Reportáže

Festival Meziprostor 2017

Festival Meziprostor 2017

Ve dnech 13. – 16. 7. 2017 proběhl v režii klubu Skalákův mlýn na různých místech v Meziříčku (u Třebíče) festival Meziprostor na téma Setkání mezi nebem a podzemím. Vedle undergroundové hudby (mj. Kalle, Presento. Láje, Dirty Disco Rockers, Zeměžluč) k setkání patřil další bohatý program.

Literární historik a kritik Martin C. Putna uvedl diskusi o vyrovnávání církví s modernitou a náboženskou pluralitou. Debatovalo se, proč někteří křesťané touží po vládě tvrdé ruky. Magdalena Šipka s katolickým a evangelickým teologickým zázemím mluvila na téma Od aktivismu k modlitbě a zpět do ulic. Phil Wyman, pastor postevangelikálního společenství v Salemu (Massachusetts, USA) moderoval diskusi o vztahu sexuality a kultury (a též kázal při bohoslužbě, jíž vedla Eduarda Heczková). S odkazem na Foucaultovu teorii moci navázal na postkoloniální teologii osvobození. Tež o menšinových formách sexuality se diskutovalo programově bez útočných i obranářských tendencí. O útlaku homosexuálně orientovaných křesťanů v církvi mluvil morální teolog a jáhen v římskokatolické církvi Jaroslav Lorman. Na podobné téma hovořil Jakub Pavlús, kterého, kterého pro vyslovený názor vyloučila z duchovní služby slovenská luterská církev a který našel útočiště “v exilu” v Českobratrské církvi evangelické v Šumperku. Luterská farářka Eduarda Heczková přednášela o životě a díle osobnosti křesťanského dělnického hnutí Američance Dorothy Day, nedávno prohlášené katolickou církví za Služebnici Boží (předstupeň blahořečení a svatořečení).

Absolvent teologie Adam Borzič, též básník, překladatel, publicista a terapeut, jakož i šéfredaktor literárního dvoutýdeníku Tvar četl na festivalu svou poezii.

Dalšími body programu byly mimo jiné tetovací workshop, tvorba masek, tisk z linorytu a workshop dýmek. Součástí  festivalu byly dvě výstavy.

Iniciativa Meziprostor představila svůj záměr mimo jiné takto: Prostor pro vyprávění příběhů, společnou zkušenost, inspiraci a pochopení dosud nechápaného, občas děsivého, ale často krásného. Tento meziprostor se nedá zasadit do konkrétní geografické lokace. Vzniká všude tam, kde jedni přistupují k druhým s otevřeným srdcem a myslí. Tam, kde svoboda není jen prázdný pojem a kde náboženství, politikaření a masová kultura nenahrazují hledaní pravdy, sociální spravedlnost a umění.

Iniciativa je příbuzná hnutí Emerging Church, které se charakterizuje jako protestantské a posprotestantské, evangelikální a postevangelikální, liberální a postliberální, konzervativní a postkonzervativní, konzervativní a postkonzervativní, anabaptistické, reformované, charismatické, neocharismatické a postcharsmatické. Vyskytuje se v Severní Americe, západní Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Africe. Je to hnutí decentralizované a otevřené dialogu, chce žít víru v postmoderní společnosti.

(Foto z archivu Ivana Štampacha: Adam Borzič, jeden z učinkujících)

Pramen: http://www.meziprostor.cz/