Zahraniční zprávy

Pew: Počet muslimů by v Evropě rostl i bez přistěhovalectví

Pew: Počet muslimů by v Evropě rostl i bez přistěhovalectví

Z nejnovějšího výzkumu Pew Research Center vyplývá, že i kdyby se zcela zastavila imigrace do Evropy, počet muslimů by zde přesto v následujících desetiletích rostl. Výzkum je založen na datech získaných ze sčítání lidu a sociologických průzkumů v jednotlivých zemích, dále pak z údajů Eurostatu o imigraci i dalších zdrojů.

V roce 2016 tvořili muslimové 4,9 %  populace EU (společně s Norskem a Švýcarskem), oproti roku 2010 jde nárůst skoro o jedno celé procento. V absolutních číslech je to 25,8 miliónů (oproti 19,5 miliónů v roce 2010).

Budoucí růst bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet současný trend imigrace, ale není to jediný faktor, který výzkumná agentura zohledňuje.  Nabízí celkem tři různé scénáře:

1) Pokud se imigrace z muslimských zemí zcela zastaví, vzroste do roku 2050 velikost muslimské populace na 7,4 %. Jedním z důvodů je, že evropští muslimové jsou  průměrně o 13 let mladší, než ostatní Evropané. Dalším faktorem je to, že mají více potomků: na jednu ženu připadá o jedno dítě více.

2) Pokud by nebyli přijímáni uprchlíci (žadatelé o azyl), ale imigrace by pokračovala „normálním“ tempem, tvořili by v roce 2050 vyznavači islámu 11,2 % obyvatel zmíněných evropských zemí.

3) Bude-li pokračovat současný trend (data jsou relevantní k polovině minulého roku), počet muslimů se v Evropě ztrojnásobí (14 %).

První scénář by zároveň znamenal pokles celkové evropské populace z 521 miliónů na pouhých 482 miliónů. Rovněž podle druhého by došlo k poklesu počtu Evropanů, ale jen mírnému (na 517 mil.). Nezmění-li se u Evropanů výrazně ochota mít více dětí, je růst podmíněn jen pokračováním současného trendu (tj. scénář č. 3), díky němuž by populace na tomto kontinentě vrostla na 539 miliónů.

Nemuslimů tedy bude ubývat v každém případě: I když už nebudou přijímání žádní imigranti, bude jich o 10 % méně. Na druhé straně ani v případě pokračujícího trendu nebudou mít v polovině století muslimové většinu. „V žádné zemi nebudou muslimové tvořit více než třetinu celkové populace,“ říká vedoucí projektu PRC Conrad Hackett.

Pro srovnání: V USA tvoří muslimové jen jedno procento a do roku 2050 PRC odhaduje zdvojnásobení této menšiny.

K tématu se vztahuje i náš dřívější článek na NI:  Německo: Křesťané vymírají, islám na vzestupu.

 

Podle RNS a PRC. Ilustrační foto z Wikipedie: Jedna z největších mešit v západní Evropě v se nachází ve Štrasburku, otevřena byla v roce 2012 a pojme 1 200 lidí.