Události

Nabídka pro členy Lev Tahor

Poté, co 7. července ohlásily mexické sdělovací prostředky, že utonul Šlomo Helbrans (zpráva o této události je zde), vedoucí postava židovské sekty Lev Tahor, se vynořily názory, že je vhodné se v tomto přechodném období, než se sekta opět zkonsoliduje, pokusit zachránit alespoň některé váhající členy a především děti členů sekty, které jsou podle odborníků ohrožovány jak psychicky, tak i tělesně.

Skupina poslanců Knesetu, izraelského parlamentu, napsala předsedovi vlády Netanjahuovi dopis, v němž to vyjádřila těmito slovy: „Není pochyb, že na státě Izrael leží zodpovědnost a povinnost zachránit tyto děti. Smrt Šlomo Helbranse otevřela okno a vzácnou příležitost je zachránit. Proto je potřeba akutní aktivita k záchraně těchto děti.“

Rachel Lichtensteinová.

Izraelské centrum pro postižené sektami pak vyhlásilo jedinečnou nabídku pro členy sekty, kteří se nacházejí toho času v Guatemale: Nabízejí poskytnout letenku do Izraele pro celou rodinu zdarma. K tomu zaplacení nájmu bytu v Izraeli na celý rok, finanční pomoc s ošacením, financování psychologické pomoci a mnoho dalšího.

Tato organizace považuje takovouto nabídku za důležitou, protože se domnívá, že členové sektu neopouštějí právě kvůli obavě z reálných či domnělých ekonomických problémů po odchodu ze společenství.

Rozhovor s vedoucí Izraelského centra pro postižené sektami Rachel Lichtensteinovou vyšel v Dingiru 2/2015 a je k dispozici zde.