Zahraniční zprávy

O představitelích svědků Jehovových je dostupných jen málo informací

Čtenář tištěného Dingiru a Náboženského infoservisu, kterému tímto děkujeme, napsal v reakci na článek “Svědkové Jehovovi dále redukují své tiskoviny” ze 4. 1. 2018:

Don Alden Adams v červenci 2009. Foto: Wikipedia.

“Dingiru i médiím na celém světě uniklo, že svědkové Jehovovi mají od roku 2014 nového prezidenta “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania”. V roce 2014 přestal úřadovat Don Alden Adams (*1925, prezidentem 2000–2014). Ve funkci jej nahradil Robert Louis Ciranko (*1947). Tuto informaci lze získat jen z jedné zmínky na stránkách Svědků Jehovových, a totiž zde v rámečku u článku z 27. dubna 2016 (ano, dva roky po jmenování). Změnu ve vedení potvrzují pouze oficiální materiály státních úřadů. Ve Strážných věžích nebo jiných tiskovinách svědků Jehovových není.”