Zahraniční zprávy

Židé a muslimové ve Vídni oslaví společně Svátek oběti

Židé a muslimové ve Vídni oslaví společně Svátek oběti

V neděli 3. září se ve vídeňské Botanické zahradě sejdou židé a muslimové. Oslaví spolu Íd al-adhá – Svátek oběti. Ten připomíná postavu Abraháma/Ibrahíma, jehož obě náboženství považují za svého proroka a zároveň za společného praotce Arabů i Židů. Vídeňští muslimové a židé se takto nesetkávají poprvé.

Dibur/Sochba

Projekt Dibur/Sochba („Rozhovor“) vznikl na počátku letošního roku. Jak řekl Dingiru jeden z hlavních organizátorů, Samuel Laster, jde o setkávání na osobní rovině, často u společného jídla.

„Nebylo to jednoduché, pořád je mezi námi blízkovýchodní konflikt. Začínali jsme jen asi v pětadvaceti lidech, teď nás bývá na setkáních přes čtyřicet, na nedělní akci se přihlásila asi stovka lidí.” Laster je sám členem ortodoxní obce a redaktorem internetového časopisu Die Jüdische/עתרת יהודית (“Židovská stránka”).

První akce se konaly střídavě v košer restauracích II. okrsku a v prostorách muslimské náboženské obce. Organizátoři podle vlastních slov záměrně navazují na dědictví vídeňských salónů.

Účastníci výletu do Bratislavy – foto: Samuel Laster

 

Postupně došlo i na další akce jako návštěva přestavení Lessingova „Moudrého Nátana“ ve Volkstheateru a společný výlet lodí do Bratislavy. Zde spolu navštívili, bratislavskou mešitu a ústředí židovské obce (včetně hrobu Chatama Sofera).

Společný stůl s košer a halal občerstvením je příležitostí k nezávaznému společenskému rozhovoru i jednání o závažných otázkách, týkajících se obou komunit. – A to v době, kdy se znovu diskutuje o tom, co je „skutečně evropské“ či „skutečně rakouské“ je právě role obou menšinových náboženství v současné společnosti. Nevyhýbají se ani těžkým tématům, svědčí o tom přednáška o kořenech a podobách antisemitismu v muslimském prostředí, nebo diskuse o protimuslimských předsudcích v židovských kruzích.

Zleva doprava: Omar al-Rawi (člen představenstva muslimské obce), Arie Folger (vrchní vídeňský rabín), Schlomo Hoffmeister (vrchní štýrský rabín), Tarafa Baghajati (představitel Iniciativy muslimských Rakušanů a Rakušanek) – Foto: Samuel Laster

Laster sám občas projektu s nadsázkou říká „setkávání u humusu a vídeňského řízku“. Představitelé obou komunit ovšem berou iniciativu vážně: v rámci Dibur/Sochma navštívili muslimskou obec vrchní vídeňský rabín Arie Folger a vrchní rabín Štýrska Schlomo Hoffmeister. Setkali se zde s prezidentem vídeňské muslimské obce, Ibrahimem Olgunem.

…dokazujeme, že židé i muslimové do Evropy patří.

„Potkávají se zde spíš konzervativnější členové obou obcí,“ hodnotí to Laster. „Chodí sem jak ti oficiální zástupci, tak rodiny s dětmi. – Svou existencí tady dokazujeme, že židé i muslimové do Evropy patří.“

Podle pravidelného návštěvníka akcí, Tarafy Baghajatiho, který je zároveň členem “Iniciativy muslimských Rakušanů a Rakušanek” (Initiative der muslimischen Österreicher-innen) a “Platformy křesťanů a muslimů” (Platform Christen und Muslimen), je projekt zároveň příležitéstí, jak v muslimském prostředí vyvracet antisemitské konspirační teorie.

Organizátoři mají do budoucna zájem rozvinout podobné aktivity i v dalších evropských městech, prvním z nich může být Bratislava.

 

Zdroje:

„Vídeňský salón“ propojuje židy a muslimy (německy): http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/913321_Wiener-Salon-vernetzt-Juden-und-Muslime.html