Domácí zprávy

Křesťanská neziskovka Maranatha slavila 15 let svého působení

Tomáš Chmel, ředitel Maranathy, a Radim Passer, její zakladatel, hovoří o současných i budoucích projektech. Foto: Maranatha.

Organizaci, jež má v současnosti status zapsaného spolku, založil roku 2002 podnikatel Radim Passer (*1963), generální ředitel developerské firmy Passerinvest, která v Praze – Michli vybudovala komplex sedmnácti budov BB Centrum. Roku 1998 se Passer stal křesťanem a připojil se k Církvi adventistů sedmého dne. Ve prospěch církve se angažuje nejen finanční podporou, ale i osobně například jako přednášející v cyklu „Světem Bible“ nebo jako autor trojdílné autobiografie 3 a ½ roku (jednotlivé díly se jmenují Americký sen v Česku, S vírou a odhodláním a Pády a vzestupy).

Maranatha se při příležitosti svého výročí prezentovala jako organizace s velmi širokou škálou aktivit. Je mezi nimi zahraniční rozvojová pomoc i řada domácích misijních pro­gramů, například vydávání výukových a misijních knih a DVD, misijní program pro mladé, výše zmíněná série přednášek nebo kniha Příběhy obrácení, která vyšla k 15. výročí Maranathy a která je distribuována zdarma. Misijním programem je i zakládání adventistických sborů. Tak vznikl sbor Bethany sídlící přímo v BB centru nebo sbory v Sedlčanech a blízkých Štětkovicích. Velkým a finančně nároč­ným projektem je křesťanské vzdělávací zařízení Elijáš: k ma­teřské škole se 40 žáky a základní škole s 206 žáky přibude roku 2018 i střední škola. Zřizovatelem škol, které těsně sousedí s BB centrem, je České sdružení Církve adventistů sedmého dne. Některé projekty odrážejí typické důrazy adventistů: tématem DVD je například kreacionismus nebo apokalypsa, v BB centru k dispozici vegetariánská res­taurace a obchod se zdravou výživou. Na základě série spisů Drama věků Ellen Gould Whiteové (1827–1915), zakladatelky adventistické církve, vznikl ve Štětkovicích stejnojmenný park: obsahuje dvanáct zastavení nad rozhodujícími události lidských „dějin spásy“. Jiné projekty pak podporují i aktivity příslušníků jiných církví nebo občanské aktivity, například Týden manželství. Také většina dětí v Elijáši pochází podle mluvčího Maranathy z rodin nekřesťanů nebo křesťanů jiné tradice, než je ta adventistická.