Reportáže

Celostátní setkání katolické mládeže 2017

Celostátní setkání katolické mládeže 2017
Účastníci 6. celostátního setkání mládeže poslouchají v prostředí Korunní pevnůstky vedle botanické zahrady v Olomouci dojímavý a tragický příběh Chiary Petrillo, která odmítla dvakrát podstoupit potrat navzdory informacím lékařů, že obě děti, které čekala, jsou těžce nemocné. Obě také po narození zemřely. Po třetím porodu, tentokrát již zdravého dítěte, zemřela ona sama, v pouhých 28. letech. V současné době probíhají přípravy k jejímu blahořečení. Svědectví o prožitém manželském zápase o zesnulé děti a manželku posluchačům zprostředkoval manžel Chiary Enrico Petrillo.
Během jeho dlouhého povídání bylo možné též využít možnosti rozhovoru s knězem, přímluvné modlitby či svátosti smíření. K těmto účelům byla vyhrazena část parku, kde se mohlo nerušeně zpovídat a sdílet až 60 lidí.

Celostátní setkání katolické mládeže se koná průměrně jednou za pět let a vždy se ho zúčastní průměrně kolem 5 tisíc mládežníků. Jedná se o týdenní akci zahrnující semináře, tvořivé dílny, sportování, celodenní adorace a možnosti svátosti smíření, mše a koncerty a také stánkovou prezentaci nejrůznějších řádů a hnutí v rámci katolické církve. Letos proběhlo v Olomouci pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera, který se ho taktéž osobně zúčastnil.

Motto letošního celostátní setkání katolické mládeže znělo “Nebojte se”. Toto motto má odpovídat na strach z neznámého, který v české společnosti narůstá.

Mládežnický koncert na Horním náměstí před Sloupem Nejsvětější Trojice byl pro mladé vítaným způsobem netradičního vyjádření svojí víry.

Každý den programu měl proto své další zaměření. Ve středu se účastníci dozvěděli, že se nemají bát být sami sebou. Doprovodným programem pro tento den byly tvořivé dílny, sport a koncerty. Ve čtvrtek se v rámci společného programu a seminářů soustředili na to, aby se nebáli lásky a života, v pátek se v rámci poutě na Svatý Kopeček a možnosti svátosti smíření zabývali tím, jak se nebát uvěřit Kristu, v sobotu řešili svůj strach z budoucnosti a v neděli se zaměřili na to, aby se nebáli jít s evangeliem do celého světa.

Účastníci před stánky mají v rámci Expo povolání možnost se seznámit na Dolním i Horním náměstí s řeholemi, s hnutími a prorodinnými organizacemi v rámci římskokatolické církve. Celkem zde stálo přes padesát stánků. Zde se účastníci mohli více dozvědět o historii daného řádu či organizaci, ale také si třeba něco vyrobit, zahrát si, či si jen tak popovídat. Prezentaci zde měla Katolická teologická fakulta v Praze, Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci a Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vojtěch Jurásek, účastník a jeden z přednášejících se pro Katolický týdeník vyjádřil, že úkolem křesťanů je být lidmi, kteří jsou pevně zakotveni ve víře v Boha a právě to mělo zvolené motto vyjádřit.

Tereza Halasová