Zahraniční zprávy

Růst nedenominačního křesťanství v USA

Podle nejnovějšího výzkumu Gallupova institutu je nyní v USA více protestantů, kteří se neidentifikují s konkrétní denominací, než těch, kteří jsou jasně zařazeni. Anketa byla provedena telefonicky v měsících květnu a prosinci loňského roku a zúčastnily se jí dva tisíce dospělých respondentů ze všech států federace. Z výsledků vyplývá, že počet křesťanů, kteří uvedli, že patří ke konkrétní denominaci, klesl z 50 % v roce 2000 na 30 % v roce 2016.

To je způsobeno dvěma vzájemně se doprovázejícími trendy: Mnoho průzkumů v posledních letech vykazuje nárůst Američanů bez vyznání („nones), kteří se nehlásí k žádnému náboženství – jejich počet se za posledních 16 let zdvojnásobil na 20 % procent populace. Vzhledem k tomu, že relativní počet římských katolíků, mormonů a přívrženců nekřesťanských náboženství se ve sledovaném období výrazně nezměnil, byl nárůst lidí bez vyznání právě na úkor protestantů, kterých je tak v USA již méně než polovina (47%). Dále je to fakt, že procento křesťanů, kteří se nehlásí ke konkrétní denominaci, se rovněž za posledních 16 let téměř zdvojnásobilo (na 17%). A protože na rozdíl od mormonů nebo katolíků protestanté nejsou na konkrétní denominaci tak pevně vázáni (poměrně časté je jejich střídání či současné navštěvování sborů různých tradic, navíc mnoho nových sborů se samo označuje jako „nedenominační“), jsou to opět protestanté, kterých se nárůst počtů věřících bez denominace týká.

Církev úlomků (Broken Pieces) založená 1982 v Minersville (Pensylvánie), je jedním z mnoha prosperujících nedenominačních sborů v USA. Zdroj Wikipedie.

Nadále největší protestantskou skupinou jsou baptisté (13 % Američanů), luteránů jsou 4%, stejně tak metodistů, k pentekostalismu se stejně jako k presbyterním církvím hlásí procenta dvě, k anglikanismu (episkopalismu) jeden ze sta Američanů.

Tyto trendy naznačují, že zatímco mnozí Američané zůstávají v širokém smyslu slova náboženskými a mohou i nadále vyhledávat duchovní vedení a prožívání společenství, formální struktura, v níž se toto odehrává, již není tak důležitá,uzavírají svou zprávu o výzkumu jeho autoři.

 

Zdroj: Gallup.