Zahraniční zprávy

Pew: Islám bude do roku 2040 druhé největší náboženství v USA

Podle americké sociologické agentury Pew Research Center žilo v roce 2017 ve Spojených státech amerických 3,5 miliónů muslimů, což znamená 1,1 % celé populace. Agentura uvádí, že do roku 2040 muslimové předstihnou židy coby druhou největší náboženskou komunitu v USA po křesťanech. Počet lidí hlásících se k judaismu bude podle odhadů tohoto fact-tanku klesat v absolutních číslech (z 6 miliónů v roce 2010 na 5,9 miliónů v roce 2050) i v poměrném zastoupení (z 1,8 % na 1,4 %).1 Počet vyznavačů islámu se má do roku 2050 naopak zhruba zdvojnásobit na více než 8 miliónů (2,1 % populace USA).

 

Podle odhadů Pew Research Center v roce 2007 bylo ve Spojených státech 2,35 milionů muslimů. Od té doby se tato komunita rozroste každý rok asi o sto tisíc.  Důvodem je vedle migrace i vyšší porodnost mezi americkými muslimy. Konverze se na růstu počtu muslimů příliš nepodílí. Je sice pravda, že každý pátý byl vychován v jiné náboženské tradici a k islámu přestoupil, avšak počet muslimů, kteří víru opouštějí, je přibližně stejně veliký.2

 

„The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050“, Pew Research Center 2. 4. 2015, zde.

Besheer Mohamed, „New estimates show U.S. Muslim  population continues to grow“, Pew Research Center 3. 1. 2018, zde.

 

Související články:

Pew: Počet muslimů by v Evropě rostl i bez přistěhovalectví (zde)

Německo: Křesťané vymírají, islám na vzestupu (zde)