Úvahy a komentáře

Matku Lasanu už zámek ve Vlčím Poli nepřipomíná

Matku Lasanu už zámek ve Vlčím Poli nepřipomíná

V říjnu loňského roku byl otevřen Dům seniorů v obci Vlčí Pole u Dolního Bousova na Sobotecku. Jak se tato zpráva dostala do Náboženského infoservisu? V rozlehlém zámku totiž bylo od roku 2002 centrum aktivit duchovního společenství kolem Matky Lasany. Na vrcholu – kolem roku 2005 – se v zámku konaly daršany i během dvou víkendů v měsíci a přijížděly na ně až dvě stovky návštěvníků také ze Slovenska, Polska či Velké Británie. Od roku 2007 byl už patrný pokles zájmu a finanční problémy; zámek byl pak prodán, vystřídali se jeho majitelé, zpustl, ale byl obnoven, adaptován na domov seniorů a nedávno otevřen. Jako kdyby se tím historie jednoho kdysi docela významného nového náboženského hnutí definitivně uzavřela.

První brožura Matky Lasany, bez bibliografických údajů.

Matkou Lasanou byla Petra Schořová (*1987) z Čalovic u Sobotky, po většinu slavného období posluchačka Střední školy knižní kultury v Praze. Jako duchovní osobnost Lasana stála v indické tradici božských matek, sestupujících a pomáhajících lidským bytostem k duchovní seberealizaci. Z těchto ženských avatarů měla nejblíže k Matce Meeře (*1960), Indce žijící v Německu a populární i u nás. Stejně jako Meera poskytovala i Lasana mlčenlivá shlédnutí (daršany): krátká setkání, při nichž získávali oddaní stoupenci duchovní užitek z pohledu do oduševnělé tváře a očí, z požehnání a z dalších drobných náboženských úkonů (z rozvázání energetických „uzlíků“ nebo z jiné duchovní práce s karmou příchozího). Reportáž z daršanu vyšla v časopise Dingir 8 (2), 2005, s. 42–43.

Organizaci daršanů a duchovních aktivit měla na starosti Petřina rodná matka Valéria Schořová, kadeřnice a léčitelka, která si zvolila za duchovní jméno Matka Diesana a nechala se též nazývat Boží matka. V době, kdy se jí dařilo, fungovalo také centrum pro daršany v obci Bunetice (mezi Prešovem a Košicemi, v letech 2006–2010) a ozdravné centrum Oáza zdraví ve Žlebech (jako penzion funguje dosud). K úspěchu a prosperitě přispěly i dary podnikatele v celkové výši asi 30 milionů korun. Podnikatel sice brzy začal o správnosti investice pochybovat, ale soudní cestou peníze zpět nezískal.[1]

Společenství kolem Matky Lasany se tedy navzdory velkolepému entrée na českou i evropskou duchovní scénu po několika letech rozpadlo podobně jako mnohá další nová náboženská hnutí. Kvůli zdůrazňovaným léčitelským schopnostem i kvůli prožívání čisté, božské lásky Matky Lasany po něm možná zůstalo bohužel více zklamání, než je obvyklé. Na zámku Vlčí pole už tuto historii ale nic nepřipomíná.

Prezentace českých stoupenců Matky Meery je zde, články o ní v religionistickém časopise Dingir zde a zde. Bakalářská práce o společenství kolem Matky Lasany je dostupná zde.

[1] O tomto případu informovala média, např. Mladá fronta dnes v článku „Za mé miliony měl stát chrám na zázraky“ z 25. 7. 2007.