Zahraniční zprávy

Další informace k současnému prezidentu společnosti Strážná věz

V reakci na včerejší článek „O představitelích svědků Jehovových je dostupných jen málo informací“ napsal čtenář Petr Velechovský:[1]

Robert Ciranko

V roce 2014 ve funkci prezidenta společnosti Strážná věž nahradil Dona Adamse (*1925) dlouholetý člen svědků Jehovových Robert Louis Ciranko (*1947) a stal se oficiálně sedmým prezidentem Biblické a traktátní společnosti Strážná věž („Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania“). Nový prezident nebyl dosud oficiálně ohlášen. Řadoví členové svědků Jehovových se to mohli dozvědět roku 2016 díky zmínce v rámečku článku o pronásledování v Rusku na vlastních internetových stránkách. V rámečku byl dosavadní člen redakčního výboru pomocníků vedoucího sboru svědků Jehovových Robert Ciranko označen jako prezident.

Robert Ciranko byl od dětství ve styku se svědky Jehovovými díky svým rodičům, kteří byli členy hnutí. Již jeho prarodiče, maďarští imigranti, kteří přišli do USA, se stali v dávné době badateli Bible. Robert Ciranko byl pokřtěn jako svědek Jehovův v 11 letech. Jeho pozdější manželka Ketra vyrůstala též jako dítě svědků. Pokřtěna byla v 13 letech ve svém domovském sboru v Illinois. Ciranko od roku 1975 pracoval v ústředí svědků. Zde potkal i svoji nastávající manželku Ketru Blythe Batesovou a roku se s ní 1978 oženil. Manželé nemají děti a celý život věnují službě organizaci Strážná věž.

Zdroje:

Varování zaslané pobočce svědků Jehovových v Rusku ohrožuje náboženskou svobodu, Svědkové Jehovovi [online], 27. 4. 2016, dostupné na URL: https://www.jw.org/cs/zpravy/pravni-oblast/podle-zemi/rusko/nabozenska-svoboda-svedku-jehovovych-ohrozena/

Pokládejte takové muže za drahé“, Strážná věž – studijní vydání, říjen 2015, dostupné na URL: https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/w20151015/pomocnici-vedouciho-sboru-vybory/

CHRYSSIDES, George D., Jehovah’s Witnesses: Continuity and Change, Routledge 2016, s. 143.

Shromáždění, na němž se psaly dějiny, Strážná věž – studijní vydání, 15. srpna 2011, s. 18–20, dostupné na URL: https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/?contentLanguageFilter=cs&pubFilter=w&yearFilter=2011.

[1] Text byl v redakci mírně stylisticky upraven.

Sdílet: