Rabínská delegace ve Vatikánu

Papež František přijal ve čtvrtek 31. srpna delegaci rabínů, vedenou Pinchasem Goldschmidtem (předsedou Konference evropských rabínů a vrchním rabínem v Moskvě). Předali mu oficiálně dokument Mezi Jeruzalémem a Římem, vypracovaný KER, Vrchním izraelským rabinátem a Radou amerických rabínů k loňskému 50. výročí deklarace Nostra Aetate.

 

V textu je jasně řečeno, že navzdory nepřekonatelným věroučným rozdílům jsou římští katolíci pro židy „partnery, blízkými spojenci, přáteli a bratři ve společném hledání lepšího světa, požehnaného mírem, sociální spravedlností a bezpečím“.

Právě bezpečí je důležitým tématem dokumentu i čtvrtečního setkání. Pole autorů dokumentu by židé a křesťané měli spojit síly v boji proti „radikálním odnožím islámu“, ohrožujícím „naši globální společnost a nešetří velké množství umírněných muslimů“.

Islámský extremismus označili autoři za „hrozbu pro světový mír a zvláště pak pro křesťanská a židovská společenství. Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby spojili síly v boji proti tomuto zlu.“

V židovských médiích je delegace hodnocena jako snaha o spojení proti společnému nepříteli a ohrožení. Papež ve svém uvítacím proslovu možnosti takového spojení nepotvrdil ani nevyvrátil; při této příležitosti popřál všem židům k blížícímu se Novému roku 5778.

Zdroje:

Rabíni usilují o spolupráci s papežem Františkem v boji proti islámskému extrémismu (anglicky):

http://www.jta.org/2017/08/31/news-opinion/world/rabbis-seek-popes-cooperation-in-fighting-islamic-extremism

Židovská komunita představuje odpověď na Nostra Aetate – po padesáti letech (anglicky):

http://www.juedische.at/pages/juedische-welt/meeting-cer-with-pope.php

Oficiální text uvítání proneseného papežem Františkem (anglicky):

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2017/8/31/delegazionerabbini.html

Oficiální text dokumentu Mezi Jeruzalémem a Římem (anglicky): https://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/jewish/1421-cer-rca-2016