mi přišel sešitek o dvanácti stranách formátu A5. Autor a odesílatel – Václav Step – mi nedal možnost uhradit náklady. Vše je opravdu zdarma.

Text pana Stepa je na prvních devíti stranách kompilací úryvků z Bible s pečlivě uvedenými zdroji biblických knih, kapitol a veršů. Nejdříve uvádí neradostnou situaci každého člověka (neboť „odměnou hříchu je smrt“) a pak hovoří o poslání Ježíše, o budoucím soudu v posledním čase a o tisícileté říši. Na poslední dvoustraně (10–11) je shrnutí předchozího pod titulem „Plán Pána Ježíše na záchranu lidstva“. Plán je v šesti krocích a odpovídá křesťanskému premilenialismu. Titulky těchto částí jsou: (1.) Nynější zlý věk; (2.) Hrozné soužení; (3.) Návrat Pána Ježíše na Zemi; (4.) Budoucí věk trvající 1000 let; (5.) Skonání tisíciletého věku a (6.) Nové nebe a nová země.

Na poslední straně sešitku je kromě spojení, nabídky jiných textů a kromě dalších informací také udáno, že autor je členem Církve Boží. Jedná se ale nikoliv o církev tohoto jména pocházející z Koreje, nýbrž – podle typu premilenialismu a dalších znaků soudě – o církev s kořeny v americkém učednickém hnutí z počátku 19. století, které integrovalo myšlenky otce a syna Thomase a Alexandera Campbellových a Bartona Stonea. Z této tradice působilo v české společnosti několik církví, dodnes je vedle Církve Boží aktivní například Společenství Kristovo.

Související články:

Znamení na nebi 23. září 2017: zde.

Donald Trump, Jeruzalém a druhý příchod Krista: zde.

„Radikální dualismus je nebezpečný. Proto se bojím Trumpa.“ – rozhovor s religionistkou Catherine Wessingerovou, část 1: zde.Subscribe
Upozornit na
guest
6 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Step
Václav Step
7. 9. 2019 17:51

Zdeňku Vojtíšku, napsal jsem že jsem členem Církve Boží, protože slova “církvi Boží”
napsal apoštol Pavel v 1.KORINTSKÝM 1:2 (Český Ekumenický Překlad). Církev Boží ale nepovažuji za organizaci vytvořenou lidmi, ale za shromáždění lidí povolaných Bohem. Nikdy jsem neslyšel ani nečetl o mužích Alexander Campbell, Barton Stone, Thomas Campbell. Znám slovo “premilenialismus”, ale nepoužívám ho, neboť se snažím používat pouze slova která jsou použita v Bibli nebo v překladech Bible.

Zdeněk Vojtíšek, autor článku
Zdeněk Vojtíšek, autor článku
8. 9. 2019 8:25
Reply to  Václav Step

Děkuji!

Michael Buban
21. 8. 2019 13:14

Podle těchto základních rysů mi přijde, že takovýto premilenialismus bychom našli i v oficiálních materiálech mnoha evangelikálních a letničních denominací. Podle jakých dalších znaků by mělo jít o verzi ukazující právě na vliv Campbella a Stona?

Zdeněk Vojtíšek, autor článku
Zdeněk Vojtíšek, autor článku
23. 8. 2019 18:03
Reply to  Michael Buban

Díky za podnět. – Nejsnazší by samozřejmě bylo se pana Stepa zeptat. Udělám to ještě dnes (napíši mu e-mail), ale nejsem si jist, že nás to uspokojí. Křesťané učednické tradice totiž programově odmítají odkazovat na jakoukoli osobnost a tradici; chtějí se hlásit jenom k samotnému Ježíši Nazaretskému a k Bibli. A k tomu milenialismu: pokud je mi známo, i čeští evangelikálové jsou v posledních třiceti letech stále více ovlivňováni premileniálním dispenzacionalismem. Ten se nejviditelněji projevuje ve víře ve vytržení (též: vytržení svatých, angl. rapture). Učednické hnutí je starší než dispenzacionalismus Johna N. Darbyho (1800-1882) a učení o vytržení nesdílí. Ani text pana Stepa vytržení nezmiňuje. Chápu to jako “nepřímý důkaz”… Číst vice »

Václav Step
Václav Step
7. 9. 2019 18:27

Zdeňku Vojtíšku, pokud “dispenzacionalismus” je učení že Bůh jednal s lidmi různými způsoby během různých věků a že Izrael je rozdílný od křesťanské církve, pak
dispenzacionalismus je falešné učení. Církev Boží začala smlouvou Jahveho Boha s 
Izraelci (EXODUS 24:3-11 SKUTKY APOŠTOLŮ 7:38). “Učednické hnutí” ani “Církev Boží … u nás” neznám.

Václav Step
Václav Step
7. 9. 2019 17:30
Reply to  Michael Buban

Michaeli Bubane, nikdy jsem neslyšel ani nečetl o mužích Alexander Campbell, Barton Stone, Thomas Campbell. Znám slovo “premilenialismus”, ale nepoužívám ho, neboť se snažím používat pouze slova která jsou použita v Bibli nebo v překladech Bible.