FBI: Židé jsou cílem ohromujícího počtu trestných činů

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nedávno zveřejnil novou statistiku trestných činů z nenávisti (Hate Crime Statistic) za rok 2018. V ní je evidováno 7 120 činů, které byly spáchány z důvodů rasové, náboženské, genderové, etnické nebo sexuální nesnášenlivosti.  Nábožensky motivovaných jich bylo evidováno 1 550, z čehož bylo znepokojivých 57,8 % zaměřeno proti Židům nebo židovským organizacím. Židé přitom tvoří pouze asi 2 % populace USA, a je tedy o to více alarmující, že se tak malé procento obyvatel stává oběťmi takového množství kriminálních incidentů. Podobně jsou na tom také některé evropské země, jak uvádí poradce organizace Human Rights First Ira Forman. Např. ve Francii je míra antisemitských činů vzhledem k celkovému počtu francouzských Židů (cca 500 tisíc osob) rovněž neúměrně vysoká.

Během minulého roku došlo v USA z náboženských důvodů ke 28 vraždám Židů, což je nejvyšší číslo od roku 1991, od kdy FBI statistiku vede. Tento smutný údaj dosáhl takové výše zejména kvůli masakru v synagoze Tree of Life v Pittsburghu, kde bylo zabito celkem 11 osob a zraněno dalších šest. Pachatel Robert Bowers vloni 27. října během sobotní bohoslužby vtrhl do synagogy a se slovy “všichni Židé musí zemřít” spustil palbu.

Jonathan Greenblatt z Anti-Defamation League (Liga proti hanobení) říká: „Je nepřípustné, aby Židé a židovské instituce byly stále nejvíce ze všech ohrožováni kriminálními činy z náboženské nenávisti. Musíme podniknout konkrétní kroky, abychom mohli s tímto významným problémem bojovat.“ Greenblatt navrhuje, aby kongres schválil tzv. Jabara-Heyer NO HATE Act. Ten má za úkol motivovat oběti k odvaze nahlásit spáchané trestné činy, jelikož v mnoha případech k tomu vůbec nedojde,[1]  finančně podpořit státem zřizované tísňové linky, kam mohou oběti volat a zavést alternativní tresty pro usvědčené pachatele. Díky tomuto zákonu by došlo také ke zpřesnění dosavadních statistik.

Náboženská kriminalita i trestné činy z nenávisti obecně v USA od předminulého roku poklesly, v případě náboženské kriminality jde o pokles o 8 %, nicméně ta si stále drží druhé místo na žebříčku Hate Crime Statistic, hned za rasově motivovanými trestnými činy (59,6 %). Jeden z pěti trestných činů z nenávisti byl tedy spáchán právě z náboženských důvodů. Za nábožensky motivovanými činy následují sexuálně (16,7 %) a  genderově (2,2 %). Zbytek pak tvoří činy směřované proti psychicky nebo fyzicky znevýhodněným osobám.

Cílem nábožensky motivovaných činů jsou v USA nejčastěji tedy právě Židé, dalšími nejčastějšími oběťmi jsou muslimové (14,5 %), sikhové (4,1 %) nebo katolíci (3,8 %).

V Čechách zaznamenává antisemitské útoky Federace židovských obcí (FŽO). Za rok 2018 uvádí celkem 347 incidentů, z nichž naprostá většina (92.8 %) má podobu internetových článků nebo příspěvků na různých sociálních sítích. Vysloveně násilné činy jsou vzácné, víme o dvou případech (0,6 %), kdy šlo přímo o fyzickou agresi. Třikrát (0,9 %) došlo také ke poškození židovského majetku antisemitskými nápisy a devětkrát (2,6 %) k vyhrožování, obtěžování nebo urážení osoby kvůli jejímu skutečnému nebo domnělému židovství.

Evropská agentura pro základní lidská práva (FRA) tvrdí, že evropští Židé vnímají antisemitismus jako jeden z největších problémů své země a 89 % z nich uvedlo také to, že v průběhu uplynulých pěti let podle nich dochází ke zhoršování celé situace. Opět jde především o projevy antisemitismu na internetu, ale také v médiích nebo v politice. Bohužel narůstá i počet násilných trestných činů s antisemitským podtextem, za všechny můžeme upozornit například na smutný případ ubodání jedné z přeživších holokaustu, paní Mireille Knollové, ke kterému došlo v březnu 2018 v jejím vlastním bytě v Paříži.

Poznámky:

[1] Česká Federace židovských obcí uvádí, že neohlášeno zůstává 80 – 90% všech činů.

Zdroje: Religion News Service, stránky FŽO (zde a zde), FBI (zde a zde), Český rozhlas. Ilustrační obrázek z židovské čtvrti v New Yorku:

Alex Proimos

Američtí Židé mají strach z narůstajícího antisemitismu

Politicky nekorektně o Američanech, jejich víře i lžích

Ve Francii přibývá útoků na Židy

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments