Zahraniční zprávy

Více než polovina Britů se modlí – i mnozí „nevěřící“

Více než polovina Britů se modlí – i mnozí „nevěřící“

Podle nového výzkumu je počet obyvatel Velké Británie, kteří se pravidelně modlí, dvakrát větší než těch, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby. Výzkum provedla agentura ComRes na zakázku křesťanské charitativní organizace Tearfund. Vyplývá z něj, že pravidelně se modlí 20 % Britů, zatímco pouze 9 % z nich chodí pravidelně do kostela. Počet těch, kteří uvádějí, že se modlí alespoň někdy, je 51 %. Mezi modlitebníky je o 10 % více žen.

Třetina modlících se uvedla, že tak činí v kostele nebo na jiném bohoslužebném místě, stejný počet lidí před spaním nebo po probuzení, jiní zapojují modlitbu do denních aktivit. Pětina lidí se modlí, když vaří nebo provádí domácí práce, 15 % při cestování, 12 % při cvičení nebo jiných odpočinkových aktivitách.

Víru ve vyslyšení svých modliteb uvádí necelá polovina. Čtvrtina věří, že modlitba mění svět. Podobný je počet těch, kterým modlitba pomáhá cítit se lépe.

Lidé se nejčastěji (71 %) modlí za rodinu. Na druhém místě je poděkování Bohu (42 %), čtyři z deseti se modlí za přátele nebo uzdravení, 37 % prosí o vedení, 28 % modlících se respondentů uvedlo, že se modlí za sebe. Čtvrtina v modlitbě předkládá světové problémy – jsou to především jednak mladí lidé do 24 let, nebo naopak lidé v důchodovém věku.

Podle výzkumu se k modlitbě uchyluje i pětina lidí bez vyznání. Ti se nejčastěji modlí v době osobní krize nebo tragédie (55 %). Ale i mezi nimi jsou tací, kteří tak činí pravidelně. List The Guardian „suchá čísla“ obohacuje i konkrétní příkladem. Čtyřiašedesátiletý muž uváděný jako Henry, jenž se sám nepovažuje za náboženského člověka, ale za „skeptického agnostika“, přiznává, že se každou noc modlí na kolenou u své postele. V modlitbě, která zahrnuje i Otčenáš, prosí za své blízké, trpící skupiny i sám za sebe, aniž by šlo o něco konkrétního: „Považuji to za jakousi ‚pojistku‘. Je to pověra, nebo něco opravdovějšího?“

Tearfund chce věřící motivovat, aby se letos modlili za lidi žijící v chudobě. Ředitelka křesťanské charity Dr. Ruth Valeriová k těmto číslům poznamenala: „Je povzbuzující vidět, že modlitba je tak důležitou součástí života mnohých lidí ve Velké Británii. I když je často jednodušší modlit se za věci týkající se našeho nejbližšího okolí, chceme lidi povzbudit, aby se stále soustředili i na globální problémy a modlili se za konec extrémní chudoby.“

 

Podle článku v The Guardian a Christian Today. Výsledky výzkumu dostupné na stránkách ComRes. Ilustrační foto: Flickr. 

 

Související články:

Spojené státy modlící se (ale potichu a každý sám), zde.

Zpomalení poklesu počtu křesťanů ve Velké Británii, zde.

Modlitba na Václavském náměstí: evangelikálové v Česku mají týden modliteb, zde.