Oznámení

Spiritualita Indiánů v novém Dingiru 1/2018

Spiritualita Indiánů v novém Dingiru 1/2018

“Je těžké mluvit o ´Indiánech´ jako o nějaké homogenní skupině. Historické i geografické podmínky amerického kontinentu vytvořily obrovské množství skupin, které jsou odlišné jazykově i kulturně,” píše dr. Zuzana M. Kostićová v úvodním článku k tématu “Spiritualita Indiánů” a dále vysvětluje: “V některých zemích nativní obyvatelstvo zcela vymizelo, jinde živoří jeho utlačované zbytky, v dalších státech zase Indiáni mohou představovat drtivou většinu populace. Některá etnika se potýkají s letitým zanedbáváním nebo pronásledováním, jiná jsou poměrně dobře etablovaná a jejich dějiny mohou dokonce tvořit součást hrdé národní identity mladých latinoamerických států. Co je však pro naše téma ze všeho nejdůležitější: ani percepce indiánského obyvatelstva ze strany evropské kultury nebyla jednotná a v průběhu dějin měla tendenci oscilovat od negativních odsudků až po utopické obrazy prosycené obdivem a pocitem viny.”

Obsah Dingiru 1/2018 a některé z článků jsou zde.

Náhledová fotografie z pouti Qollor Riti peruánských Indiánů: Olga Vilímková.