Zahraniční zprávy

Osmý člen Vedoucího sboru svědků Jehovových jmenován

Nejvyšší orgán svědků Jehovových – Vedoucí sbor – rozšířil 24. ledna 2018 své osazenstvo o nového člena a doplnil tak počet na 8 mužů. Tento počet se v průběhu let měnil podle aktuálních potřeb hnutí. V posledních 40 letech kolísal mezi 7 až 18 muži. Ženy být členkami Vedoucího sboru nemohou. V současnosti jsou členy Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson, David Splane a poslední, nedávno jmenovaný Kenneth Cook.

Vedoucí sbor má v organizaci svědků Jehovových nejvyšší autoritu: vyvíjí doktríny hnutí a dohlíží na jejich publikování i dodržování. Jeho nové členy vždy vybírají členové stávající, a to pouze z těch, kteří mají tzv. nebeskou naději (na základě doslovného výkladu biblické knihy Zjevení Janovo je to 144 tisíc vyvolených, kteří budu s Kristem po jeho druhém příchodu vládnout z nebe; ostatní svědkové Jehovovi budou po apokalypse žít na obnovené Zemi).

Raymond Franz v Praze roku 2007. Foto: autor.

Členství ve Vedoucím sboru svědků Jehovových zaniká jen smrtí. V historii byly pouze tři výjimky z tohoto pravidla: První byl v roce 1979 Ewart C. Chitty, který byl pravděpodobně obviněn z homosexuálního obtěžování mladíka spolubydlícího v jednom z amerických bételů (ubytoven svědků Jehovových). Druhou byl Raymond Victor Franz, který rezignoval z vedoucího sboru 22. května 1980 z důvodů svědomí. Třetí byl Leo K. Greenlees, který rezignoval v roce 1984 kvůli podezření z homosexuálního chování (homosexualitu svědkové Jehovovi ostře odsuzují a vystupují proti ní).

Vedoucí sbor svědků Jehovových řídí šest svých výborů (každý člen má dohled nad jedním nebo více výbory). Výbor koordinátorů dohlíží na právní záležitosti a řeší následky živelných katastrof, případy pronásledování svědků Jehovových kvůli náboženskému přesvědčení a jiné naléhavé situace. Personální výbor pečuje o pracovníky bételů po celém světě a dohlíží na ně. Vydavatelský výbor má odpovědnost za výrobu a expedici literatury, za výstavbu budov, překladatelských kanceláří a sídel poboček. Služební výbor dohlíží na to, aby nauky svědků Jehovových byly rozšiřovány jednotně po celém světě. Vyučovací výbor dohlíží na správnou přípravu vyučování, které probíhá na shromážděních, na školách a prostřednictvím audio– a videoprogramů. A konečně Redakční výbor se věnuje přípravě naukových materiálů v tištěné a digitální formě a kontroluje překladatelskou činnost.

Na řízení organizace svědků Jehovových se podílejí též pomocníci vedoucího sboru – loajální zaměstnanci, kteří spolupracují na tvorbě obsahů současných publikací svědků Jehovových nebo kontrolují materiální a finanční chod organizace. Jsou přidělováni do různých výše uvedených výborů. Bez rozhodnutí vedoucího sboru ovšem nedělají žádná výrazná rozhodnutí. Dávají rady a podklady k řešení různých situací uvnitř hnutí, připravují rozhodnutí výborů a vyhodnocují je. Cestují po celém světě s mimořádnými přednáškami a zabezpečují chod náboženských shromáždění v budovách ústředí. Spolupracují na chodu misionářské školy svědků Jehovových „Gileád“, která již od 1. února 1943 školí misionáře z jejich řad. Těchto pomocníků Vedoucího sboru je k 17. březnu 2018 třicet.

Na způsob řízení organizace má vliv členská a finanční krize, kterou svědkové Jehovovi v posledních dvaceti letech procházejí. Z úsporných důvodů byl například v roce 2004 přesunut tisk a expedice literatury po Spojených státech do Wallkillu ve státě New York, asi 145 kilometrů severozápadně od ústředí v Brooklynu. V té době bylo také zahájeno vyjednávání o prodeji budov v Brooklynu, kde bylo ústředí svědků Jehovových od roku 1909. V červenci roku 2009 zakoupilo vedení organizace pozemky na výstavbu svého nového ústředí ve Warwicku asi 80 kilometrů od Brooklynu. Výstavba započala v roce 2013 a souběžně s ní byly postupně rozprodávány budovy původního ústředí stojícího na lukrativních pozemcích v Brooklynu. Jenom mezi lety 2004 až 2013 utržili svědkové Jehovovi za prodej svých budov v Brooklynu 804,4 milionů dolarů. V srpnu 2016 byla výstavba nového ústředí ve Warwicku dokončena. V novém komplexu pracuje na plný úvazek pro organizaci asi 1 200 jejích členů.

Více v autorově článku o Vedoucím sboru svědků Jehovových.

Více o novém členu Vedoucího sboru: zde; o zahájení prodeje nemovitostí v Brooklynu: zde; o prodeji nemovitostí v Brooklynu: zde, zde, zde, zde či zde, anebo také zde; o podezření dvou členů Vedoucího sboru ze sexuálního obtěžování, homosexuality a pedofilie: zde a zde. Rozhovor s Raymondem Franzem je zde.

Novému vývoji společenství svědků Jehovových se věnoval časopis Dingir 12 (3), 2009, zvláště od strany 84 dále.

Související články:

O představitelích svědků Jehovových je dostupných jen málo informací (zde)

Další informace k současnému prezidentu společnosti Strážná věž (zde)

Svědkové Jehovovi dále redukují své tiskoviny (zde)